Gå til sygdomsliste

E-cigaretter

E-cigaretter er en ny måde at ryge på. Dampe fra elektroniske cigaretter indeholder kemiske stoffer og partikler. Man ved ikke, hvor skadeligt det er at indånde dampene. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger er i tråd med WHO's internationale anbefalinger, herunder f.eks. at man ikke tillader rygning af e-cigaretter på steder med rygeforbud.
 • Hvorfor skal det være forbudt at ryge e-cigaretter på steder med rygeforbud?

  E-cigaretter forurener luften og omgivelserne, når de bliver røget indendørs. Det har betydning for indeklima og arbejdsmiljø for de personer, der opholder sig i rummet og indånder emissionerne.

  Hos personer, der har været udsat for damp/røg fra e-rygning, kunne man måle nikotin i blod, spyt eller urin.

  E-røgen kan indeholde stoffer, som er kræftfremkaldende og sundhedsskadelige. Der er fundet stoffer som: nikotin (også i væsker, der blev solgt som nikotinfri), nikotinurenheder,  cadmium (kræftfremkaldende), bly, nikkel (kræftfremkaldende ved indånding), krom, tobaksspecifikke nitrosaminer (kræftfremkaldende), formaldehyd (kræftfremkaldende),  acetaldehyd, acrolein, o-metyl-benzaldehyd, acetone, PAH (tjærestoffer) samt ultrafine partikler.

 • Foretager Kræftens Bekæmpelse undersøgelser af danskernes brug af e-cigaretter?

  Hvert år foretager Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforening og Hjerteforeningen undersøgelser af befolkningens rygevaner og udsættelse for tobaksforurenet luft. Her bliver der også spurgt til brug af e-cigaretter og udsættelse for dampe.

  Læs mere her:

  Danskernes brug af e-cigaretter 2013

 • Skal e-cigaretter være omfattet af skolens rygepolitik?

  Ved at sidestille e-cigaretter med almindelige cigaretter i skolens rygeregler, undgår man, at børn og voksne udsættes for stofferne fra dampen. Særligt i forhold til børn og unge er det et problem, hvis lærere og pædagoger ryger e-cigaretter, mens børnene er der. Foruden de dampe som børnene udsættes for, virker det som en reklame for rygning. Hvis voksne ryger, øger det risikoen for at børn og unge begynder at ryge.

 • Kan e-cigaretter få børn og unge til at ryge?

  E-cigaretter - med smag og duft af f.eks. jordbær, cola eller chokolade - er en nem måde at prøve at ryge og øve sig i at bruge et vanedannende produkt, som har ukendte konsekvenser for helbredet. Børn og unge risikerer at blive afhængige af nikotin, og e-cigaretter kan virke som reklame for rygning af cigaretter.

 • Er det skadeligt for fosteret, hvis jeg er udsat for dampe fra e-cigaretter, mens jeg er gravid?

  Man ved ikke, hvordan det påvirker én, hvis man bliver udsat for dampe med kemiske stoffer og partikler, som spredes i rummet fra andres rygning af e-cigaretter. Det er ikke undersøgt, hvordan indånding af dampene påvirker graviditet og fosterudvikling. En enkelt undersøgelse, hvor man har målt nikotinoptaget i blodet tyder på, at hvis man er udsat for dampe fra e-cigaretter, optager man lige så meget nikotin i kroppen, som hvis man er udsat for tobaksrøg. Nikotin er skadeligt for graviditeten og for fosteret.

 • Er det skadeligt at ryge e-cigaretter, når man er gravid?

  Nikotin er særdeles skadeligt for graviditet og fosterudvikling. Det øger risikoen for fødsel før tid og for dødfødsel. Flere undersøgelser har fundet, at selve nikotinkoncentrationerne i e- væskerne varierede meget og ikke svarede til det, der var angivet af producenterne. Som gravid har man derfor reelt ikke mulighed for at vide, hvor store doser nikotin man indtager, optager og påfører sit foster, hvis man ryger e-cigaretter. Der er fundet lave koncentrationer af nikotin i e-væsker, der ifølge producenterne skulle være nikotinfri, så man risikerer måske også at indtage nikotin, selvom man køber angiveligt nikotinfri væsker. Man ved ikke, hvordan de andre kemiske stoffer og partikler i e-cigaretterne påvirker fosteret.

 • Er der skadelige stoffer i alle e-cigaretter?

  Flere undersøgelser tyder på, at der kan være stærkt svingende indhold og koncentrationer af de forskellige stoffer i væskerne – og at indholdet kan variere meget, selv når e-væskerne er fra den samme producent. Dermed siger undersøgelserne af de stoffer og urenheder, man har fundet i nogle væsker fra bestemte e-cigaretproducenter, ikke nødvendigvis noget om, hvad væsker fra andre producenter indeholder. Og derfor har man som bruger af e-cigaretterne ikke mulighed for at vide, hvilke stoffer man får ned i sine lunger, hvad de gør ved ens helbred på længere sigt og hvad man sender ud i omgivelserne.

 • Er stofferne i e-væsken ufarlige at bruge, når de er godkendt til fødevarer?

  Nogle producenter reklamerer med, at indholdsstofferne i e-cigaretvæskerne er godkendt til brug i fødevarer. Men det er ikke en garanti for, at man kan tåle at inhalere dem ned i lungerne på dampform. Lungevævet påvirkes helt anderledes end maveslimhinden og kan blive ødelagt af stoffer, der ikke skader, når de optages via mave-tarmkanalen. Man kender ikke konsekvensen af at inhalere de forskellige smags- og tilsætningsstoffer ned i lungerne flere gange om dagen igennem måneder og år.

 • Har man undersøgt, hvad e-væskerne indeholder?

  Der er ikke kontrol med, hvilke stoffer, der er i e-cigaretterne, eller om de indeholder andre stoffer end dem, som producenterne oplyser til brugerne på emballagen eller deres hjemmeside. Derfor er det umuligt at vide, hvad der reelt er i den enkelte væske. Flere undersøgelser har fundet, at der ikke står på flaskerne med væskerne, hvad de indeholder – eller at der er andre stoffer i end det som producenten har oplyst. Der er fundet nikotin i væsker, der ikke skulle indeholde nikotin. Undersøgelser har også vist, at der er andre koncentrationer af nikotin i væskerne, end der står på flaskerne.

 • Findes der en oversigt over, hvad e-væskerne indeholder?

  Nej, der er ingen lister over, hvilke kemiske stoffer, der findes i væskerne til e-cigaretter. Der findes utallige forskellige kemiske blandinger med smags- og tilsætningsstoffer og nikotin, som man kan fylde på e-cigaretterne, og der kommer hele tiden nye til.

 • Hvad er en e-cigaret?

  E-cigaretter (elektroniske cigaretter, e-hookah) består af en cylinder af plastik eller metal ofte med en glød i form af en lysdiode. Cigaretten indeholder typisk en forstøver, et batteri og en væskepatron med nikotin og andre kemikalier. Når man suger på cigaretten, aktiveres den, så væsken og de kemikalier, den indeholder, opvarmes og kommer på dampform, så de kan inhaleres ned i lungerne. De væsker, man tilsætter e-cigaretten, kan fås som væskepatroner, eller man kan købe refill-dunke og selv blande og dosere nikotin og smagsstoffer. E-cigaretter findes også i en billigere udgave, som man smider ud, når der ikke er mere væske tilbage, og der findes e-versioner af andre tobaksprodukter som e-cigarer og e-vandpiber. Væsken (også kaldet e-juice eller e-væsker) kan f.eks. indeholde nikotin, tilsætningsstoffer med smag eller duft samt glycerol eller propylenglykol, der synliggør dampen. E-væsken kan også indeholde ekstrakt fra cigaretproduktionen, der tilfører nikotin eller smag af tobak.

 • Min kollega ryger e-cigaretter indendørs -– er det skadeligt for mig?

  Man ved ikke, hvordan dampe og partikler fra e-cigaretter påvirker helbredet for de mennesker i nærheden, der indånder dem. Undersøgelse tyder på, at hvis man er udsat for dampene fra e-cigaretter, optager man lige så meget nikotin i kroppen, som hvis man er udsat for tobaksrøg. Ved at lade virksomhedens rygepolitik omfatte e-cigaretter, undgår medarbejderne at indånde dampe med ukendte kemikalier og partikler i arbejdsmiljøet. E-cigaretter bør betragtes som anden rygning og kun bruges udendørs

 • Skader det mindre at ryge e-cigaretter end almindelige cigaretter?

  Man ved ikke, om e-cigaretter skader lungerne, eller om de stoffer, man optager gennem lungerne kan skade andre organer. Men der findes næppe findes noget produkt, man kan inhalere ned i lungerne, som ikke påvirker lungevævet. Da man i sin tid indførte lightcigaretter med mindre tjære, troede man, at folk blev mindre syge. Derfor var der mange, som i stedet for at holde op med at ryge, skiftede til disse nye cigaretter. Desværre viste det sig, at de ikke var mindre skadelige, som producenterne hævdede og læger troede. Folk blev snydt, og de blev syge alligevel.

 • Hvordan kan man undersøge, om e-cigaretter kan bruges til rygestop?

  Det kræver undersøgelser med mange mennesker, hvor man sammenligner rygestop blandt dem, der bruger e-cigaretter, med dem, der forsøger at holde op uden e-cigaretter eller andre metoder. Det er også nødvendigt at undersøge, om man kan holde op med e-cigaretterne, eller om man blot får en ny afhængighed. Derudover skal man undersøge e-cigaretters effekt i forhold til andre rygestopmetoder, hvilke stoffer e-cigaretterne skal indeholde, hvilke skader og bivirkninger, der er, og hvor lang tid det er forsvarligt at bruge dem.

 • Kan e-cigaretter bruges til rygestop?

  Nogle mennesker oplever, at e-cigaretter har hjulpet dem til at holde op med at ryge og vil gerne anbefale dem til andre. Men for at undersøge, om et produkt eller en metode er egnet til rygestop, er det ikke nok med enkelte personers oplevelser. Produkter til rygestop skal have en veldokumenteret effekt og vurderes som ufarlige, før man kan anbefale dem.

 • Hvorfor ved man endnu ikke, om e-cigaretter giver kræft?

  Først om flere år kan man finde ud af, om e-cigaretter giver kræft. Det kan tage mange år, fra man er udsat til kræft opstår. Derudover skal man undersøge mange mennesker, så man kan sammenligne om de, der ryger e-cigaretter, får mere kræft end de, der ikke gør.

 • Kan man få kræft eller andre sygdomme af e-cigaretter?

  Det er ikke tilstrækkelig undersøgt endnu. Dampene indeholder partikler, og der er fundet formaldehyd, (kræftfremkaldende), tungmetaller som cadmium (kræftfremkaldende), nikkel (kræftfremkaldende ved indånding) og bly i dampene. Der er også fundet det giftige stof dietylenglykol (komponent i kølervæske) og lave koncentrationer af kræftfremkaldende nitrosaminer. Nikotin påvirker hjertet og blodtrykket, det påvirker børns og unges hjerneudvikling, det er stærkt fosterskadeligt og kan give akut forgiftning i høje doser. Man ved endnu ikke hvilke skadevirkninger, e-cigaretrygning med disse stoffer kan give på længere sigt, når man dagligt inhalerer stoffer og partikler.

 • Er e-cigaretter skadelige?

  Det ved man ikke endnu. Men der er mistanke om, at det kan skade lungerne at inhalere dampe og stoffer fra e-cigaretterne. Det er ikke undersøgt, om e-cigaretter kan gøre folk sýge eller forværre de skader på lungerne, som mange cigaretrygere har.
  Det er heller ikke undersøgt, om sygdomsrisikoen øges, hvis man både ryger e-cigaretter og cigaretter – ligesom f.eks. risikoen for lungekræft er stærkt forhøjet, hvis man både ryger og er udsat for asbest eller radon.

 • Forurener e-cigaretter omgivelserne?

  E-cigaretter udsender dampe og partikler til omgivelserne. Ingen ved, hvor skadelige de er at indånde for voksne og børn i nærheden. Undersøgelser tyder på, at, man optager nikotinen i kroppen, når man udsættes for de nikotinholdige dampe fra e-cigaretter. Man ved heller ikke, om stoffer fra e-cigaretten kan ophobes indendørs og forurene omgivelserne efter at rygningen er ophørt ligesom tobaksrøg.