Tusind tak til alle jer, der støtter kampen mod kræft - her arbejder jeres penge
Projekter
169

Her arbejder pengene:

 

Beløb:

2012 2013 2014 2015 2016
 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Kontrol af patienter med livmoderkræft: Vigtig praksis eller undværlig rutine?

Vi vil undersøge, om kontrolforløb for kvinder med livmoderkræft hjælper med at opdage tilbagefald. Det gør vi med data fra sygdomsregistre og patientjournaler.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 360.000
Forventes afsluttet midt i 2017

Patienter skal gøre forskerne klogere på behandling af brystkræft

Vi vil indsamle viden fra den enkelte brystkræftpatient til en stor og dybdegående database. Patienternes egne oplysninger skal bruges til at målrette og forbedre behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 426.000
Forventes afsluttet midt i 2017

Kendskab til brystkræftpatienters andre sygdomme skal gøre behandlingen bedre

I Landspatientregistret finder man bl.a. informationer om patienter med brystkræft – herunder om de har andre sygdomme udover deres brystkræft. Vi vil tjekke om de oplysninger er korrekte og lægge dem ind i den landsdækkende brystkræftdatabase, så lægerne får nemmere adgang til dem.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 412.000
Forventes afsluttet midt i 2017

Er det farligt at gå for lidt til læge?

Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem, hvor ofte man går til læge og chancen for at overleve en kræftsygdom. Vi vil prøve at finde ud af, hvem det er, der sjældent går til læge, og se om de har en særlig dårlig chance for at overleve, hvis de får kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 350.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Tarmkræft-behandling i verdensklasse

Vi vil forbedre behandlingen af tarmkræft, ved at lade verdens førende eksperter efteruddanne og træne de danske læger. Målet er, at patienter, der skal opereres for tarmkræft, kan få en behandling på højeste internationale niveau.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.200.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Bedre information til pårørende

Vi vil se, om man kan gøre de pårørende mere tilfredse med den information og kommunikation, de oplever på hospitalet. Det vil vi gøre ved systematisk at undersøge deres informationsbehov, og tilbyde dem en samtale, der skal dække behovet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 1.047.500
Forventes afsluttet midt i 2017

Et forsknings-partnerskab for bedre livskvalitet

Vi vil interviewe både specialister og kræftpatienter og pårørende for at finde ud af, hvad man for fremtiden skal forske i for at højne livskvaliteten for patienter med livstruende kræftsygdomme.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 742.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Færre tilbagefald hos patienter med endetarmskræft

Vi vil undersøge, hvor mange patienter der får tilbagefald, efter de er blevet opereret for endetarmskræft. Den viden skal hjælpe os med at finde ud af, hvilke patienter der kan undgå at få tilbagefald, hvis man giver dem kemoterapi og strålebehandling inden operationen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 450.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Hvad dør mænd med prostatakræft af?

Vi vil finde ud af, om de dødsårsager, der står i den landsdækkende database for prostatakræft, er korrekte, så man kan bruge dem til forskning, og til at overvåge og forbedre kvaliteten af behandlingen. Det gør vi ved at sammenligne databasens oplysninger med patienternes journaler.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 500.000
Afsluttet

De 7 tegn

Vi vil fortælle danskerne, at det er vigtigt at reagere hurtigt og gå til lægen, hvis man oplever symptomer, der kan være tegn på kræft. Vi vil lære dem, hvilke 7 symptomer de særligt skal være opmærksomme på. Opdager man kræften tidligt, er der nemlig større chance for at overleve.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 7.500.000
Knæk Cancer 2015: 7.500.000
Forventes afsluttet først i 2017

Forbedret overlevelse for patienter med myelomatose

Projektet har to spor: Vi vil undersøge, om flere patienter lever længere med myelomatose efter indførelse af nye behandlinger. Og vi vil undersøge, hvorfor en del patienter over 65 år lever under seks måneder, efter de har fået diagnosen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Mere præcis viden om overlevelse efter modermærkekræft

Vi vil undersøge, hvor længe danske patienter lever, efter de har haft modermærkekræft. Vores undersøgelse skal bidrage til en mere nuanceret viden om sandsynligheden for at overleve sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Kan en urinprøve afsløre prostatakræft?

Projektet skal udvikle en ny og bedre metode til diagnosticering af prostatakræft. Vores nye metode skal finde prostatakræft gennem en DNA-analyse af patientens urinprøve.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 1.100.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Sarkompatienter med flere sygdomme skal have et bedre kræftforløb

En del patienter med sarkomer har samtidig også andre sygdomme. Vi vil undersøge, hvilke af disse andre sygdomme, der særligt påvirker, hvor godt patienterne klarer sig i deres kræftforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 450.000
Afsluttet

Behandling af kræftramte børn og unge med tilbagefald

Vi vil undersøge, hvordan man siden 2003 har behandlet tilbagefald hos kræftramte børn og unge i Danmark.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 160.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Forsøgsmedicin til børn og unge

Vi vil udvikle en forsøgsenhed, hvor børn og unge med tilbagefald af kræft kan få forsøgsbehandling med nye typer kræftmedicin.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Kvalitetssikring af databasen for lymfekræft

Vi vil kvalitetssikre den landsdækkende database for lymfekræft (LYFO), så vi kan holde øje med, hvordan patienterne bliver behandlet, og så vi løbende kan forbedre behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 360.000
Afsluttet

Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi

Vi vil gøre kontrolforløbet for patienter med akut myeloid leukæmi (AML) og kronisk myeloid leukæmi (CML) bedre og mindre besværligt. Det gør vi ved at overvåge deres restsygdom mere.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.250.000
Forventes afsluttet sidst i 2017

En kortlægning af e-health undersøgelser

Internetteknologi, der inddrager patienterne i behandlingen, stormer frem. Forskellige undersøgelser har belyst, hvordan det ændrer forholdet mellem sundhedspersonale og kræftpatienter. I dette projekt vil vi kortlægge undersøgelserne, og få overblik over forskningen på området.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Afsluttet

Livet med senfølger efter modermærkekræft

Vi undersøger de varige mén, patienterne kan få, efter de er blevet opereret for modermærkekræft. Vi undersøger også, hvordan patienterne oplever deres livskvalitet, og eventuel angst og depression i forbindelse med deres sygdom.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Forventes afsluttet først i 2017