11-02-2022

Nyhedsbrev nr. 9 - Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Velkommen til det niende nyhedsbrev i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

I 2022 vil alliancesekretariatet fortsætte arbejdet med at styrke fokus på at reducere social ulighed i sundhed. Vi ser derfor frem til et fortsat samarbejde med alliancens partnere og vi lægger ud med et partnermøde, hvor vi igen kan mødes.


Partnermøde i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed 7. april 2022

Alliancepartnerne er inviteret til partnermøde: 

7. april 2022
Kl. 09:00-13:00 
Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København Ø.

Kræftens Bekæmpelse er vært for partnermødet, hvor der denne gang sættes fokus på det nære sundhedsvæsen og social ulighed i sundhed. I kan blandt andet se frem til at høre om Den Nationale Sundhedsprofil 2022, partneroplæg samt sundhedsøkonom Jakob Kjellbergs perspektiver på, om nærhospitaler og sundhedsklynger kan bidrage til at reducere social ulighed i sundhed. Dagen afsluttes med en omvendt høring med Folketingets sundhedsordførere. Der vil være lejlighed til at høre om ordførernes ambitioner i forhold til social ulighed i sundhed.

Tid, sted og tilmelding

 Partnermødet finder sted 7. april 2022 kl. 09:00-13:00 med check-in og morgenbrød fra kl. 08:30. Efter mødet er der mulighed for netværk og frokost.

Det er gratis for alliancepartnerne at deltage. Antallet af pladser er begrænset, hvis mødet overtegnes, prioriteres deltagelse fra flest mulige organisationer.  Der lukkes for tilmeldinger 28. marts 2022.

 
Tilmelding og program findes her

 
Ny viden

Social baggrund kan give ulighed i børns kræftforløb

Forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet har påvist, at forældre med en kort uddannelse, som har en depression, eller som ikke har et arbejde, skal henvende sig væsentligt flere gange til sundhedsvæsenet end ressourcestærke forældre, før deres barn får stillet en kræftdiagnose.

Samme forskere har også undersøgt, hvilken behandling børn til ressourcesvage forældre får, hvis de diagnosticeres med akut lymfatisk leukæmi. Undersøgelsens resultaterne viser, at børnene typisk får en lavere dosis kemoterapi, hvis de har forældre, som er kortuddannede eller er arbejdsløse.

Med resultaterne af de to undersøgelser punkteres samtidig myten om, at årsagen til social ulighed i sundhed alene ligger hos forældrene. Undersøgelserne viser nemlig, at denne gruppe af forældre er ekstra vedholdende, og de opsøger hyppigere lægen for at få stillet en diagnose. Forskerne bag studierne mener, at resultaterne er endnu et eksempel på den ulighed, der skabes i sundhedsvæsenet. Tidligere forskning har også vist, at børn af ressourcesvage forældre generelt har dårligere prognose for at overleve kræft. Meget tyder på, at det i sidste ende handler om kommunikation imellem forældre og sundhedsprofessionelle.

Pressemeddelelsen fra Kræftens Bekæmpelse om offentliggørelsen af de to studier kan læses her


De videnskabelige artikler kan findes her:

 
Konference

En god begyndelse

Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse afviklede 1. december 2021 konferencen En god begyndelse, hvor fokus var på børns første 100 dage, og tidlige indsatser i forhold til at forebygge social ulighed i sundhed.

Konferencens program og optagelser fra de enkelte oplæg kan findes her.

Alliancepartneres konkrete indsatser og initiativer


Sundhedstjek til socialt udsatte borgere

Fra 1. januar 2022 fik praktiserende læger bedre muligheder for at tilbyde sundhedstjek til sårbare borgere på botilbud. Dette er resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som blev indgået i juni 2021.


Dette er et vigtigt skridt på vejen til at reducere social ulighed i sundhed, da socialt udsatte borgere i gennemsnit lever 15-20 år kortere end andre.

Pressemeddelelsen fra Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS) om den nye ordning kan læses her.

Open call med fokus på børn, sundhed og bevægelse

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme en sund fysisk og mental udvikling blandt børn og unge i alderen 13-16 år. Det kan blandt andet ske ved at begrænse stillesiddende adfærd samt fastholde og fremme bevægelse og fysisk aktivitet. Fonden ønsker derfor at støtte projekter, som kan øge børn og unges bevægelse og fysiske aktivitet. Der er åbnet for muligheden for at søge midler til projekter, hvor forskning og praksis mødes og sammen udvikler løsninger, som baseres på den bedst tilgængelig viden.

Fonden har åbnet en pulje på i alt 60 mio. kr. til uddeling i 2022, hvortil der kan søges bevillinger på mellem 3 mio. kr. og 10 mio. kr. til indsatser, som har en varighed mellem 2 til 5 år.


Der kan her læses mere om formålet med puljen og forudsætningerne for at søge midlerne.

 

Alliancepartner søger postdoc med fokus på ulighed i sundhed


Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, søger en postdoc, som ønsker at bidrage til viden om, hvorledes gravide med type 1, type 2 og graviditetsdiabetes oplever svangreomsorgen i forhold til udfordringer og sammenhæng. Der fokuseres på social ulighed og de mest sårbare borgere, som eksempelvis har flere diagnoser eller sociale udfordringer. Slutmålet er, at arbejdet skal bidrage til at kvalificere de sundhedsmæssige ydelser/interventionsudvikling på området.

Opslaget findes her og må ifølge alliancepartneren deles i diverse netværk. 

Projekter på alliancens hjemmeside

Alliancesekretariatet opdaterer løbende alliancens hjemmeside med nye partnere og beskrivelser af de projekter, som partnerne udfører. Partnerne opfordres til at sende projektbeskrivelser til undertegnede (matn@cancer.dk ), da alliancesekretariatet snarest udkommer med en statusrapport hvori et udsnit af partnerprojekterne vil indgå.


Hvis partnerne ønsker at bidrage med projektbeskrivelser, som ikke allerede er på hjemmesiden, kan der sendes en mail til undertegnede matn@cancer.dk 

Velkommen til nye partnere

 
I Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed optages løbende nye alliancepartnere. Det er derfor med stor glæde, at vi kan byde velkommen til:

  • BUPL
  • Landisstrikternes Fællesråd 


Vi ser frem til et spændende samarbejde.

Af Mathias Nielsen Sidst ændret: 11.02.2022