Gå til sygdomsliste

Ansøgning om Kræftens Bekæmpelses legat

Legatet kan kun modtages én gang.

Du skal oplyse informationer på den person, som ansøger. Det vil sige, at hvis et barn søger, er det barnets oplysninger, der skal indtastes.

Da der nogle gange er problemer ved indtastning fra iPhones og iPads, opfordrer vi til, at man benytter en computer.

Ansøger KategoriRegion:

Køn

Civilstand:

Beskæftigelse

Kræftens Bekæmpelse har brug for oplysningerne i legatansøgningen for at kunne vurdere, om ansøgningskriterierne er opfyldt og for at kunne udbetale legatet.
Ved manglende oplysninger i ansøgningen kontaktes ansøger af Kræftens Bekæmpelse. Hvis Kræftens Bekæmpelse ikke har hørt noget fra ansøger i ½ år, bliver ansøgningen inkl. evt. bilag slettet/makuleret.
Hvis legatet tildeles, opbevarer Kræftens Bekæmpelse ansøgers CPR.nr, navn, civilstand, om ansøger er patient/pårørende, om pårørende har modtaget legatet og udbetalingsdatoen i 5 år, da man kun har mulighed for at modtage legatet én gang. Øvrige oplysninger slettes efter højst 1½ år. I henhold til bogføringslovens krav vil oplysninger vedr. udbetaling blive opbevaret i 5 år.
Ved afslag på legatansøgningen gemmes ansøgningen inkl. bilag i ½ år af hensyn til evt. efterbehandling af afslaget.
Kræftens Bekæmpelses privatlivspolitik findes på www.cancer.dk/privatlivspolitik.
Ved spørgsmål til Kræftens Bekæmpelses behandling af oplysninger rettes henvendelse til Sekretariatet på pfi-sekretariat@cancer.dk eller tlf. 35 25 74 81 eller til Kræftens Bekæmpelses Data Protection Officer på dpo@cancer.dk. Ved utilfredshed med Kræftens Bekæmpelses behandling af oplysninger kan Datatilsynet kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33 19 32 00.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning