Tusind tak til alle jer, der støtter kampen mod kræft - her arbejder jeres penge
Projekter
169

Her arbejder pengene:

 

Indsamlet beløb:

2012 2013 2014 2015
 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi

Vi vil gøre kontrolforløbet for patienter med akut myeloid leukæmi (AML) og kronisk myeloid leukæmi (CML) bedre og mindre besværligt. Det gør vi ved at overvåge deres restsygdom mere.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.250.000
Forventes afsluttet sidst i 2017

En kortlægning af e-health undersøgelser

Internetteknologi, der inddrager patienterne i behandlingen, stormer frem. Forskellige undersøgelser har belyst, hvordan det ændrer forholdet mellem sundhedspersonale og kræftpatienter. I dette projekt vil vi kortlægge undersøgelserne, og få overblik over forskningen på området.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Afsluttet

Livet med senfølger efter modermærkekræft

Vi undersøger de varige mén, patienterne kan få, efter de er blevet opereret for modermærkekræft. Vi undersøger også, hvordan patienterne oplever deres livskvalitet, og eventuel angst og depression i forbindelse med deres sygdom.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Forventes afsluttet først i 2017

Kondom til behandling af forstadier til livmoderhalskræft

Vi vil undersøge, om kvinder kan få deres infektion med HPV og forstadier til livmoderhalskræft til at forsvinde ved at bruge kondom ved samleje i en 3-6 måneders periode.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 800.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Tarmkræft-behandling i verdensklasse

Vi vil forbedre behandlingen af tarmkræft, ved at lade verdens førende eksperter efteruddanne og træne de danske læger. Målet er, at patienter, der skal opereres for tarmkræft, kan få en behandling på højeste internationale niveau.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.200.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Nye muligheder for behandling ved tilbagefald af non-Hodgkin lymfom

Vi vil opspore sygdomsfremkaldende fejl i gen-programmeringen ved tilbagefald af lymfekræft (non-Hodgkin lymfom) og udvikle en behandling som specifikt rettes mod disse fejl.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 3.000.000
Forventes afsluttet midt i 2018

Kemoterapien ’irinotecan’ skal afprøves i tabletform

I dag får patienter kemoterapien ’irinotecan’ ind i blodet via et drop. Det er vores mål at erstatte droppet med tabletter, som patienten i stedet kan tage hjemme. Tabletbehandling har nemlig muligvis færre bivirkninger og bedre effekt, og vil kunne øge livskvaliteten for kræftpatienterne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.000.000
Forventes afsluttet først i 2017

Database skal forbedre behandlingsforløbet for patienter med blærekræft

Vi vil kvalitetssikre data fra forskellige danske databaser (f.eks. Landspatientregistret og cpr-registret) og hente dem ind i den landsdækkende database for blærekræft. Når vi samler alle informationer om patienter med blærekræft ét sted, kan vi kortlægge, hvilken indflydelse forskelle i diagnose og behandling har på patienters sygdomsforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 450.000
Afsluttet

Lungekræft-patienters selvmåling skal forbedre deres kræftforløb

Vi vil udvikle og afprøve en it-platform, hvor lungekræftpatienter udfylder et spørgeskema om, hvordan deres helbred er, mens de bliver handlet og går til kontrol på sygehuset. Det er vores mål, at man med svarene kan forbedre patienternes sygdomsforløb på hospitalet, og at patienterne får en bedre livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 900.000
Afsluttet

Prostatakræft-patienters selvmåling skal forbedre deres forløb på sygehuset

Vi vil udvikle og afprøve en it-platform, hvor prostatakræftpatienter udfylder et spørgeskema om, hvordan deres helbred er under forløbet på hospitalet. Det er vores mål, at man med svarene kan tilrettelægge sygdomsforløbet på hospitalet efter den enkeltes behov, og at patienterne får en bedre livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 900.000
Afsluttet

Barometer-undersøgelsen for unge kræftramte

Vi vil finde ud af, hvilke behov og problemer unge kræftpatienter har, både mens de bliver undersøgt og behandlet og i tiden bagefter. Vi holder de unges behov op mod, hvordan sundhedsvæsenet tilrettelægger behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 819.000
Afsluttet

MR-scanning efter operation for endetarmskræft

Når man skal operereres for endetarmskræft, kan lægen vælge forskellige operationstyper. Med en MR-scanning af patienten – tre år efter operationen – vil vi undersøge, om risikoen for, at sygdommen vender tilbage, hænger sammen med valget af operation, og om kvaliteten af operationerne er god nok i Danmark.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 350.000
Forventes afsluttet først i 2019

Kvalitetstest af hjernetumor-database

Den landsdækkende database for hjernetumorer samler oplysninger om, hvordan man i Danmark behandler patienter med kræft i hjernen. Vi vil undersøge, om oplysningerne kan bruges til at overvåge og forbedre kvaliteten af behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 367.000
Afsluttet

Tilbagefaldsmønster efter testikelkræft

Vi vil finde ud af, hvorfor kræften vender tilbage hos nogle mænd, der er behandlet for testikelkræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.500.000
Afsluttet

Sarkompatienter med flere sygdomme skal have et bedre kræftforløb

En del patienter med sarkomer har samtidig også andre sygdomme. Vi vil undersøge, hvilke af disse andre sygdomme, der særligt påvirker, hvor godt patienterne klarer sig i deres kræftforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 450.000
Forventes afsluttet midt i 2016

Færre strålebehandlinger til kvinder med brystkræft

Vores mål er at nedsætte standarden for, hvor mange strålebehandlinger brystkræftopererede kvinder får. I dag får kvinderne typisk 25 strålebehandlinger. Det vil vi sætte ned til 15, samtidig med at vi sikrer, at behandlingen stadig er på højeste internationale niveau. Vi følger kvinderne i 10 år efter behandlingen, så vi kan lære bivirkningerne at kende.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 840.000
Forventes afsluttet midt i 2018

Mere præcise vævsprøver ved mistanke om prostatakræft

Vi vil undersøge, om man med en kombinationen af forskellige MR-scanninger og billedundersøgelser mere præcist kan vise, hvor i prostata kræften sidder, så lægen lettere kan tage vævsprøver fra de områder, der med størst sandsynlighed er kræft i.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 500.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Hjemme-screening for tarmkræft med kamerapille

I dag foregår screening for tarmkræft ved en afføringsprøve, og er der blod i den, bliver man henvist til en kikkertundersøgelse. Vi vil undersøge, om en kamerapille kan erstatte afføringstesten. Kamerapillen har den fordel, at den med det samme – og derhjemme – efterser tarmsystemet for polypper og kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 600.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Hjælp til at vælge eller fravælge overvågning for tilbagefald

Kvinder behandlet for æggestokkræft kan i deres opfølgningsprogram få målt, om de har en stigning i CA125. En stigning kan betyde tilbagefald, men det øger ikke nødvendigvis overlevelsen at kende til tilbagefaldet tidligt. Vi vil udvikle et støtteværktøj, som skal hjælpe kvinderne med at beslutte, om de vil overvåges med CA125 blodprøver.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 695.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

De 7 tegn

Vi vil fortælle danskerne, at det er vigtigt at reagere hurtigt og gå til lægen, hvis man oplever symptomer, der kan være tegn på kræft. Vi vil lære dem, hvilke 7 symptomer de særligt skal være opmærksomme på. Opdager man kræften tidligt, er der nemlig større chance for at overleve.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 7.500.000
Knæk Cancer 2015: 7.500.000
Forventes afsluttet først i 2017