Ung kræft i
20-03-2018

TEMA Fertilitet: Seksualiteten er vigtig, også når man har kræft.

Sexolog Gitte Vittrup forklarer hvorfor det er så vigtigt at holde fast i seksualiteten imens man er syg og i behandling. Hun giver gode råd til hvordan vi får åbnet op om emnet seksualitet, der ellers ofte er for tabuiseret til at snakken bliver taget.

Gitte har sammenlagt 30 års erfaring indenfor sit område. Hun er uddannet sygeplejerske med speciale i gynækologi og senere har hun taget en klinisk sexologisk uddannelse. Hun har arbejdet med sexologi i 22 år og arbejder i dag på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, og er tilknyttet sexologisk center i Aalborg en gang om ugen. Gitte har speciale indenfor kvinder med seksuelle dysfunktioner og smerter, der blandt andet kan være senfølger efter kræft. Gitte underviser også sundhedsprofessionelle i kommunikation om seksualitet.

Kan der være en sammenhæng mellem nedsat fertilitet eller sterilitet som følge af kræft og ens seksualitet?

- Det er oplagt at der er en sammenhæng. Seksualitet leder naturligt mod et mål om reproduktion. Det er noget grundlæggende i os. Det har stor indflydelse på seksualiteten at have en følelse af at være ”normal”. Hvis man så ikke kan få børn, kan det for nogle betyde en følelse af ikke at lykkes. Det kan påvirke ens selvbillede hvis man begynder at overveje hvem der vil have en, eller man begynder at frygte at blive skrottet på grund af nedsat fertilitet. Det påvirker især mange unge der har haft kræft. For nogle kan det betyde at de overvejer om det er muligt at “bare” nyde sex. Hvis man ikke kan reproducere påvirkes seksualiteten i funktionen, men det kan også føre til at den mentale lyst til sex forsvinder.

Hvorfor er seksualiteten så vigtig, også selvom man er syg?

- Der er studier der viser, at hvis seksualiteten fungerer– ikke kun samleje – så mestrer man sin kroniske sygdom langt bedre, og man kan bedre håndtere svære situationer. Seksualiteten er et basalt behov for os alle, og er med til at styrke vores kvindelighed og mandighed. Seksualiteten er noget der er med os i alle kontekster, derfor også når vi bliver syge. Af samme grund er det vigtigt at se seksualiteten som en del af hele patienten.

Men når vi snakker om seksualitet, er det vigtigt at forstå at seksualitet er mere end sex.

Sexolog Gitte Vittrup

- Når man har kræft, og er i behandling, kan det have stor betydning for ens lyst til sex. Men når vi snakker om seksualitet, er det vigtigt at forstå at seksualitet er mere end sex. Det er nærhed, den tætte relation, berøringerne, det at være nøgne sammen, sammenhørigheden og intimiteten. Derfor er det farligt for seksualiteten hvis man trækker sig fra intimiteten, fordi man ikke har lyst til sex. For både sex og intimitet kan være et frikvarter fra sygdom og smerter. Intimiteten er det der er med til at give energi til at overskue sygdommen.
Men det er samtidig også forståeligt at lysten til sex bliver påvirket meget af at være syg af kræft. Sex var inden man blev syg noget der var så fantastisk. Nu væmmes man måske ved sig selv fordi kroppen forandrer sig. Det kan også være man tror partneren væmmes ved en. Man påvirkes af ens egen forventninger til det at være en god kæreste. Hvis man er bange for at sex ikke længere vil fungere fordi man er svækket eller har smerter, kan man komme til at føle skam og skyld, men også nemt komme til at føle sig misforstået.

Men det er vigtigt at forstå at en erektion er naturligt når man ligger og holder om hinanden i sofaen. Det er ikke ensbetydende med lyst til sex, det kan også være han bare nyder at ligge og holde om kæresten.

Sexolog Gitte Vittrup

Hvordan undgår man så at intimiteten forsvinder, selvom man ikke har lyst til sex?

- Det er så vigtigt at tale med sin partner. Begge skal forklare deres behov i stedet for at skyde skylden på hinanden. Det kan være svært altid at sætte ord på, men det gælder om at finde et fælles sprog. Det er der hvor en sexolog kan hjælpe. Et fælles sprog gør det nemmere at afstemme forventninger og finde et fælles leje. Det er også vigtigt for den partner der ikke er syg at komme ud med hans eller hendes tanker og bekymringer, som for eksempel “kan jeg skade kæresten ved sex?” eller “hvordan undgår jeg at såre min kæreste?”. For det er heller ikke sundt hvis den raske kæreste begrænser sin lyst på grund af et misforstået hensyn. Så kan det ende med at den der er syg, begynder at tænke hvorfor kæresten trækker sig. Det handler om at snakke om forventningerne, så man som par ikke trækker sig væk fra hinanden for at undgå konflikter. Det er også vigtigt i forhold til at læse hinandens signaler. Lad mig komme med et eksempel. Hvis det er en kvinde der er syg, kan mandens begær så opfattes som en trussel? På grund af erektion har manden svært ved at skjule sit begær. Det kan af kvinden opfattes som et pres om sex. Men det er vigtigt at forstå at en erektion er naturligt når man ligger og holder om hinanden i sofaen. Det er ikke ensbetydende med lyst til sex, det kan også være han bare nyder at ligge og holde om kæresten. For at manden ikke ender som the bad guy eller en trussel, er det derfor vigtigt at få talt om de ting.
Det er vigtigt at være tryg ved sex, derfor skal det siges hvis man er utryg. Man skal kende sine grænser. Men husk også at sige hvad der ér behov for. Også selvom det ikke er sex. Lyst og seksualitet er meget mere end bare sex. Det handler om at udforske og bruge andre dele af lystspektret. Hvil i at der er andet end samleje, der også kan være godt og sensuelt. Det behøver ikke være et fyrværkeri hver gang. Det kan også være at give kæresten en orgasme uden selv at have behovet. At blive syg kan åbne for en kreativ tankegang og give nogle nye aspekter af seksualitet. Man kan afprøve noget der ikke var nødvendigt at udforske før man blev syg. Det kan åbne for at nogle helt nye ting kan være fantastiske. Der er så meget andet man kan lave end bare samleje, og det kan også være godt nok til at holde liv i seksualiteten.

Læs også interviewet med Åse, der fortæller hvordan hun var bange for sex og intimitet efter sin kræftsygdom.

Sex er generelt alle vegne omkring os, og seksualitet er kommet for at blive, men samtidig er der så lidt fokus på sygdom og sex.

Sexolog Gitte Vittrup

Hvad kan man gøre for at få sexlivet igen under og efter sygdom?

- Når kroppen forandrer sig på grund af sygdom, kan man opleve en fremmedgjorthed ved sin egen krop. Det kan være ar der gør ondt, et bryst der mangler eller en stomi man endnu ikke har vænnet sig til. Det er der jeg giver sensualitetstræning. Det handler om gradvist at vænne sig til hinanden igen gennem kærtegnsøvelser. Ved at være til stede og give det man har lyst til at give til sin partner, kan man starte med at være sensuelle og så blive mere fysiske med tiden.
Man må heller ikke være afvisende overfor seksuelle hjælpemidler. Både sammen med en partner og alene. Jeg ved at mange unge kan føle det som en falliterklæring at skulle bruge hjælpemidler og sexlegetøj. Selvom det måske kan være blufærdigt at skulle tænke ind, kan forskellige hjælpemidler virkelig hjælpe, afhængig af hvilken kræftform man får. Min oplevelse er at en snak med en sexolog som mig, kan hjælpe med at retfærdiggøre at tage hjælpemidlerne i brug.
Når alt det er sagt, er det samtidig også vigtigt at sige at der er nogle der formår at holde fast i seksualitet og sexliv, og at det også er helt okay at have lyst til sex selvom man er syg.

Mange sundhedsprofessionelle er simpelthen ikke fagligt klædt på til at tage snakken. Det betyder at de er bange for at overskride patientens privatsfære og patientens grænser.

Sexolog Gitte Vittrup

Hvordan kommer vi ud over at mange unge oplever at seksualitet og fertilitet er tabubelagte emner, og det derfor kan være svært at tage snakken med de sundhedsprofessionelle?

- Det er vigtigt at den unge spørger. De skal aldrig holde sig tilbage. Det er os professionelle der skal have svarene, om det er sexologen, lægen eller sygeplejersken de snakker med. Der er både danske og udenlandske studier der viser, at fertilitet stadig er noget mange er flove over at snakke om. Derfor bliver det hurtigt en gråzone hvor hverken patient eller læge tør tage teten når snakken falder på emner som fertilitet og seksualitet. Mange sundhedsprofessionelle er simpelthen ikke fagligt klædt på til at tage snakken. Det betyder at de er bange for at overskride patientens privatsfære og patientens grænser. Men lægen kan også overskride egne grænser. Fordi de ikke er fagligt klædt på bliver den viden de har og de erfaringer de kan trække på, deres egne. Det kan derfor hurtigt blive personligt at inddrage i en snak om sex med patienten.
Sex er generelt alle vegne omkring os, og seksualitet er kommet for at blive, men samtidig er der så lidt fokus på sygdom og sex. Det er vigtigt at de sundhedsprofessionelle kan facilitere snakken med patienten og en eventuel partner. Og også gør det! De unge skal være forberedte på hvad den behandling de skal i, har af betydning på deres krop og på livet bagefter. Det gælder også hvis fertiliteten påvirkes og det derfor kan blive aktuelt at tale om fertilitetsbehandling. Vi ved at hvis man er forberedt på forandring, så mestrer man det meget bedre. Den viden man får, er altafgørende for at kunne forstå sig selv og hinanden. Det handler også om for den raske partner at kunne forstå hvad den syge står i. Ved at få viden og være forberedte på hvad der kommer til at ske, kan det være lettere at få livet til at fungere efter behandlingen.

Af Mikael Habekost - Ung kræft Sidst ændret 20.03.2018