Tusind tak til alle jer, der støtter kampen mod kræft - her arbejder jeres penge
Projekter
215

Her arbejder pengene:

 

Beløb:

2012 2013 2014 2015 2016
 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Børnecancerfonden

I Danmark får 200 børn under 18 år hvert år konstateret kræft. Man ved ikke hvorfor. Fire ud af fem overlever, men mange har varige skader efter den intensive behandling. Børnecancerfonden arbejder for at forbedre behandlingen af børn med kræft og støtte børnene og deres familier.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Hjertekarsygdom hos patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk

Vi vil udvikle en skånsom behandling til patienter, der både har hjertesygdom og kræft enten i spiserør, mavemund eller mavesæk. Vi vil blive bedre til at opdage hjertesygdom hos disse kræftpatienter og til at forebygge og behandle, så flere overlever med en god livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Læger og patienter samarbejder om gode kræftforløb

Vi afprøver en model for samarbejde mellem kræftpatienten og dennes læger. Målet er, at patienten skal opleve sammenhæng i kræftforløbet, og at lægerne tager ansvar.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Effektiv og skånsom immunterapi til modermærke-, blære- og brystkræft

Vi vil undersøge en ny type immunterapi, som kan stimulere immunsystemet til at bekæmpe kræftcellerne uden at påvirke kroppens raske celler. Målet er at undersøge, hvor effektiv den nye behandlingsform er.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Bedre forståelse af bivirkninger efter strålebehandling

Vi vil udvikle en model til at forudsige, hvilke bivirkninger patienter med hoved-halskræft og lungekræft kan få efter strålebehandling. På den måde kan læger og patienter bedre vælge, hvilke behandlinger der er bedst for den enkelte, så patienten både sikres den bedst mulige overlevelse og færrest mulige alvorlige bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Vaccine mod knoglemarvskræft

En tredjedel af alle patienter med knoglemarvskræft har en ændring i et bestemt gen. Vi vil undersøge, om man kan behandle kræften ved at vaccinere mod denne genændring. Det kunne gøre det muligt at indføre immunterapi som en helt ny behandlingsform mod knoglemarvskræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Kan spredning af tarmkræft forudsiges med en blodprøve?

Vi vil undersøge, hvordan man kan anvende målinger af frit cirkulerende arvemateriale (DNA) i blodprøver til at forudse, om patienter med tarmkræft har risiko for at få tilbagefald af sygdommen

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Partikelterapi til patienter med prostatakræft, så de får færre bivirkninger

Vi vil undersøge, om erfaringer fra røntgenstråling kan bruges til at forudse, hvilke bivirkninger partikelterapi kan give den enkelte patient. Projektet vil se på forudsætninger for denne metode, og om man med metoden kan udvælge de patienter, der vil have gavn af partikelterapi.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Bedre information om alternativ behandling

Projektet skal forbedre og udvikle Kræftens Bekæmpelses information om alternativ behandling, bl.a. gennem nye kommunikationsformer. Desuden skal det etablere kontakt til de sundhedsfaglige miljøer vedrørende kommunikation om alternativ behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Fokus på bivirkninger hos patienter med blærekræft

Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem de bivirkninger, som patienter i behandling for blærekræft indberetter og deres livskvalitet og eventuel depression. Vi vil også undersøge, om patienterne oplever bivirkninger ved kemoterapi og immunterapi forskelligt. Endelig vil vi udvikle et redskab, der kan hjælpe patienterne med at fuldføre behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Immunterapi til flere kræftsygdomme

Immunterapi har i nogle tilfælde vist sig at kunne helbrede meget syge kræftpatienter, men der er fortsat mange, der ikke har gavn af de nuværende behandlinger. Vi vil lede efter nye mål for immunterapi og undersøge, om nye kombinationer kan øge effekten af behandlingen med immunterapi.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Færre senfølger hos tarmkræftpatienter

Projektet vil identificere, behandle og minimere senfølger efter behandling for tarmkræft. Det skal give tarmkræftpatienterne en bedre livskvalitet og bedre muligheder for at blive på arbejdsmarkedet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Kan vi øge sundheden i Danmark ved aktivt samarbejde med supermarkeder?

I undersøgelsen ser vi på, hvordan en dansk supermarkedskæde i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har arbejdet med at reducere salget af kalorieholdige fødevarer til gavn for sundheden

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Mindre rygning på erhvervsuddannelser

Vi vil udvikle, indføre og evaluere en todelt indsats, der både skal minimere antallet af nye rygere, og reducere antallet af nuværende rygere blandt elever på erhvervsuddannelser.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

X:IT II: Færre unge rygere – en skolebaseret indsats

Dette projekt skal evaluere effekten af en rygeforebyggende indsats blandt skoleelever i 7.-9. klasse. Især er der fokus på, om man kan opnå den samme forebyggende effekt blandt børn med forskellige sociale baggrunde.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Mindre alkohol i gymnasiet

Vi skal udvikle og udføre en indsats på danske gymnasier, som skal føre til, at 30 pct. færre unge drikker for meget alkohol.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Mere viden om HPV-vaccination af danske drenge og piger

Målet med dette forsøg er at få mere viden om, hvorfor nogle vælger ikke at blive vaccineret med HPV-vaccinen, hvor effektiv vaccinen er, og hvilke potentielle bivirkninger og gener vaccinen har.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Øge glioblastoms modtagelighed over for behandling

Glioblastom (kræft i hjernen) er en meget alvorlig sygdom, hvor behandlingen for en del patienters vedkommende holder op med at have den ønskede effekt. Vi vil derfor undersøge, hvorfor glioblastom bliver uimodtagelig over for behandlingen og udnytte denne viden til at udvikle bedre behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Har lange ikke-kodende RNA molekyler betydning for udviklingen af lymfeknudekræft?

Projektet undersøger, hvilken betydning lange ikke-kodende RNA molekyler har i forhold til, at patienter udvikler den type Non-Hodgkin lymfom, der kaldes diffust storcellet B-celle lymfom. Projektet skal give øget biologisk indsigt i udvikling af lymfeknudekræft og på sigt være med til at forbedre behandling af sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016

Har patienters immunforsvar indflydelse på gavn af strålebehandling?

Strålebehandling efter en operation for brystkræft nedsætter risikoen for, at sygdommen kommer igen. Men ikke alle patienter har gavn af behandlingen. Vi vil undersøge, om immunsystemet kan forudsige, hvilke patienter der får gavn af strålebehandlingen. På den måde kan vi bedre tilrettelægge behandlingen til den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016
Afventer støtte
Afventer indsamling 2016