Gå til sygdomsliste

Ansøgning om Kræftens Bekæmpelses patient- og pårørendelegat

Legatet kan kun modtages én gang, og du skal have bopæl i Danmark.

Du skal angive oplysningerne for den person, som ansøger. Er legatet til et barn, så er det barnets oplysninger, der skal angives.
Ønsker to i samme husstand at ansøge om legatet - dvs. to legatportioner á 4.000 kroner, skal der udfyldes to særskilte ansøgninger.

OBS: Vi opfordrer til, at du bruger en computer (ikke tablets eller mobiltelefoner), når du taster din ansøgning.

Ansøger KategoriRegion:

Civilstand:

Beskæftigelse

Kræftens Bekæmpelse har brug for oplysningerne i legatansøgningen for at kunne vurdere, om ansøgningskriterierne er opfyldt og for at kunne udbetale legatet.
Ved manglende oplysninger i ansøgningen kontaktes ansøger af Kræftens Bekæmpelse. Hvis Kræftens Bekæmpelse ikke har hørt noget fra ansøger i ½ år, bliver ansøgningen inkl. evt. bilag slettet/makuleret.
Hvis legatet tildeles, opbevarer Kræftens Bekæmpelse ansøgers CPR.nr, navn, civilstand, om ansøger er patient/pårørende, om pårørende har modtaget legatet og udbetalingsdatoen i 5 år, da man kun har mulighed for at modtage legatet én gang. Øvrige oplysninger slettes efter højst 1½ år. I henhold til bogføringslovens krav vil oplysninger vedr. udbetaling blive opbevaret i 5 år.
Ved afslag på legatansøgningen gemmes ansøgningen inkl. bilag i ½ år af hensyn til evt. efterbehandling af afslaget.
Kræftens Bekæmpelses privatlivspolitik findes på www.cancer.dk/privatlivspolitik.
Ved spørgsmål til Kræftens Bekæmpelses behandling af oplysninger rettes henvendelse til Sekretariatet på pfi-sekretariat@cancer.dk eller tlf. 35 25 74 81 eller til Kræftens Bekæmpelses Data Protection Officer på dpo@cancer.dk. Ved utilfredshed med Kræftens Bekæmpelses behandling af oplysninger kan Datatilsynet kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33 19 32 00.