07-06-2022

Nyhedsbrev nr. 11 - Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Velkommen til det 11. nyhedsbrev i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Kære Alliancepartnere

Velkommen til det 11. nyhedsbrev i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Nyhedsbrevet indeholder opdateringer på Alliancens arbejde, vigtige datoer og den nyeste viden og forskning inden for social ulighed i sundhed.

Næste partnermøde i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed er 12. oktober 2022

Sæt et stort kryds i kalenderen 12. oktober 2022 kl. 12:00-16:00, hvor vi igen inviterer alle Alliancepartnere til partnermøde. Denne gang kommer mødet til at foregå i Danske Regioners lokaler på Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Programmet for dagen præsenteres i det næste nyhedsbrev.

Ulighed i sundhed på Folkemøde 2022

På årets Folkemøde vil der være flere forskellige arrangementer, som centrerer sig om ulighed i sundhed. Vi har samlet arrangementerne i en fælles oversigt her

Deep End Danmark – etablering af netværk for alment praktiserende læger i udsatte områder

På et rundbordsmøde den 24. maj 2022 blev en række sundhedsaktører enige om at støtte dannelsen af et Deep End netværk for de 100 almen medicinske lægeklinikker, som arbejder i de mest udsatte områder af Danmark. Lægefællesskabet Grenaa er initiativtagerne bag projektet og målet er at øge sundheden for nogle af landets særligt sårbare patienter.

Deep End er en international organisation og bottom-up netværkskoncept. Det er udviklet i Skotland af de 100 praktiserende læger, som arbejder i landets mest udsatte områder. Her er de i berøring med ”den dybe ende” af befolkningen set ud fra et sundhedsperspektiv. Deep End projektet arbejder for at reducere den sociale ulighed i sundhed gennem vidensdeling, netværksstøtte og parløb mellem lægerne og et akademisk team. Almen praksis spiller en nøglerolle i kampen mod ulighed i sundhed, eftersom de har en løbende relation til sårbare borgere og dermed både har ekspertviden og adgang til nogle af de borgere, som har brug for mest hjælp.

I regi af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed afholdte forsker og praktiserende læge i Grenaa Mogens Vestergaard og Kræftens Bekæmpelse rundbordsmøde sammen med en række sundhedsaktører fra b.la. PLO, DSAM, forskningsenhederne for almen praksis, Novo Nordisk Fonden, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet. Professor Graham Watt og professor Susan Smith deltog desuden i mødet for at fortælle om erfaringerne og resultaterne fra Deep End-netværkene i Skotland og i Irland.

På rundbordsmødet var der opbakning til at etablere et Deep End netværk for de 100 almen medicinske lægeklinikker, som arbejder i de mest udsatte områder af Danmark. Disse læger vil blive inviteret til at deltage i Deep End Danmark. Parterne vil fremadrettet arbejde videre med at rejse finansiering til at understøtte Deep End Danmark.

Har du spørgsmål til projektet eller ønsker at vide mere, er du meget velkommen til at tage kontakt til Mogens Vestergaard på mv@ph.au.dk eller Heidi Smollerup Rasmussen på hsmr@cancer.dk 

Læs mere om 'Deep End International' her: The Scottish Deep End project

Ny rapport om social ulighed i mødet med sundhedsvæsenet

En ny rapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed giver et indblik i, hvorfor der kan være forskel på patienters møde med sundhedsvæsenet, og den hjælp de får. Rapporten peger på, at årsagerne ofte skal findes i, hvordan sundhedsvæsnet er bygget op og i kommunikationen mellem patienten og sundhedspersonerne.

Du kan læse rapporten her: Ulighed i mødet med sundhedsvæsenet

Ny viden på ulighedsområdet: Kræftpatienter, der bor alene, er mere sårbare

Ny forskning viser, at patienter, som bor alene, er dårligere stillede i deres kræftforløb sammenlignet med patienter, der bor med andre.

I dag bor flere og flere danskere alene. Eksempelvis bor 40 pct. af mennesker over 65 år alene i Danmark. Samtidig ved vi, at kræftpatienter udskrives tidligere og tidligere fra hospitalet, og at flere tilbydes ambulant behandling. Kræftpatienter i dag tilbringer derfor mere tid i hjemmet, end de har gjort tidligere.

For at forstå, hvordan de to udviklingstendenser påvirker kræftramte, har antropolog og professor MSO ved Syddansk og Aarhus Universitet Rikke Sand Andersen undersøgt, hvordan hverdagen ser ud, når man har kræft og bor alene. Sammen med kollegaer har hun i en periode på 14 måneder fulgt 24 aleneboende kræftpatienter og foretaget 100 interviews. Torsdag 19 maj fremlagde Rikke Sand Andersen nogle af undersøgelsens resultater til Kræftens Bekæmpelses temadag for navigatorer.

Undersøgelsen viser, at udviklingen har skabt en ny ”strukturel sårbarhed” for aleneboende, der også rammer ellers ressourcestærke kræftpatienter. Det skyldes blandt andet det ekstra arbejde, som det kræver at tage til lægen, koordinere transport, bede om hjælp til indkøb, vaske tøj, rengøring og nogle gange hygiejne.

I tresserne tog velfærdssamfundet mange plejeopgaver under sine vinger, der ellers traditionelt havde ligget hos familierne. Men i de senere år er flere af opgaverne langsomt flyttet tilbage til familien. Ifølge Rikke Sand Andersen matcher vores moderne værdier for familieliv denne tendens dårligt. I Danmark har værdier og normer om selvstændighed og bekymringer om at være til byrde gjort det svært for kræftramte at bede deres nære familiemedlemmer om hjælp, når der skal tages hånd om praktiske gøremål og intimpleje.

Projekter på Alliancens hjemmeside

Alliancesekretariatet forsøger som altid at samle den nyeste viden inden for ulighedsområdet på Alliancens hjemmeside: www.ulighedisundhed.dk. Har din organisation igangsat et relevant projekt, der modarbejder den sociale ulighed i sundhed? Så vil vi opfordre jer til at henvende jer til jun@cancer.dk. Ved at samle alle projekterne på hjemmesiden, er det nemlig muligt for andre organisationer og beslutningstagere at blive inspireret af de mange gode og forskelligartede initiativer, I har igangsat. Projekter på hjemmesiden kan ses her: https://www.cancer.dk/ulighedisundhed/projekt/ 

Velkommen til nye partnere

Vi optager i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed løbende nye Alliancepartnere. Det er derfor med stor glæde, at vi denne gang kan byde velkommen til:

Behandlingsrådet
Hospice Forum Danmark

Vi ser frem til et spændende samarbejde og kan med glæde fortælle, at vi nu er 88 partnere i Alliancen.

Kender I til en organisation, der burde blive en del af Alliancen? Så må I meget gerne videresende deres kontaktoplysninger til jun@cancer.dk

Ny projektkonsulent i Alliancesekretariatet

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har fået ny projektkonsulent i form af undertegnede, Julie Nielsen. Jeg har overtaget stillingen efter Mathias Nielsen, som er skiftet til Kræftens Bekæmpelses områdekontor i Aarhus.

Jeg glæder mig til samarbejdet og til at tage fat på Alliancen mod Social Ulighed i Sundheds vigtige arbejde. Skriv endelig, hvis I har inputs, idéer eller generelle ting, I gerne vil dele med Alliancen. Så sørger jeg for at dele det videre. Jeg kan kontaktes på mail: jun@cancer.dk og på tlf.: 53 19 08 68.

På vegne af sekretariatet for Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

Julie Nielsen

Af Julie Nielsen Sidst ændret: 07.06.2022