Betænk kræftsagen - Din støtte nytter

Hvis du betænker Kræftens Bekæmpelse i dit testamente, er det en investering i livet. I dag er over 60 pct. af kræftpatienter stadig i live fem år efter, at de blev diagnosticeret. Det skyldes bl.a. bedre screening, og forbedret behandling. Med din støtte kan Kræftens Bekæmpelse fortsætte arbejdet med forskning, oplysning og patientstøtte og skabe endnu bedre resultater for de næste generationer.

Så nemt kan du betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

1

Find en advokat. Kræftens Bekæmpelses arverådgivere kan hjælpe med at finde en i dit nærområde. eller du kan finde en på detgodetestamente.dk

Find en lokal advokat

2

Giv en gave til kræftsagen i dit testamente. De fleste vælger at efterlade en procentdel af arven. Andre efterlader et bestemt beløb eller ting. Du kan vælge, om din gave skal gå til et særligt formål, fx kræftforskning.

3

Få tilskud til advokatregningen. Kræftens Bekæmpelse hjælper med betaling af testamentet, når du tilgodeser kræftsagen i dit testamente. 

Se mere om tilskud

Vi får mest muligt ud af dine penge

Vælger du at testamentere til Kræftens Bekæmpelse, passer vi godt på dine penge. For det er en investering i vores ambitiøse mål om, at færre får kræft, at flere overlever og får et bedre liv efter kræft.

Uanset om du betænker Kræftens Bekæmpelse med et bestemt beløb eller med en procentdel af din formue, fordeler vi din arv til vores tre hovedformål: Forskning, patientstøtte og oplysning.

Forskning – 60 pct.
60 pct. går til forskning i bedre muligheder for at opdage kræft i tide, gøre behandlingerne skånsomme og effektive og sikre, at flere har et godt liv efter kræft. Hvert år bruger vi ca. 400 mio. kr. til dansk forskning i verdensklasse, så vi sammen kan komme kræften til livs.

Patientstøtte – 19 pct.
19 pct. går til støtte og gratis rådgivning af patienter og pårørende. Det foregår på vores rådgivningscentre i hele landet, via Kræftlinjen, chatforums m.m. Hvert år hjælper vi mere end 90.000 danskere.

Oplysning - 18 pct. 
18 pct. går til oplysning og information om bl.a. sundere livsstil – mindre sol mellem kl. 12 og 15, mindre røg, mere fuldkorn osv. Fire ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges, men kun hvis vi får gjort danskerne opmærksomme på, hvordan de selv kan gøre en forskel for deres helbred.

Administration - 3 pct.
Administrationsudgifterne dækker en række fælles funktioner såsom bestyrelse, udvalg og direktion. Hertil kommer økonomi, IT og fælles ejendoms- og personaleforvaltning.
 

Vi er meget taknemmelige – uanset din arvs størrelse

Da vi er en uafhængig organisation, modtager vi kun 3 pct. af vores indtægter fra det offentlige, og derfor er testamentariske gaver og private bidrag afgørende for vores arbejde. Hver eneste krone tæller, og vi arbejder hele tiden på at nedbringe vores administrative omkostninger, så der kan gå flere penge til de formål, vi arbejder for. Vi anvender i dag kun 3 pct. af midlerne til administration.

Velgørende organisationer er fritaget for boafgift

Hvis du efterlader dig arv, vil det i de fleste tilfælde medføre, at der skal betales en boafgift, tidligere kaldet arveafgift. 

Ægtefæller og velgørende organisationer er fritaget for at betale boafgift af arv. 

Læs mere om boafgift

Få tilskud til at oprette dit testamente

Kræftens Bekæmpelse hjælper med betaling af testamentet. Donerer du en del af din arv til Kræftens Bekæmpelse, kan du få dækket op til 5.000 kr.af omkostningerne til advokaten.

Ring og hør mere på 35 25 77 70 hverdage fra kl. 8:30-16 og fredag til kl. 15:00. Du kan også sende en mail til arv@cancer.dk.

Læs mere om tilskud

Når Kræftens Bekæmpelse arver

Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til Kræftens Bekæmpelse.

I denne folder kan du læse, hvordan vi gør, når Kræftens Bekæmpelse er arving. Du kan også læse om, hvordan vi forvandler en arv med forskellige aktiver til kontante bidrag, der kan bruges til forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Bestil folderen: Når Kræftens Bekæmpelse arver

Det er rart at have styr på tingene

For Palle Heinrich Sørensen var det vigtigt at få lavet et testamente. Men hvordan stykker man sådan et sammen, når man ikke har nogen nære pårørende.

Palle har valgt, at hans bedste ven Birger og Kræftens Bekæmpelse skal deles om arven. Såfremt Palle lever længere end Birger, er det Kræftens Bekæmpelse der skal arve ham hundred procent.