Tusind tak til alle jer, der støtter kampen mod kræft - her arbejder jeres penge
Projekter
215

Her arbejder pengene:

 

Indsamlet beløb:

2016
 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Ung i tale

Projektet afprøver forskellige tiltag, der understøtter dialogen mellem den unge kræftramte, de pårørende og klinikerne. Formålet er, at samarbejdet om den unges kræftforløb optimeres, og de unge involveres relevant i vigtige beslutninger om egen behandling og pleje undervejs i deres kræftforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.021.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Læger og patienter samarbejder om gode kræftforløb

Vi afprøver en model for samarbejde mellem kræftpatienten og dennes læger. Målet er, at patienten skal opleve sammenhæng i kræftforløbet, og at lægerne tager ansvar.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 855.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Færre strålebehandlinger til kvinder med brystkræft

Vores mål er at nedsætte standarden for, hvor mange strålebehandlinger brystkræftopererede kvinder får. I dag får kvinderne typisk 25 strålebehandlinger. Det vil vi sætte ned til 15, samtidig med at vi sikrer, at behandlingen stadig er på højeste internationale niveau. Vi følger kvinderne i 10 år efter behandlingen, så vi kan lære bivirkningerne at kende.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 840.000
Forventes afsluttet midt i 2018

Tilbage til ungdomslivet efter kræftbehandling

Unge kræftpatienter skal tilbage til deres ungdomsliv, efter de har afsluttet kræftbehandlingen. Vi ønsker at udvikle og afprøve en indsats, der kan hjælpe dem på vej. Vi har særligt fokus på at hjælpe de unge i gang med en ungdomsuddannelse og få skabt kontakt med deres jævnaldrende.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.630.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Hvordan oplever patienten kræftforløbet?

Vi vil gennemføre to landsdækkende spørgeskemaundersøgelser, der skal give os uddybende viden om danske kræftpatienters oplevelse af hele deres kræftforløb – både i forhold til deres egen sygdomssituation og sundhedsvæsenets indsats. Denne viden skal bruges til at skabe forbedringer, der kommer alle patienterne til gode.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 4.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi

Vi vil gøre kontrolforløbet for patienter med akut myeloid leukæmi (AML) og kronisk myeloid leukæmi (CML) bedre og mindre besværligt. Det gør vi ved at overvåge deres restsygdom mere.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.250.000
Forventes afsluttet sidst i 2017

Lysterapi skal mindske trætheden hos kræftpatienter

Vi vil undersøge, om behandling med lys kan mindske den træthed, som mange kræftpatienter oplever, efter de er blevet behandlet med stråleterapi. Vi undersøger desuden om lysterapi kan hjælpe patienterne med igen at få en normal døgnrytme, og hvordan mekanismer i deres ”indre ur” påvirker trætheden og lysterapiens effekt.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 800.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Frivillige skal hjælpe ensomme, svage og socialt sårbare kræftpatienter

Vi vil uddanne frivillige til at støtte socialt sårbare kræftpatienter gennem deres behandlingsforløb og til efterfølgende at hjælpe dem med at få deres hverdag til at fungere med bl.a. kontrol og genoptræning.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 5.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2017

Mere præcise vævsprøver ved mistanke om prostatakræft

Vi vil undersøge, om man med en kombinationen af forskellige MR-scanninger og billedundersøgelser mere præcist kan vise, hvor i prostata kræften sidder, så lægen lettere kan tage vævsprøver fra de områder, der med størst sandsynlighed er kræft i.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 500.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Spørgeskemaer skal få patienterne til at passe bedre på sig selv

Vi vil undersøge, om det har positiv effekt, at patienter med spredt modermærkekræft udfylder et spørgeskema om deres symptomer og livskvalitet før hver lægekonsultation og drøfter oplysningerne med lægen. Vi håber, at det vil hjælpe patienten til at tage bedre vare på sig selv.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.934.722
Forventes afsluttet midt i 2019

Bedre forståelse af bivirkninger efter strålebehandling

Vi vil udvikle en model til at forudsige, hvilke bivirkninger patienter med hoved-halskræft og lungekræft kan få efter strålebehandling. På den måde kan læger og patienter bedre vælge, hvilke behandlinger der er bedst for den enkelte, så patienten både sikres den bedst mulige overlevelse og færrest mulige alvorlige bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.080.000
Forventes afsluttet midt i 2022

Effektiv og skånsom immunterapi til modermærke-, blære- og brystkræft

Vi vil undersøge en ny type immunterapi, som kan stimulere immunsystemet til at bekæmpe kræftcellerne uden at påvirke kroppens raske celler. Målet er at undersøge, hvor effektiv den nye behandlingsform er.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.400.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Vaccine mod knoglemarvskræft

En tredjedel af alle patienter med knoglemarvskræft har en ændring i et bestemt gen. Vi vil undersøge, om man kan behandle kræften ved at vaccinere mod denne genændring. Det kunne gøre det muligt at indføre immunterapi som en helt ny behandlingsform mod knoglemarvskræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 2.400.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Kan spredning af tarmkræft forudsiges med en blodprøve?

Vi vil undersøge, hvordan man kan anvende målinger af frit cirkulerende arvemateriale (DNA) i blodprøver til at forudse, om patienter med tarmkræft har risiko for at få tilbagefald af sygdommen

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 500.000
Forventes afsluttet først i 2021

Hjertekarsygdom hos patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk

Vi vil udvikle en skånsom behandling til patienter, der både har hjertesygdom og kræft enten i spiserør, mavemund eller mavesæk. Vi vil blive bedre til at opdage hjertesygdom hos disse kræftpatienter og til at forebygge og behandle, så flere overlever med en god livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 2.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Immunterapi til flere kræftsygdomme

Immunterapi har i nogle tilfælde vist sig at kunne helbrede meget syge kræftpatienter, men der er fortsat mange, der ikke har gavn af de nuværende behandlinger. Vi vil lede efter nye mål for immunterapi og undersøge, om nye kombinationer kan øge effekten af behandlingen med immunterapi.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 2.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Færre senfølger hos tarmkræftpatienter

Projektet vil identificere, behandle og minimere senfølger efter behandling for tarmkræft. Det skal give tarmkræftpatienterne en bedre livskvalitet og bedre muligheder for at blive på arbejdsmarkedet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.800.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Mere viden om HPV-vaccination af danske drenge og piger

Målet med dette forsøg er at få mere viden om, hvorfor nogle vælger ikke at blive vaccineret med HPV-vaccinen, hvor effektiv vaccinen er, og hvilke potentielle bivirkninger og gener vaccinen har.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 4.820.000
Forventes afsluttet først i 2022

Partikelterapi til patienter med prostatakræft, så de får færre bivirkninger

Vi vil undersøge, om erfaringer fra røntgenstråling kan bruges til at forudse, hvilke bivirkninger partikelterapi kan give den enkelte patient. Projektet vil se på forudsætninger for denne metode, og om man med metoden kan udvælge de patienter, der vil have gavn af partikelterapi.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.620.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Fokus på bivirkninger hos patienter med blærekræft

Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem de bivirkninger, som patienter i behandling for blærekræft indberetter og deres livskvalitet og eventuel depression. Vi vil også undersøge, om patienterne oplever bivirkninger ved kemoterapi og immunterapi forskelligt. Endelig vil vi udvikle et redskab, der kan hjælpe patienterne med at fuldføre behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2019