26-11-2021

Morgen Talk: Hvordan reduceres risikoen for, at børneovervægt rammer socialt skævt?

Udviklingen i børneovervægt går i den forkerte retning. Det blev fastslået på den seneste Morgen Talk med oplæg fra Danmarks Statistik og Nationalt Center for Overvægt.

Tirsdag 23. november blev der fokuseret på udviklingen i børneovervægt, og hvordan den sociale ulighed i børneovervægt kommer til udtryk.

 Børneovervægt rammer socialt skævt

Andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i henholdsvis ind- og udskolingen har ligget stabilt i årene 2012-2018. Men ifølge Fenja Søndergaard, fuldmægtig, Danmarks Statistik, og Anja Pia Bilstoft-Jensen, seniorforsker DTU, viser undersøgelser, at der er en social ulighed i børneovervægt. I en fælles analyse fra Danmarks Statistik og DTU påpeges det, at uligheden drives af forældrenes uddannelsesniveau. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved børn af forældre med det højeste uddannelsesniveau svarende til grundskolen, hvor 9 procent af børnene er svært overvægtige og 21 procent er overvægtige. Sammenlignes der med børn til forældre med en lang videregående uddannelse, så er kun 1 procent svært overvægtige, og 9 procent er overvægtige.

Foretages der en sammenligning på tværs af kommunegrænserne i Danmark, så er der også en tydelig ulighed i forekomsten af børneovervægt. Dette er en markant forskel, som ligesom analysens øvrige resultater kan ses her: https://www.cancer.dk/ulighedisundhed/morgen-talks/ 

 Er overvægt hos børn overhovedet et problem?

 Ifølge Jens Meldgaard Bruun kan overvægt blandt børn i sig selv sjældent føre til sygdom. Derimod øges risikoen for dårligere og nedsat livskvalitet, stigmatisering, mobning, angst samt depression ved det enkelt barn. På det psykologiske plan vil overvægt altså være en betydning faktor. Svær overvægt blandt børn øger derimod risikoen for, at barnet udvikler sygdomme, som kan følge den enkelte gennem voksenlivet.  

 Overvægt og svær overvægt ved børn er et problem, som skal tages meget alvorligt. Jens Meldgaard Bruun fremviste også udviklingen i, hvordan den geografiske ulighed i forekomsten af børneovervægt kommer til syne. Han påpegede i den sammenhæng konkrete forslag til, hvordan børneovervægt kan gribes an og forebygges. Jens Meldgaard Bruuns spændende pointer og analyser kan ses her:

https://www.cancer.dk/ulighedisundhed/morgen-talks/ 

 Vi ser frem til igen at kunne byde interesserede velkommen til næste Morgen Talk 14. december 2021, hvor der er fokus på udsatte og sårbare borgere i det danske sundhedsvæsen.

 

Af Mathias Nielsen Sidst ændret: 26.11.2021