Indsatsområder:

 

Indsamlet beløb og regnskab:

 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Immunterapi til flere kræftsygdomme

Immunterapi har i nogle tilfælde vist sig at kunne helbrede meget syge kræftpatienter, men der er fortsat mange, der ikke har gavn af de nuværende behandlinger. Vi vil lede efter nye mål for immunterapi og undersøge, om nye kombinationer kan øge effekten af behandlingen med immunterapi.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 2.000.000
Afsluttet

Kræftpatienter skal have mulighed for at dø i eget hjem

Vores mål er, at flere uhelbredeligt syge kræftpatienter kan få opfyldt deres ønske om at dø hjemme frem for på hospitalet. Vi vil sikre, at både de og deres pårørende får den bedst mulige støtte, hjælp og vejledning i den sidste tid – og at de pårørende også tilbydes hjælp i tiden lige efter dødsfaldet. Projektet hedder DOMUS.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Afsluttet

De 7 tegn

Vi vil give danskerne bedre mulighed for at opdage kræft tidligt, så flere kan overleve, og så flere kan få en mere skånsom behandling med færre følgevirkninger. ’De 7 tegn’ giver viden om de syv mest almindelige tegn på kræft og arbejder på at få danskerne hurtigere til lægen, hvis de oplever et af tegnene.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 5.000.000
Knæk Cancer 2016: 5.000.000
Knæk Cancer 2015: 7.500.000
Knæk Cancer 2014: 7.500.000
Forventes afsluttet midt i 2021

X:IT II: Færre unge rygere – en skolebaseret indsats

Dette projekt skal evaluere effekten af en rygeforebyggende indsats blandt skoleelever i 7.-9. klasse. Især er der fokus på, om man kan opnå den samme forebyggende effekt blandt børn med forskellige sociale baggrunde.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 7.830.000
Afsluttet

Hvad betyder multisygdom for effekten af brystkræftscreening?

Vi vil undersøge om det, at have flere sygdomme på samme tid, har nogen betydning for effekten af brystkræftscreening. Vi vil også se på, hvor ofte kvinder, der er for gamle til at deltage i screeningsprogrammet, får konstateret brystkræft. Det gør vi for at kunne svare på, om det giver mening at hæve aldersgrænsen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 600.000
Afsluttet

Færre strålebehandlinger til kvinder med brystkræft

Vores mål er at nedsætte standarden for, hvor mange strålebehandlinger brystkræftopererede kvinder får. I dag får kvinderne typisk 25 strålebehandlinger. Det vil vi sætte ned til 15, samtidig med at vi sikrer, at behandlingen stadig er på højeste internationale niveau. Vi følger kvinderne i 10 år efter behandlingen, så vi kan lære bivirkningerne at kende.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 840.000
Afsluttet

Tilbage til arbejde efter kræft

Mange har svært ved at vende tilbage til deres arbejde efter en kræftsygdom. Vi vil undersøge, hvordan målrettet rehabilitering kan gøre det lettere for folk at komme tilbage til arbejde igen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 3.500.000
Afsluttet

Nationalt Center for Immunterapi

Vi skal etablere et nationalt center for immunterapi, der skal fungere som samlingspunkt og understøtte forskningen i hele landet bl.a. gennem forskningssamarbejder og deling af ny viden. Centret skal bidrage til at sikre, at immunterapi som behandling bliver tilgængelig for patienter over hele landet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 8.000.000
Afsluttet

Langsigtede konsekvenser af kræft hos unge

Unge kræftoverlevere skal efter kræften videre i livet. Vi undersøger hvordan senfølger og komplikationer påvirker deres uddannelse, job og familiestiftelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 700.000
Afsluttet

Lysterapi skal mindske trætheden hos kræftpatienter

Vi vil undersøge, om behandling med lys kan mindske den træthed, som mange kræftpatienter oplever, efter de er blevet behandlet med stråleterapi. Vi undersøger desuden om lysterapi kan hjælpe patienterne med igen at få en normal døgnrytme, og hvordan mekanismer i deres ”indre ur” påvirker trætheden og lysterapiens effekt.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 800.000
Afsluttet

Træning mod stråleskader ved hoved-halskræft

Strålebehandling for hoved-halskræft tager hårdt på patienterne, der ofte får problemer med at spise og mister en del muskelmasse. Vi undersøger, om det kan hjælpe patienterne, hvis de gennemfører et intensivt træningsforløb, mens de er i behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 2.600.000
Afsluttet

Kan viden om arvemassen forbedre behandlingen af spredt tarmkræft?

Vi vil udvikle en test, der kan forudsige hvilke patienter med spredt tarmkræft, der har gavn af lægemidlet bevacizumab. Det er nemlig vigtigt, at man kun behandler patienter, hvor lægemidlet faktisk har en positiv effekt, da stoffet kan give alvorlige bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.550.000
Afsluttet

Patient-coaching til socialt sårbare lungekræftpatienter i behandling

Kortuddannede og enlige lungekræftpatienter har brug for støtte for at klare sig igennem deres behandlingsforløb. Vores projekt vil tilbyde dem at få hjælp af uddannede frivillige, der skal coache dem. Vi undersøger om denne støtte kan ændre på den sociale ulighed i behandling og overlevelse af lungekræft i Danmark.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 2.500.000
Afsluttet

Forskningscenter for behandling vejledt af kræft-DNA i blodet

Målet med det nye nationale forskningscenter er at udvikle og indføre metoder, hvor vi både kan stille diagnoser og afgøre den rette behandling og opfølgning ved hjælp af blodprøver, der måler kræft-DNA i blodet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 25.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Kan kræftpatienten over 70 år tåle behandlingen?

Det er svært for kræftlægerne at vurdere, om deres ældre kræftpatienter kan tåle behandlingen. Derfor afprøver vi i dette projekt en ny metode, der kan afgøre, hvem der er friske nok til at tåle kræftbehandling, og hvem der skal have en anden eller mildere behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 3.600.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Bør ældre kvinder få tilbudt screening for livmoderhalskræft?

Screeningen har været god til at nedsætte risikoen for livmoderhalskræft hos kvinder op til 60-års alderen. Vi undersøger, om det vil sikre ældre danske kvinder en bedre beskyttelse mod livmoderhalskræft, hvis de også bliver tilbudt screening.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 800.000
Forventes afsluttet midt i 2022

Optimal strålebehandling til ældre lungekræftpatienter

Der bliver flere ældre lungekræftpatienter, der også lider af andre sygdomme, og som derfor ikke egner sig til operation. Vi vil have mere viden om, hvordan strålebehandling virker på denne patientgruppe, så vi i fremtiden kan justere behandlingen, og patienterne kan leve længere og opleve højere livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 2.500.000
Forventes afsluttet midt i 2024

Kræftsyg og aleneboende: Hvordan klarer man sit sygdomsforløb?

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan kræftramte, som bor alene, håndterer deres sygdomsforløb. Vi kigger på to grupper: Ældre (+65 år) og yngre (19-29 år). Særligt undersøges det, hvordan de oplever at skulle inddrage deres pårørende.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 3.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Eksistentielle og åndelige behov hos ældre kræftpatienter

Når ældre får kræft, melder de eksistentielle og åndelige spørgsmål sig ofte: Hvad er meningen med livet, med sygdommen, med døden? Vi vil undersøge ældre kræftpatienters åndelige behov og se, hvad åndelig omsorg kan gøre for dem og deres sygdomsforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 1.300.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Bedre behandling til ældre kvinder med æggestokkræft

Ældre kvinder med æggestokkræft har en dårligere overlevelse end yngre kvinder med æggestokkræft. Vi vil finde ud af, hvorfor det er sådan, og hvordan behandlingen kan gøres bedre, så flere ældre kvinder kan overleve sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 1.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2023