Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Fokus på unge pårørende til unge kræftpatienter

Unge pårørende - kærester, ægtefæller, søskende og nære venner - spiller en stor og afgørende rolle for, hvordan de unge kræftpatienter klarer sig igennem deres sygdomsforløb. Men det er sårbart og hårdt at være ung pårørende til en ung kræftramt. Derfor ønsker Ung Kræft at styrke kommunikationen omkring unge pårørende, at etablere et solidt netværk for unge pårørende, tilbyde flere faglige arrangementer til unge pårørende, samt etablere et ”Fortællerkorps for unge pårørende”, som på lige fod med de kræftramte unge i ”Fortællerkorpset”, formidler de pårørendes fortællinger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 3.495.900
Forventes afsluttet sidst i 2023

Nye behandlinger til blærekræft

For nogle patienter med blærekræft er kemo- og immunterapi ikke effektivt, i disse tilfælde er der behov for andre behandlingsalternativer. Baseret på ny biologisk viden ønsker vi at undersøge muligheden for effekt af to nye behandlinger. Formålet er at identificere den mest effektive behandlingsstrategi for blærekræftpatienter, der ikke har effekt af kemoterapi eller immunterapi. Således kan vi på sigt hjælpe patienter, der ellers ikke vil have mulighed for behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Kan kunstig intelligens forbedre diagnosticering af brystkræft?

I forbindelse med mammografi screening for brystkræft foretages der ofte vævsprøver som i de fleste tilfælde heldigvis ikke viser tegn på kræft. Med avanceret kunstig intelligens algoritmer kan vi ud fra de raske vævsprøver se, om kvinden har risiko for senere at udvikle brystkræft. I vores studie vil vi teste og videreudvikle disse algoritmer så vi bliver endnu bedre til at opdage kræften så tidligt som muligt, og så vi kan forbedre screeningen for brystkræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Har kontinuitet hos egen læge betydning for hvornår kræftdiagnosen stilles?

Vi vil undersøge, om patienter med kræft, i højere grad får stillet diagnosen rettidigt, hvis patienten møder det samme personale hos sin egen læge i forløbet op til diagnosen, frem for forskelligt personale. Desuden vil vi undersøge om denne sammenhæng påvirkes af typen af symptomer, patientens andre sygdomme og sociale status. Studiet skal give viden om betydningen af kontinuitet i behandlingen i almen praksis, når kræft skal opdages i tide.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Kan ændring i stråleterapi forbedre behandling af endetarmskræft?

I vores projekt vil vi undersøge, om flere patienter med kræft i endetarmen kan undgå operation og tilbagefald af sygdommen i bækkenet, hvis vi øger den dosis man får ved strålebehandlingen. I studiet vil vi også undersøge, om protonterapi kan gavne patienter med endetarmskræft. Målet med projektet er at forbedre behandlingen af endetarmskræft til gavn for patienterne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Kunstig intelligens og operation for tyktarmskræft

Vi vil undersøge, om kunstig intelligens kan bruges til at forudsige patientens risiko for komplikationer efter operation for tyktarmskræft. Kunstig intelligens skal sammenlignes med en læges vurdering af de samme patienter, for at se om forløbet kan forbedres og effektiviseres. Formålet er, at færre patienter med tyktarmskræft oplever et kompliceret kirurgisk forløb, herunder komplikationer efter operation, dødelighed, forlænget indlæggelse og nedsat livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Seksuel sundhed i livet efter kræft

Seksuelle problemer er en af de mest almindelige senfølger af kræft og kræftbehandling, og kan nedsætte kræftoverleveres livskvalitet. I dette projekt vil vi undersøge kræftoverleveres seksuelle sundhed, og om der er sammenhæng mellem seksuelle problemer og typen af kræft, typen af kræftbehandling og andre senfølger. Projektet vil give os vigtig viden til brug i forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser, så alle får det bedst mulige liv efter kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Optimering af sondeernæring hos patienter med kræft i mund og hals

Patienter med kræft i mund og hals får ofte brug for ernæring gennem en sonde for at undgå et stort vægttab, da behandlingen gør det svært at spise nok på normal vis. I vores studie vil vi undersøge, hvordan vi tidligt og bedst identificerer de patienter der har brug for sondemad. Desuden vil vi teste en ny model for en bedre overgang fra sygehus til kommune, så patienten hurtigt og sikkert kan komme væk fra sondeernæring og få almindelig mad igen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Ny målrettet behandling af sarkomer

Sarkomer er en gruppe sjældne kræftformer som ofte spreder sig, og har høj dødelighed. Denne kræfttype er blevet underprioriteret i forskning vedr. ny behandling, og der er et stort behov for dette. Vi vil udvikle en ny behandlingsmetode ved hjælp af "Antibody-Drug-Conjugate" (ADC), hvor kræftceller bekæmpes målrettet med en kraftig cellegift. Dette kan på sigt bidrage til bedre behandling af patienter med sarkomer.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Ændret tilgang til lymfeknudebiopsi

I vores studie vil vi undersøge hvilke patienter med modermærkekræft, der har gavn af at få foretaget en biopsi fra lymfeknuderne, og vi vil udvikle et beslutningsstøtteværktøj, der skal hjælpe patienter og læger med at træffe beslutning om en biopsi vil gavne den enkelte. Beslutningsstøtteværktøjet vil i højere grad inddrage patienterne i beslutninger om deres behandling, og så der kun tages en biopsi fra lymfeknuderne, hvor det vil gøre en forskel.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Ny metode til tidlig diagnostik af leverkræft

Leverkræft kan være svær at diagnosticere, og opdages ofte for sent til, at patienten kan helbredes. Nye forskningsresultater har vist, at bestemte kemiske stoffer fra leverens stofskifte ændres under udvikling af leverkræft. Ved at måle disse kemiske stoffer i blodprøver, vil vi undersøge, om vi kan opdage leverkræft tidligt. Målet er, at vi kan stille diagnosen meget tidligere i forløbet, på et stadie hvor sygdommen stadig kan behandles.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Døgnrytmeterapi skal hjælpe kræftpatienter med træthed efter behandling

Mange kræftpatienter lider af træthed som følge af kræftbehandling, hvilket nedsætter deres livskvalitet. Døgnrytmeterapi kan øge patienternes energi ved at påvirke døgnrytmen gennem lys og mørke eksponering samt timing af let fysisk aktivitet og måltider. Formålet med vores forskningsprojekt er at undersøge om døgnrytmeterapi kan reducere træthed og øge livskvalitet hos kræftpatienter, og dermed bidrage til et bedre liv.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Ældremedicinsk helbreds-undersøgelse skal forbedre behandlingsforløb

Ældre og skrøbelige patienter, der behandles for hæmatologisk kræft, kan opleve nedsat livskvalitet og fysisk funktion. Vi vil anvende en ældremedicinsk helbredsundersøgelse (CGA) som en del af kræftbehandlingen, for at vurdere patienternes helbred og behov, og derefter tilbyde dem en skræddersyet behandlingsplan baseret på resultaterne. Formålet er, at undersøge hvorvidt brugen af CGA kan øge patienternes overlevelse, livskvalitet og fysiske funktion.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Ny samtalemetode skal sikre at lungekræft-patienters behov bliver hørt

For at sikre afdækning af lungekræftpatienters egne ønsker og tanker om behandling og pleje i fremtiden, vil vi teste brugen af systematiske Advance Care Planning (ACP)-samtaler i almen praksis. Formålet med projektet er at forbedre kommunikationen om patienternes ønsker og tanker, øge tilgængeligheden af lindrende behandling, nedsætte uønskede indlæggelser, og senere i forløbet at øge muligheden for at patienter kan dø i eget hjem, som er et ønske for mange.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Ny metode til at komme ulighed i overlevelse efter kræft til livs

Viden om patientens sårbarhed er ofte utilstrækkelig når patientens behandlingstilbud skal besluttes. Dette på trods af, at oplysningerne kan være afgørende for, om patienten får tilbudt den rette støtte i forløbet, og dermed bedst mulighed for at gennemføre behandlingen. I vores studie vil vi udvikle og teste metoder, som kan screene for sårbarhed hos patienter med kræft i nyre, blære og prostata, så vi kan komme ulighed i overlevelse efter kræft i til livs.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Nyt behandlingstilbud til patienter med kræft i mavesækken

Patienter med kræft i mavesækken har en dårlig prognose, og den er særligt dårlig hvis kræften har spredt sig til leveren. Patienter med spredning til leveren får på nuværende tidspunkt livsforlængende behandling, og kan ikke helbredes. I vores studie vil vi undersøge, om vi kan øge patienternes overlevelse ved at operere spredningen til leveren væk. Målet er at give patienterne en bedre behandling, så flere bliver tilbudt behandling som kan helbrede fremfor blot at livsforlænge.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

App skal forbedre søvn og livskvalitet hos patienter behandlet for brystkræft

En betydelig del af brystkræftpatienter oplever problemer med søvn, hukommelse og koncentration efter deres kræftbehandling, hvilket nedsætter livskvaliteten. Vores forskere har udviklet appen HVIL®, som skal testes, for at se om den er effektiv til behandling af søvnproblemer hos brystkræftpatienter. HVIL® kan potentielt hjælpe fremtidige kræftpatienter med at sove, og derigennem forbedre deres hukommelse og koncentration samt livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Kortlægning af alvorlige senfølger hos børn og unge der har haft akut leukæmi

Heldigvis overlever de fleste børn der får akut leukæmi, men mange lever med senfølger, der kan påvirke livskvaliteten resten af livet. I vores studie vil vi lave en systematisk opgørelse af de alvorligste senfølger, så vi får mere viden og bedre overblik over de udfordringer patienterne har. Med mere viden kan vi bedre forebygge senfølger og målrette behandlingen, så flere børn får et bedre liv efter kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Genetiske analyser kan forbedre behandling af akut leukæmi

Akut leukæmi er en hurtigt udviklende kræftsygdom med høj dødelighed, som mangler effektiv behandling, især for typen af leukæmi kaldet MPAL. Vi vil gennemføre genetiske undersøgelser af biologiske prøver fra MPAL-patienter, for at forstå kræftcellernes genetik, hvilket kan skabe forudsætning for bedre behandling. Projektet vil bidrage til viden om en sparsomt belyst sygdom, samt bidrage til at MPAL-patienter kan få bedre behandlingsmuligheder.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart

Ny indsats skal hjælpe patienter med senfølger efter knoglemarvs-transplantation

Knoglemarvstransplantation er en livreddende behandling ved visse kræftformer, men kan medføre alvorlige senfølger. Vi vil undersøge omfanget af senfølger og hvilke uopfyldte omsorgsbehov der kan forekomme hos patienter efter knoglemarvstransplantation. Denne viden skal bruges til udvikling af en indsats bestående af konsultationer og undervisning, som vil hjælpe patienter og pårørende til bedre at håndtere de alvorlige senfølger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2023
Støttet 2023
Starter snart