Tusind tak til alle jer, der støtter kampen mod kræft - her arbejder jeres penge
Projekter
169

Her arbejder pengene:

 

Beløb:

2012 2013 2014 2015
 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Forbedret overlevelse for patienter med myelomatose

Projektet har to spor: Vi vil undersøge, om flere patienter lever længere med myelomatose efter indførelse af nye behandlinger. Og vi vil undersøge, hvorfor en del patienter over 65 år lever under seks måneder, efter de har fået diagnosen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Mere præcis viden om overlevelse efter modermærkekræft

Vi vil undersøge, hvor længe danske patienter lever, efter de har haft modermærkekræft. Vores undersøgelse skal bidrage til en mere nuanceret viden om sandsynligheden for at overleve sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Kan en urinprøve afsløre prostatakræft?

Projektet skal udvikle en ny og bedre metode til diagnosticering af prostatakræft. Vores nye metode skal finde prostatakræft gennem en DNA-analyse af patientens urinprøve.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 1.100.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Sarkompatienter med flere sygdomme skal have et bedre kræftforløb

En del patienter med sarkomer har samtidig også andre sygdomme. Vi vil undersøge, hvilke af disse andre sygdomme, der særligt påvirker, hvor godt patienterne klarer sig i deres kræftforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 450.000
Afsluttet

Behandling af kræftramte børn og unge med tilbagefald

Vi vil undersøge, hvordan man siden 2003 har behandlet tilbagefald hos kræftramte børn og unge i Danmark.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 160.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Forsøgsmedicin til børn og unge

Vi vil udvikle en forsøgsenhed, hvor børn og unge med tilbagefald af kræft kan få forsøgsbehandling med nye typer kræftmedicin.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2016

Kvalitetssikring af databasen for lymfekræft

Vi vil kvalitetssikre den landsdækkende database for lymfekræft (LYFO), så vi kan holde øje med, hvordan patienterne bliver behandlet, og så vi løbende kan forbedre behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 360.000
Afsluttet

Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi

Vi vil gøre kontrolforløbet for patienter med akut myeloid leukæmi (AML) og kronisk myeloid leukæmi (CML) bedre og mindre besværligt. Det gør vi ved at overvåge deres restsygdom mere.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.250.000
Forventes afsluttet sidst i 2017

En kortlægning af e-health undersøgelser

Internetteknologi, der inddrager patienterne i behandlingen, stormer frem. Forskellige undersøgelser har belyst, hvordan det ændrer forholdet mellem sundhedspersonale og kræftpatienter. I dette projekt vil vi kortlægge undersøgelserne, og få overblik over forskningen på området.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Afsluttet

Livet med senfølger efter modermærkekræft

Vi undersøger de varige mén, patienterne kan få, efter de er blevet opereret for modermærkekræft. Vi undersøger også, hvordan patienterne oplever deres livskvalitet, og eventuel angst og depression i forbindelse med deres sygdom.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Forventes afsluttet først i 2017

Kondom til behandling af forstadier til livmoderhalskræft

Vi vil undersøge, om kvinder kan få deres infektion med HPV og forstadier til livmoderhalskræft til at forsvinde ved at bruge kondom ved samleje i en 3-6 måneders periode.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 800.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Tarmkræft-behandling i verdensklasse

Vi vil forbedre behandlingen af tarmkræft, ved at lade verdens førende eksperter efteruddanne og træne de danske læger. Målet er, at patienter, der skal opereres for tarmkræft, kan få en behandling på højeste internationale niveau.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.200.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Nye muligheder for behandling ved tilbagefald af non-Hodgkin lymfom

Vi vil opspore sygdomsfremkaldende fejl i gen-programmeringen ved tilbagefald af lymfekræft (non-Hodgkin lymfom) og udvikle en behandling som specifikt rettes mod disse fejl.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 3.000.000
Forventes afsluttet midt i 2018

Kemoterapien ’irinotecan’ skal afprøves i tabletform

I dag får patienter kemoterapien ’irinotecan’ ind i blodet via et drop. Det er vores mål at erstatte droppet med tabletter, som patienten i stedet kan tage hjemme. Tabletbehandling har nemlig muligvis færre bivirkninger og bedre effekt, og vil kunne øge livskvaliteten for kræftpatienterne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.000.000
Forventes afsluttet først i 2017

Database skal forbedre behandlingsforløbet for patienter med blærekræft

Vi vil kvalitetssikre data fra forskellige danske databaser (f.eks. Landspatientregistret og cpr-registret) og hente dem ind i den landsdækkende database for blærekræft. Når vi samler alle informationer om patienter med blærekræft ét sted, kan vi kortlægge, hvilken indflydelse forskelle i diagnose og behandling har på patienters sygdomsforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 450.000
Afsluttet

Lungekræft-patienters selvmåling skal forbedre deres kræftforløb

Vi vil udvikle og afprøve en it-platform, hvor lungekræftpatienter udfylder et spørgeskema om, hvordan deres helbred er, mens de bliver handlet og går til kontrol på sygehuset. Det er vores mål, at man med svarene kan forbedre patienternes sygdomsforløb på hospitalet, og at patienterne får en bedre livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 900.000
Afsluttet

Prostatakræft-patienters selvmåling skal forbedre deres forløb på sygehuset

Vi vil udvikle og afprøve en it-platform, hvor prostatakræftpatienter udfylder et spørgeskema om, hvordan deres helbred er under forløbet på hospitalet. Det er vores mål, at man med svarene kan tilrettelægge sygdomsforløbet på hospitalet efter den enkeltes behov, og at patienterne får en bedre livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 900.000
Afsluttet

Barometer-undersøgelsen for unge kræftramte

Vi vil finde ud af, hvilke behov og problemer unge kræftpatienter har, både mens de bliver undersøgt og behandlet og i tiden bagefter. Vi holder de unges behov op mod, hvordan sundhedsvæsenet tilrettelægger behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 819.000
Afsluttet

MR-scanning efter operation for endetarmskræft

Når man skal operereres for endetarmskræft, kan lægen vælge forskellige operationstyper. Med en MR-scanning af patienten – tre år efter operationen – vil vi undersøge, om risikoen for, at sygdommen vender tilbage, hænger sammen med valget af operation, og om kvaliteten af operationerne er god nok i Danmark.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 350.000
Forventes afsluttet først i 2019

Kvalitetstest af hjernetumor-database

Den landsdækkende database for hjernetumorer samler oplysninger om, hvordan man i Danmark behandler patienter med kræft i hjernen. Vi vil undersøge, om oplysningerne kan bruges til at overvåge og forbedre kvaliteten af behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 367.000
Afsluttet