Gå til sygdomsliste

Mand det nytter

Hvert år rammes mere end 16.000 mænd af kræft. Det er lige så mange kræfttilfælde som hos kvinderne, men mænds overlevelse er dårligere end kvindernes, og flere overlever i kortere tid. Kræft er den største dødsårsag blandt mænd i Danmark.

Du kan læse mere om kampagnen manddetnytter.dk

 

Det går din støtte til

Det går din støtte til

For hver 100 kroner vi har i overskud på vores indsamlinger bruges 62 kr. til forskning, 18 kr. til oplysning, 17 kr. til patientstøtte og 3 kr. til administration.

Læs mere om, hvad din støtte går til