Forskning

- så færre får og flere overlever kræft

Vi nået langt i arbejdet med få mere viden om kræft og finde nye og bedre måder at forebygge og behandle sygdommen. Danmark er faktisk et af de lande i verden, der har øget overlevelsen efter kræft allermest gennem de sidste 15 år. 

Det er gode nyheder, men vi er ikke i mål endnu. Derfor har vi brug for din støtte, så vi kan fortsætte den vigtige forskning.

  • Vi skal blive klogere på årsagerne til kræft, så vi kan blive endnu bedre til at forebygge kræft
  • Vi skal udvikle metoder til at stille kræftdiagnoser endnu tidligere. Jo tidligere, jo større er sandsynligheden for, at behandlingen lykkes
  • Vi skal finde nye, mere effektive og skånsomme behandlinger

Her er nogle eksempler på nogle af vores forskningsprojekter

Smertefri diagnosticering af prostatakræft

Skånsom metode til påvisning af prostatakræft.

PSA er en biomarkør, der kan være tegn på prostatakræft, men tallet kan også være forhøjet af andre grunde. Det betyder, at nogle mænd unødigt gennemgår undersøgelser for prostatakræft med udtagning af vævsprøve (biopsi) – potentielt med efterfølgende komplikationer.

Forskere i Kræftens Bekæmpelse har derfor arbejdet på at udvikle en urintest, så man i fremtiden ved hjælp af en urinprøve kan blive bedre til at afgøre, om mænd med forhøjet PSA reelt har prostatakræft. Forskerne har udviklet et særligt filtreringsapparat, som anvendes til at opsamle celler fra urinen. Ved hjælp af en DNA-test kan forskerne efterfølgende afgøre, om der er kræftceller i prøven. Herved gives et meget mere præcist billede af, om der reelt er tale om prostatakræft. 

Den nye test kan bruges til at vurdere om patienterne skal i behandling for prostatakræft med det samme eller om det er tilstrækkeligt med løbende kontrol. Det kan spare mange for unødvendige undersøgelser og behandlinger. Det nye filtreringsapparatet kan også bruges til at teste for blærekræft. Ca. 90 pct. af dem der i dag undersøges for blærekræft med kikkertundersøgelse fejler ikke noget. Det vil sige, at mange kan undgå kikkertundersøgelser samt efterfølgende biopsier

Forbedret behandling af tarmkræft

Kræft i tyk- og endetarmen er en af de kræftformer, som mænd oftest bliver ramt af. Hos Kræftens Bekæmpelse er et forskerhold i gang med at foretage kliniske forsøg med en form for kemoterapi, som normalt bruges i brystkræft (epirubicin). Den ser nu ud til at virke på andre kræftformer også, og der foretages i øjeblikket test på patienter med tyk- og endetarmskræft. Hvis den nye metode viser sig effektiv, vil det være et stort fremskridt inden for den livsforlængende behandling.

Forebyggelse af prostatakræft

I dag lever mere end 33.000 mænd med prostatakræft i Danmark. Til trods for en god prognose vil omkring halvdelen af alle mænd med prostatakræft på et tidspunkt få behov for medicinsk behandling – som desværre medfører forskellige bivirkninger. Der er derfor et stort behov for at finde medicin, der enten kan forebygge eller hæmme udviklingen af sygdommen og dermed udsætte andre mere bivirkningsfyldte behandlinger.

Derfor ser forskerne nærmere på midlerne aspirin (smertestillende og blodfortyndende medicin) og statiner (kolesterolsænkende medicin), der begge sandsynligvis kan have en hæmmende effekt på udviklingen af prostatakræft. Effekten af aspirin og statiner undersøges i øjeblikket hos forskellige grupper af patienter, så man kan se, hvilke patienter, der har størst effekt af supplerende behandling med de to lægemidler.

Der er derfor et stort behov for at finde medicin, der enten kan forebygge eller hæmme udviklingen af sygdommen og dermed udsætte andre mere bivirkningsfyldte behandlinger. Derfor ser forskerne nærmere på midlerne aspirin (smertestillende og blodfortyndende medicin) og statiner (kolesterolsænkende medicin), der begge sandsynligvis kan have en hæmmende effekt på udviklingen af prostatakræft. Effekten af aspirin og statiner undersøges i øjeblikket hos forskellige grupper af patienter, så man kan se, hvilke patienter, der har størst effekt af supplerende behandling med de to lægemidler.

Bedre screening for prostatakræft

Prostatakræft opdaget i tidlige stadier kan ofte helbredes. Undersøgelser af nuværende screeningsmetoder for prostatakræft, med proteinet prostata-specifikt antigen (PSA), har vist, at screening kan nedsætte risikoen for at dø af sygdommen. 

Men undersøgelserne peger også på, at alt for mange mænd diagnosticeres med prostatakræft, der aldrig vil udvikle sig, føre til symptomer eller få betydning for deres levetid. Derfor vil vi meget gerne udvikle og indføre et screeningsprogram, der kan identificere mænd med høj risiko for at udvikle aggressiv prostatakræft, så disse kan følges i skræddersyede screeningsforløb, baseret på den enkeltes risiko. Ved at bruge blodprøver fra befolkningsundersøgelsen Kost, kræft og helbred såvel som information fra patientjournalerne, vil forskerne forsøge at finde ud af, hvilke mænd der bør følges med løbende screening og hvilke mænd, der på grund af minimal risiko, ikke behøver tæt opfølgning. 

Senfølger hos patienter med prostatakræft

Forskerne i Kræftens Bekæmpelse vil gerne blive klogere på, hvordan patienterne lever med deres sygdom og undersøger derfor bl.a., hvilke senfølger patienter med prostatakræft oplever - både på kort- og langsigt.

Ved at kombinere data indsamlet i befolkningsundersøgelsen Kost, kræft og helbred med information fra danske registre, ser de nærmere på sammenfald mellem senfølger som hjertekarsygdomme og depression hos prostatakræftpatienter og hvorvidt faktorer, som livsstil og socioøkonomisk position, påvirker risikoen for at få senfølger. Denne viden er vigtig for at kunne forebygge senfølger eller starte hurtig behandling af disse for at forbedre patienternes livskvalitet og generelle helbred.

Hjælp flere mænd med at overleve kræft Støt nu