03-12-2021

Nyhedsbrev nr. 8 - Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Velkommen til det ottende nyhedsbrev i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Velkommen til nyhedsbrev nr. 8. Social ulighed i sundhed er i fokus i det politiske landskab med arrangementer, høringer, debatindlæg mv. Det er godt nyt for alliancens arbejde.   

Virtuelle Morgen Talks

 Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, er igen klar til at byde velkommen til Morgen Talk:  

 14. december 2021, kl. 09:00-09:30

 Denne gang er der fokus på to konkrete eksempler på, hvordan sårbare patienter kan understøttes i sundhedsvæsenet.

Programmet for denne Morgen Talk:  

09:00-09:03
Velkomst ved Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

 
09:03-09:16
Socialsygeplejerskers vigtige funktion overfor sårbare borgere

Hør et spændende oplæg, om hvordan socialsygeplejersker i praksis arbejder på tværs af sektorer for at understøtte sårbare borgere og bidrage til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed.

Oplæg ved Mette Haahr, leder af socialsygeplejeordningen og oversygeplejerske på Akutafdelingen ved Aarhus Universitetshospital

 
09:16-09:30
Aktiv Patientstøtte – en ny måde at understøtte sårbare borgere på?

Oplæg om det nationale projekt ”Aktiv Patientstøtte” som har til formål at opfange sårbare patienter, øge patienternes livskvalitet, mestringsevne, og at mindske patienternes behov for indlæggelse.

Oplæg ved Anne Hvenegaard, programleder, Aktiv Patientstøtte
 

Også denne gang er det muligt at se med live: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhNzZlZDMtOTBiNi00M2E3LThjZDMtYjg5YTAzYTE3ZDE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ffd9551-461b-4f09-8b17-b822440a6649%22%2c%22Oid%22%3a%2281552e98-34fe-4ba3-b0af-59a43d6aef8f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

 

Morgen Talk om overvægt

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, kunne 23. november 2021 byde velkommen til en ny og spændende Morgen Talk. På denne Morgen Talk var der fokus på social ulighed i børneovervægt. Der blev både fokuseret på udviklingen i børneovervægt, og hvordan risikoen reduceres for at børneovervægt rammer socialt skævt.

Det er muligt at se eller gense Morgen Talk fra 23. november 2021: https://www.cancer.dk/ulighedisundhed/morgen-talks/ 

Videns nyt

Hvis sociale ulighed i sundhed skal reduceres, er der behov for, at de sårbare borgere bliver støttet i mødet med sundhedsvæsenet. Dette sikrer blandt andet alliancepartneren Social Sundhed i form af brobyggere, som understøtter de socialt udsatte borgere. De frivillige brobyggere er alle under uddannelse i sundhedsvæsenet.

Det er en glædelig nyhed, at Fonden Folkesundhed i Midten har bevilliget 0,5 mio. kr. til at undersøge de sundhedsprofessionelles, brobyggeres og borgeres udfordringer og oplevelser med indsatsen omkring brobyggere til sårbare borgere.

Undersøgelsen bliver udarbejdet af DEFACTUM i et samarbejde med Social Sundhed. Der kan læses mere om arbejdet og en forundersøgelse af brobyggernes arbejde her: https://www.defactum.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/nyheder-2021/knapt-12-mio-til-forskning-i-socialt-udsattes-mode-med-sundhedsvasenet/  

 

Konferencer

Sundhed i landdistrikterne

Landdistrikternes Fællesråd, Center for Landdistriktsforskning ved SDU, UC SYD og Diabetesforeningen inviterer til en national konference:

14. januar 2021, kl. 10:00-14:30

På konferencen sættes der fokus på den geografiske og socialt betinget ulighed i sundhed. Der vil på konferencen fokuseres på de aktuelle og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet ved at bygge bro mellem forskningen på området og de praktiske og politiske løsninger. Der vil på dagen være oplæg fra en række forskere og praktikere, samt debat, inspiration og netværk.  

Tilmelding og program, som offentliggøres i december, kan tilgås her: Sundhed i landdistrikterne: https://landdistrikterne.nemtilmeld.dk/30/ https://landdistrikterne.nemtilmeld.dk/30/

Hverdagslivet med type 2-diabetes

Professionshøjskolen Absalon, Center for Almen medicin ved Københavns Universitet og Steno Diabetes Center Sjælland inviterer til en konference:


3. marts 2022, kl. 08:30-18:30


Udgangspunktet for konferencen er et særligt perspektiv på borgernes hverdagsliv, da undersøgelser viser, at sårbare borgere ikke prioriterer deres diabetessygdom i hverdagen. De fremtidige indsatser på området bør derfor have et fokus på det individuelle, det relationelle og det organisatoriske møde mellem de sundhedsprofessionelle og den enkelte borger.

Projekter på alliancens hjemmeside

I det seneste nyhedsbrev blev partnerne gjort opmærksomme på, at alliancesekretariatet samler den nyeste viden inden for ulighedsområdet herunder nye rapporter, viden samt projekter på alliancens hjemmeside www.ulighedisundhed.dk. Partnerne opfordres fortsat til at sende relevante materialer til Mathias Nielsen, matn@cancer.dk.

 

Velkommen til nye partnere

I Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed optages løbende nye alliancepartnere. Det er derfor med stor glæde, at vi kan byde velkommen til:

VID - Netværk for viden og kompetencer i almen praksis 

Vi ser frem til et spændende samarbejde. Vi er nu i alt 83 partnere i alliancen.

Af Mathias Nielsen Sidst ændret: 03.12.2021