Betænk kræftsagen - Din støtte nytter

Hvis du betænker Kræftens Bekæmpelse i dit testamente, giver du liv og håb til mange. I dag er over 60 pct. af kræftpatienter stadig i live fem år efter, at de blev diagnosticeret. Det skyldes bl.a. bedre screening, og forbedret behandling. Med din støtte kan Kræftens Bekæmpelse fortsætte arbejdet med forskning, oplysning og patientstøtte og skabe endnu bedre resultater for de næste generationer.

Så nemt kan du betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

Find en advokat

Kræftens Bekæmpelses arverådgivere kan hjælpe med at finde en advokat i dit nærområde. eller du kan finde en på detgodetestamente.dk

Betænk kræftsagen

Giv en gave til kræftsagen i dit testamente. De fleste vælger at efterlade en procentdel af arven. Andre efterlader et bestemt beløb eller ting. Du kan vælge, om din gave skal gå til et særligt formål, fx kræftforskning.

Få tilskud til advokatregningen

Kræftens Bekæmpelse hjælper med betaling af testamentet, når du tilgodeser kræftsagen i dit testamente.

Din arv går til forskning, patientstøtte og oplysning

Vælger du at testamentere til Kræftens Bekæmpelse, passer vi godt på dine penge. For det er en investering i vores ambitiøse mål om, at færre får kræft, at flere overlever og får et bedre liv efter kræft. Uanset om du betænker Kræftens Bekæmpelse med et bestemt beløb eller med en procentdel af din formue, støtter din arv vores tre hovedformål: forskning, patientstøtte og oplysning.

Forskning – 61 pct.
61 pct. går til forskning i bedre muligheder for at opdage kræft i tide, gøre behandlingerne skånsomme og effektive og sikre, at flere har et godt liv efter kræft. Hvert år bruger vi ca. 400 mio. kr. til dansk forskning i verdensklasse, så vi sammen kan komme kræften til livs.

Patientstøtte – 18 pct.
18 pct. går til støtte og gratis rådgivning af patienter og pårørende. Det foregår på vores rådgivningscentre i hele landet, via Kræftlinjen, chatforums m.m. Hvert år hjælper vi mere end 90.000 danskere.

Oplysning - 18 pct. 
18 pct. går til oplysning og information om bl.a. sundere livsstil – mindre sol mellem kl. 12 og 15, mindre røg, mere fuldkorn osv. Fire ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges, men kun hvis vi får gjort danskerne opmærksomme på, hvordan de selv kan gøre en forskel for deres helbred.

Administration - 3 pct.
Administrationsudgifterne dækker en række fælles funktioner såsom bestyrelse, udvalg og direktion. Hertil kommer økonomi, IT og fælles ejendoms- og personaleforvaltning.
 

Vi er meget taknemmelige – uanset din arvs størrelse

Da vi er en uafhængig organisation, modtager vi kun 3 pct. af vores indtægter fra det offentlige, og derfor er arvedonationer og private bidrag afgørende for vores arbejde. Hver eneste krone tæller, og vi arbejder hele tiden på at nedbringe vores administrative omkostninger, så der kan gå flere penge til de formål, vi arbejder for. Vi anvender i dag kun 3 pct. af midlerne til administration.

Velgørende organisationer er fritaget for boafgift

Hvis du efterlader dig arv, vil det i de fleste tilfælde medføre, at der skal betales en boafgift, tidligere kaldet arveafgift. Som velgørende organisation er vi fritaget for at betale boafgift af arven. Derfor går hele beløbet til kræftsagen, hvis du vælger at betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente.

Læs mere om boafgift

Få tilskud til at oprette dit testamente

Kræftens Bekæmpelse hjælper med betaling af testamentet. Donerer du en del af din arv til Kræftens Bekæmpelse, kan du få dækket op til 5.000 kr. af omkostningerne til advokaten.

Ring og hør mere på 35 25 77 70 hverdage fra kl. 8:30-16 og fredag til kl. 15:00. Du kan også sende en mail til arv@cancer.dk.

Læs mere om tilskud

En lille del af din arv kan gøre en stor forskel

Det er rart at have styr på tingene

For Palle Heinrich Sørensen var det vigtigt at få lavet et testamente. Men hvordan stykker man sådan et sammen, når man ikke har nogen nære pårørende.

Palle har valgt, at hans bedste ven Birger og Kræftens Bekæmpelse skal deles om arven. Såfremt Palle lever længere end Birger, er det Kræftens Bekæmpelse der skal arve ham hundred procent.

En løsning med flere vindere

I september 2019 bestemte ægteparret, Karin og Henrik Thrane, sig for at ændre det testamente, de sammen havde oprettet 10 år forinden. Som årene var gået, var det blevet vigtigere for dem, at familiens unge generation blev tilgodeset.

Hos deres advokat fandt de en løsning, som gjorde det muligt at sikre familien lidt mere i arv, samtidig med, at de også kunne give en gave til kræftsagen.

Jytte og Ole lyttede til mavefornemmelsen

Parret tog tilløb nogle år, inden de gjorde noget ved det. Mens de gik med overvejelserne, hørte de om muligheden for også at testamentere til velgørende organisationer. Noget, som de begge synes var en rar tanke.
Og da de først havde taget kontakt til advokaten var det ligetil og har efterfølgende givet dem en ro i maven.
Jytte og Ole har valgt at tilgodese Kræftens Bekæmpelse i deres testamente.

Når Kræftens Bekæmpelse arver

Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til Kræftens Bekæmpelse. I denne folder kan du læse, hvordan vi gør, når Kræftens Bekæmpelse er arving. Du kan også læse om, hvordan vi forvandler en arv med forskellige aktiver til kontante bidrag, der kan bruges til forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Bestil folderen: Når Kræftens Bekæmpelse arver