03-03-2022

Nyhedsbrev nr. 10 - Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Velkommen til det tiende nyhedsbrev i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Alliancesekretariatet ser frem til at kunne tilbyde partnere en række spændende initiativer med fokus på social ulighed i sundhed i 2022. 

 

Morgen Talk 17. marts 2022 kl. 9:00-9:30

 ”Hvordan bekæmpes social ulighed i sundhed? – fem konkrete forslag til at begynde med”

Finn Diderichsen, professor emeritus, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet præsenterer forslag til, hvad regeringen bør gøre, hvis der lanceres en bred politisk satsning med fokus på, hvordan social ulighed i sundhed skal reduceres.

Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse er moderator. Morgen Talk kan tilgås her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRlNzRiMzYtYmFiMS00N2IzLTgxNDUtYjcyZjY5ZWFkY2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ffd9551-461b-4f09-8b17-b822440a6649%22%2c%22Oid%22%3a%2281552e98-34fe-4ba3-b0af-59a43d6aef8f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 


Alliancepartnerne er velkomne til at dele linket med kollegaer, samarbejdspartnere og andre interesserede. Tidligere Morgen Talks kan ses her.


Partnermøde i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed 7. april 2022

Som tidligere annonceret er alle alliancepartnere inviteret til partnermøde 7. april 2022 kl. 9:00-13:00.

Partnermødet sætter fokus på det nære sundhedsvæsen og social ulighed i sundhed. I kan blandt andet se frem til at høre om Den Nationale Sundhedsprofil 2022, partneroplæg samt sundhedsøkonom Jakob Kjellbergs perspektiver på, om nærhospitaler og sundhedsklynger kan bidrage til at reducere social ulighed i sundhed. Dagen afsluttes med en omvendt høring med Folketingets sundhedsordførere.

Mødet finder sted i Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København Ø. Der er fortsat pladser til mødet. Tilmeldingen lukkes 28. marts 2022.


Videns nyt 

Hvad kan skabe mere social lighed i sundhed?

Dansk Selskab for Folkesundhed arbejder på en reformering af folkesundhedsområdet og har samtidig et mål om en bedre folkesundhed i Danmark. Som et led i dette arbejde afviklede Dansk Selskab for Folkesundhed 27.-28. september 2021 Folkesundhedsdagene.

Her blev der afholdt en workshop, hvor deltagerne drøftede forslag til strategier, metoder og indsatser, som kan mindske social ulighed i sundhed på et strukturelt og organisatorisk niveau. Emner, som blev berørt, var blandt andet: tidlig indsats, lokale indsatser, strukturelt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, datadrevet arbejde, tværsektoriel og tværfaglig tilgang, kommunikation og sundhedskompetence samt sårbarhed.

Hovedpointerne fra konferencens workshop kan læses her.

100 projekter på alliancens hjemmeside www.ulighedisundhed.dk 

Alliancesekretariatet opdaterer løbende alliancens hjemmeside med nye partnere og partnernes projekter målrettet social ulighed i sundhed. Der er i alt 100 projekter på alliancens hjemmeside. Det er flot.

Hvis partnerne ønsker at bidrage med yderligere projektbeskrivelser, så send gerne en mail til undertegnede Matn@cancer.dk 


På vegne af sekretariatet for Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

 

 

 

 

 

Af Mathias Nielsen Sidst ændret: 03.03.2022