Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter vulvacancer

Når du har afsluttet din behandling af kræft i de ydre kønsorganer, bliver du som regel tilbudt at komme til opfølgning på hospitalet. Din læge på hospitalet vil i samarbejde med dig lave en personlig opfølgningsplan baseret på dine behov for hjælp og støtte.

I starten går man til regelmæssige opfølgningsmøder med nogle måneders mellemrum, senere med halve og hele års interval. Du skal regne med at skulle gå til opfølgning i mindst fem år efter behandling af vulvacancer.

Hvad sker der ved opfølgningsmøderne?

Ved opfølgningsmøderne taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage. 

Ved møderne får du foretaget en almindelig gynækologisk undersøgelse, hvor lægen er specielt opmærksom på forandringer eller sår i de ydre kønsorganer. Ved den mindste mistanke om tilbagefald, vil du få taget en vævsprøve (biopsi).

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde behandling eller lindring.

Hvor foregår opfølgningsmøderne?

Hvis du er blevet opereret for kræft i de ydre kønsorganer, foregår opfølgningen på den gynækologiske afdeling, hvor du er blevet opereret. Man går til opfølgning med jævne mellemrum i fem år.

Har du fået strålebehandling og eventuelt kemoterapi, vil du blive kontrolleret på den afdeling, som stod for behandlingen. Her går man til opfølgning i mindst fem år, afhængigt af hvordan forløbet har været.

Vurdering af behandling

Ved opfølgningsmøderne har lægen også mulighed for at sikre sig, at behandlingsforløbet har været tilfredsstillende. Hvis du har fået en ny type behandling (forsøgsbehandling), er det også vigtigt for lægen at notere sig, om alt er gået som planlagt, eller om behandlingen kræver ændringer.

Vær opmærksom på kroppens signaler

Kontakt den afdeling, hvor du går til opfølgning, og få fremrykket dit næste besøg, hvis du får nye symptomer eller bliver bekymret mellem opfølgningsbesøgene.

Symptomer på tilbagefald kan være:

  • Kløe og irritation i de ydre kønsorganer
  • Sår eller knuder i de ydre kønsorganer eller i lyskerne
  • Hævelse i benene

Spørgsmål til lægen

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til, at du tager dine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det er en god idé at skrive dine spørgsmål ned i forvejen, og du kan også tage en pårørende med til samtalen.

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Behandling af gener eller senfølger

Lægen kan søge at behandle og lindre eventuelle opståede gener. Det kan f.eks. være symptomer, som skyldes gener opstået efter behandlingen, som lægen kan søge at behandle og lindre.

Ved besøgene kan du også få råd om kost, livsstil og hjælpemidler, hvis du har behov for det. Du kan også blive henvist til andre fagpersoner, der kan hjælpe. 

Hvis du har fået seksuelle problemer efter behandlingen, er det også vigtigt at gøre lægen opmærksom på det, så du kan få hjælp til det.

Gode råd om at gå til opfølgning
  • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen, hvor tit du skal komme til opfølgning 
  • Hør også hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
  • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
  • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
  • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs også:

Læs mere om hverdagsliv og få gode råd til at håndtere eventuelle senfølger efter behandlingen for vulvacancer:

At leve med vulvacancer

Læs om sex og kærlighedslivet efter en kræftsygdom:

Seksualitet i tiden efter kræft

Patientforening for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet:

KIU

Læs mere om bivirkninger og senfølger og hvad der kan gøres ved dem: 

Bivirkninger og senfølger

Kan jeg selv gøre noget? 
Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet: 

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald  

Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.   
 
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.   
 
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:  

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation  
Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:  

Cancerforum.dk  


Ved tilbagefald af vulvacancer

Kræft i de ydre kvindelige kønsorganer kan vende tilbage. For de fleste er det overvældende at få besked om, at kræften er kommet igen, men der flere muligheder for behandling. 
 
Risikoen for, at kræften vender tilbage, afhænger af sygdommens stadium før behandling, og hvilken behandling man tidligere har fået. 

Hvis der kommer et tilbagefald af kræften i de ydre kønsorganer, viser det sig som oftest inden for de første par år efter behandlingen. 

Symptomer på tilbagefald 

Symptomer på et eventuelt tilbagefald vil ofte være et nyt sår eller en knude ved indgangen til skeden. 

Man kan også få tilbagefald som spredning til lymfeknuderne i lysken, det vil ofte vise sig som en hævelse eller en knude i lysken. Knuden kan være øm, men man har som regel ikke egentlige smerter. 

I sjældne tilfælde kan der ske spredning til lymfeknuder andre steder i kroppen eller til andre organer (knogler, lunger eller lever)

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv. Man kan få lokalt tilbagefald og/eller tilbagefald med spredning. 

Lokalt tilbagefald 

Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften vender tilbage til den del af kroppen, hvor kræften først opstod. 

Tilbagefald med spredning 

Kræft kan også vende tilbage i form af spredning af sygdommen. Kræften kan være vokset ind i lymfebanen og derfor have spredt sig til lymfeknuderne eller være vokset ind i blodbanen og via blodet være spredt til andre organer i kroppen. 

Det kaldes metastaser, når kræftceller fra en kræftknude spreder sig med blodet eller lymfen og danner nye kræftknuder andre steder i kroppen. 

En metastase består af samme type kræftceller, som den oprindelige kræftknude bestod af. Det vil sige, at f.eks. brystkræft, der har spredt sig til knoglerne, består af brystkræftceller. 

Undersøgelser ved mistanke om tilbagefald

Ved mistanke om tilbagefald får du foretaget en gynækologisk undersøgelse og taget en vævsprøve, hvis der er sår eller forandringer ved skede indgangen.

Du kan også få foretaget en ultralydsscanning, en CT-, PET/CT- eller MR-scanning. Det gælder især, hvis lægen har mistanke om tilbagefald andre steder end i de ydre kønsorganer

Behandling af tilbagefald

Hvis det er muligt, vil du ved tilbagefald få tilbudt en ny operation, hvor du får fjernet knuden.

En anden mulighed er strålebehandling, hvis du ikke tidligere har fået det. Det er ikke muligt at få strålebehandling to gange på det samme område.

Behandling af spredning til lever, lunger eller knogler

Det sker sjældent, at kræft i de ydre kvindelige kønsorganer spreder sig til helt andre steder i kroppen. Selv om det er sjældent, kan det dog ske, at kræften spreder sig til leveren, lungerne eller knoglerne. Hvis sygdommen har spredt sig, vil behandlingen ofte være kemoterapi. Her kan du læse mere om behandlingen.

Kræft, der har spredt sig til leveren:

Levermetastaser

Kræft, der har spredt sig til lungerne:

Lungemetastaser

Kræft, der har spredt sig til knoglerne:

Knoglemetastaser

Hvis kræften ikke forsvinder

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. 

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente. 


Læs alt om kræft i de ydre kvindelige kønsorganer (vulvacancer):

Vulvacancer – forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning