Læs, hvad dit bidrag går til, og hvordan du er med til at hjælpe.


Kræftens Bekæmpelse er en politisk uafhængig og privat organisation, der taler patienternes sag over for myndighederne.

Hele 97 pct. af vores indtægter kommer fra frivillige bidrag og donationer fra danskere som dig og kun de sidste 3 pct. er offentlige tilskud.

Hver dag arbejder vi for at:


• Finde årsagerne til kræft
• Styrke forebyggelsen
• Forbedre behandlingen
• Øge overlevelsen
• Fremme et godt liv efter kræft

Forskning - så færre får og flere overlever kræft

61 % af din støtte går til forskning

Kræftens Bekæmpelse står for en stor del af den offentlige kræftforskning i Danmark. Alene i 2016 støttede vi dansk kræftforskning med 393 millioner kroner.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses forskning

Når du støtter Mand det nytter, går dine penge bl.a. til følgende forskningsprojekter:

Smertefri diagnosticering af prostatakræft

Ved hjælp af en urinprøve kan man undersøge om mænd med forhøjet reelt har prostatakræft. PSA er en biomarkør, der kan være tegn på prostatakræft, men PSA-tallet kan også være forhøjet af andre grunde. Urinprøven har den kæmpe fordel, at den kan spare mænd, der ikke har brug for det, for unødvendige operationer og følgebivirkninger.

Forbedret behandling af tarmkræft

Kræft i tyk- og endetarmen er en af de kræftformer, som mænd oftest bliver ramt af. Hos Kræftens Bekæmpelse er et forskerhold i gang med at foretage kliniske forsøg med en form for kemoterapi, som normalt bruges i brystkræft (epirubicin). Den ser nu ud til at virke på andre kræftformer også, og der foretages i øjeblikket test på patienter med tyk- og endetarmskræft. Hvis den nye metode viser sig effektiv, vil det være et stort fremskridt inden for den livsforlængende behandling.

Forebyggelse og screening af prostatakræft

Seniorforsker Søren Friis er i gang med to forskningsprojekter inden for forebyggelse og behandling af prostatakræft. Det ene projekt ser på, om allerede kendte lægemidler kan bruges til at forebygge prostatakræft. Det andet belyser, om kendte lægemidler kan forbedre chancerne for at overleve sygdommen. Søren Friis er desuden involveret i et tredje projekt, hvor han sammen med post doc. Signe Benzon Larsen undersøger, om en ny screeningsmetode kan afgøre, om prostatakræft er aggressiv og skal behandles, eller om sygdommen er mere fredelig og endnu ikke skal behandles, men blot kræver, at lægerne holder ekstra godt øje med om sygdommen udvikler sig.

Patientstøtte

20 % af din støtte går til patienterne

Mænd, der bliver ramt af kræft, skal kunne leve et godt liv under og efter sygdommen. Og de skal tilbydes omsorg, viden og handlemuligheder.

Forebyggelse

16 % af din støtte går til forebyggelse

Forebyggelse er en vigtig del af vores arbejde. Det er muligt at forebygge 15.000 tilfælde om året i Danmark med den viden, vi har i dag. Det svarer til flere end fire ud af ti nye kræfttilfælde.

Kun 3 % af budgettet går til driften af Kræftens Bekæmpelses mange funktioner, opgaver, it, ejendoms- og personaleforvaltning.

Vi har brug for din hjælp

Du kan gøre en forskel for kampen mod kræft

Donationer fra privatpersoner er fundamentet for vores forskning, forebyggelse og patientstøtte. Din hjælp er afgørende for, at vi kommer videre i kampen mod kræft hos mænd.

Hjælp flere mænd med at overleve kræft Støt nu