Om Landsindsamlingen 8. april 2018

Landsindsamlingsdagen er en dag, hvor danskerne sætter bekæmpelse af kræft på dagsordenen

I 2017 var over 3.000 frivillige og ca. 27.000 indsamlere med til at samle 35,7 mio. kr. ind ved landsindsamlingen. Alle der er involveret i landsindsamlingen har en væsentlig andel i Kræftens Bekæmpelses indsats indenfor forskning, forebyggelse og patientstøtte – en indsats, der skaber håb og redder liv.

Vi vil gerne skabe sammenhæng mellem det fælles ønske om at bekæmpe kræft og den enkeltes grund til at være med i landsindsamlingen. Derfor er  der igen i 2018 mulighed for, at hver enkel indsamler kan vise sin grund til at samle ind. Alle indsamlere bliver opfordret til at skrive deres grund til at samle ind på et flag. Det kan f.eks. være: ”Jeg fik hjælp” – ”For min mormor” – ”Jeg kender for mange” – ”Jeg savner hende” – ”Et liv uden kræft” osv.

Uanset hvad den enkelte indsamler vælger at skrive, har vi alle sammen en grund, og vi håber, du vil være med til landsindsamlingen den 8 april 2018

Regnskab Landsindsamlingen 2017

Regnskab Landsindsamlingen 2016

Tilladelse til landsdækkende husindsamling: 

Tilladelsen er meddelt efter ansøgning og i henhold til indsamlingslovens §5,stk 2 

Indsamlingens formål  er at samle midler ind til at forebygge kræftsygdommenes opståen , at øge helbredredelsesmulighederne samt at begrænse de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af kræftsygdomme.