Ung kræft i
10-03-2017

Kære Ung kræft medlemmer - Jeg har brug for jeres hjælp!

Mit navn er Kaspar, og jeg sidder til daglig på Rigshospitalet med et forskningsprojekt, der undersøger, hvilke problemer unge kræftoverlevere har, når man skal til at i gang med eller tilbage til uddannelse og arbejde.

Som en del af undersøgelsen skal jeg lave fokusgruppeinterviews med unge fra Sjælland mellem 15 og 25 år, der har haft kræft, men nu er ude af primær behandling. I er eksperterne, så det er jer, der bestemmer, hvad vi kommer til at snakke om, men de emner jeg forestiller mig, det kommer til at handle om, er:

  • Familie, venner og identitet
  • Erhverv, bolig og økonomi
  • Fysiske og kognitive udfordringer

De fire interviews finder sted d. 3., 5. og 22. april på Rigshospitalet og er inddelt i fire grupper, så alt efter hvilken gruppe du falder i, så er der et tilsvarende tidspunkt:

  • 15-20 år og under et år efter sidste behandling: 3. april kl 16-18
  • 15-20 år og over et år efter sidste behandling: 5. april kl 16-18
  • 21-25 år og under et år efter sidste behandling: 22. april 10-12
  • 21-25 år og over et år efter sidste behandling: 22. april 13-15

Om mig kan jeg fortælle, at jeg selv har været aktiv i Ung Kræft (det var dog i Aarhus), har arbejdet i Kræftværket og nu er heldig nok til at lave det her projekt om unge. Jeg er 28 år og havde for 10 år siden selv en leukæmidiagnose, som nok er det, der startede min interesse for unge med kræft :)

Hvis I kunne tænke jer at fortælle, hvad der har været udfordringer for jeres tur tilbage til uddannelse eller arbejde, så må I meget gerne kontakte mig på kaspar.jessen.pedersen@regionh.dk eller telefon 30 43 10 42. I skal også endelig skrive, hvis I har spørgsmål.

Mange hilsner
Kaspar Pedersen

Af Kaspar Pedersen Sidst ændret 10.03.2017