Når du støtter Mand det nytter, så går dine penge til:

Forskning – Vores forskere arbejder for at forbedre mulighederne for at opdage sygdommen i tide, gøre behandlingerne mere skånsomme og effektive samt at sikre, at flere mænd har et godt liv på den anden side af deres kræftdiagnose. 

Patient- og pårørendestøtte - Kræftramte mænd og deres familier kan få gratis rådgivning og støtte via bl.a. Kræftlinjen og i vores kræftrådgivninger landet over. 

Forebyggelse og oplysning - Flere end 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Derfor arbejder vi fortsat med at oplyse danskerne om, hvad den enkelte og samfundet kan gøre for at mindske risikoen for kræft.

Kræftens Bekæmpelse arbejder hver dag for at:

  • Finde årsagerne til kræft
  • Forbedre opdagelsesmulighederne
  • Styrke forebyggelsen
  • Forbedre behandlingen
  • Øge overlevelsen
  • Fremme et godt liv efter kræft

Patientstøtte

19 pct. går til patienter og pårørende

Mænd, der bliver ramt af kræft, skal kunne leve et godt liv under og efter sygdommen. Det er vigtig med viden og handlemuligheder, og derfor er professionel rådgivning, fysisk aktivitet og netværk med andre mænd noget af det, som du kan finde i vores kræftrådgivninger landet over.

Forebyggelse

18 pct. af din støtte går til forebyggelse

Flere end 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges.

Derfor er en vigtig del af vores arbejde fortsat at oplyse danskerne om, hvad den enkelte og samfundet kan gøre for at mindske risikoen for kræft.

Forskning

60 pct. af din støtte går til forskning

I Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning forskes der inden for forskellige forskningsfelter. Cirka 200 forskere og andet sundhedspersonale har sin vante gang i forskningscenteret, som er kåret til Nordens bedste forskningsinstitution. Derudover støtter Kræftens Bekæmpelse også dansk kræftforskning på universiteter og hospitaler landet over.

Kun 3 pct. af budgettet går til driften af Kræftens Bekæmpelses mange funktioner, opgaver, it, ejendoms- og personaleforvaltning.

Hjælp flere mænd med at overleve kræft Støt nu