24-05-2023

Partnermøde 24. maj 2023: Almene boligområder som arena for sundhedsarbejde

Den 24. maj 2023 afviklede Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed et succesfuldt partnermøde i KL under overskriften ”Hvordan mindsker vi social ulighed i sundhed gennem sundhedsinitiativer i socialt udfordrede boligområder?”.

På partnermødet satte Alliancen fokus på, hvordan almene boligområder kan fungere som arenaer for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Dagen bød på oplæg fra både forskere og partnere, og der blev blandt andet inspireret til og givet eksempler på metoder til arbejdet med diabetikere, langtidsledige og mænd med lav indkomst med henblik på at øge sundheden.

Flere af dagens oplægsholdere understregede, hvordan lokalt forankrede, tidlige og tværgående indsatser kan bidrage til at nedbringe social ulighed i sundhed.

Partnermødet blev afholdt i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, KL og Danske Regioner.

En særlig stor tak til KL for værtskabet.

Programmet for partnermødet 24. maj 2023

08:30 – 09:00: Check-in med morgenmad

09:00 – 09:10: Velkomst, Christian Harsløf, direktør, KL

09:10 – 09:35: Hvordan ser det ud med sundheden i de socialt udfordrede boligområder? Mette Lunde Christensen, seniorforsker, VIVE

09:35 – 09:50: Partneroplæg 1 - Boligsociale indsatser på sundhedsområdet, Bent Madsen, adm. direktør, BL

09:50 – 10:05: Partneroplæg 2: Sundhedsindsatser for mænd med lav indkomst og kort uddannelse, Svend Aage Madsen, forskningsleder og psykolog, Forum for Mænds Sundhed

10:05 – 10:20: Partneroplæg 3: Brugerinddragende gadeidræt som løftestang for øget idrætsdiversitet, Playmaker-frivillig og Laura Bendix Pedersen, inklusionsspecialist, GAME

10:20 – 10:40: Tværfaglige samarbejder om sundhedsfremme i Aarhus Vest, Sussie Østerby, leder, Folkesundhed Vest i Gellerup, Aarhus Kommune

10.40 – 11.00: Pause

11.00 – 11.20: Sundhedsindsatser og Den boligsociale helhedsplan i Silkeborg, Mia Butler, leder, Helhedsplanen i Silkeborg

11:20 – 11:40: Metoder til arbejdet med langtidsledige i udsatte boligområder, Rikke Engly Mygind, chefkonsulent, Center for Boligsocial Udvikling

11:40 – 12.10: Diabetesinterventioner i udsatte boligområder,

Oplæg 1: Tingbjerg Changing Diabetes, Paul Bloch, seniorforsker og teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

Oplæg 2: Udvikling og afprøvning af kulturel sensitiv diabetesuddannelse til borgere med etnisk minoritetsbaggrund, Nana Hempler Folmann, seniorforsker og teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen

12:10 – 12:20: Summepause og dialog

12:20 – 12:30: Tak for i dag: Hvad er dagens vigtigste budskaber, og hvordan omsætter vi dem i praksis? Christian Harsløf, direktør i KL, Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner og Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

 12.30 – 13.00: Frokost og netværk

Af Sarah Auener Sidst ændret: 24.05.2023