Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Effektiv forebyggende immunterapi mod modermærkekræft

Patienter med stadie III modermærkekræft får tilbudt forebyggende immunterapi, som skal forhindre, at sygdommen vender tilbage. Desværre virker behandlingen ikke for 40 procent af patienterne. Vi vil finde en metode, der kan forudsige, hvilke patienter det er, så de kan få tilbudt en anden behandling, der med større sandsynlighed kan beskytte mod tilbagefald.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.457.500
Afsluttet

Hurtigere diagnosticering af modermærkekræft hos egen læge

Det er altafgørende for patienternes overlevelse, at modermærkekræft opdages tidligt. Derfor er det vigtigt, at de praktiserende læger er dygtige til at opdage kræften. Det tager ca. seks år for læger at blive gode til at bedømme modermærker, men den tid vil vi undersøge, om vi kan reducere til to måneder ved hjælp af en ny læringsmetode hjulpet af kunstig intelligens.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.450.000
Afsluttet

Patient-feedback skal forbedre behandlingen af prostatakræft

Vi vil sikre, at alle mænd med prostatakræft bliver systematisk inddraget i deres behandlingsforløb, uanset hvor i landet de bliver behandlet. Når man bruger patientens vurdering af eget helbred, komplikationer, bivirkninger mv., kan det nemlig forbedre kommunikationen mellem læge og patient og forbedre patientens livskvalitet og overlevelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 2.600.000
Afsluttet

Kræftpatienters vurdering af behandlingen skal bruges systematisk

I Danmark har man i en årrække arbejdet på at skabe forbedringer på kræftområdet ved at bruge patienternes egen vurdering af behandlingsforløbet. Vi vil arbejde for, at det i hele landet bliver daglig rutine at inddrage patienterne systematisk og bruge deres feedback til at justere og forbedre behandlingen af den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 2.000.000
Afsluttet

Bør ældre kvinder få tilbudt screening for livmoderhalskræft?

Screeningen har været god til at nedsætte risikoen for livmoderhalskræft hos kvinder op til 60-års alderen. Vi undersøger, om det vil sikre ældre danske kvinder en bedre beskyttelse mod livmoderhalskræft, hvis de også bliver tilbudt screening.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 800.000
Afsluttet

Færre gener af strålebehandling til børn

Børn, der overlever kræft, kan få alvorlige gener af behandlingen på grund af senfølger. Vi vil undersøge, om man med en metode med dybt holdt åndedræt under strålebehandling kan sænke stråledosen, så risikoen for senfølger bliver mindre.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.500.000
Afsluttet

Ingen stomi efter endetarmskræft

Vores mål er at helbrede patienter med endetarmskræft ved hjælp af moderne strålebehandling og kemoterapi, så de undgår en stor operation med varig stomi. Behandlingen skal tilbydes flere steder i landet, så det er en reel mulighed for alle danske patienter.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 750.000
Afsluttet

Forbedret kvalitet og sammenhæng i kræftforløbet

Vi vil bidrage til at skabe et bedre overblik over indsatsen og kvaliteten på kræftområdet ved at samle sundheds- og kvalitetsdata på tværs af hele kræftforløbet ét sted. Det kan hjælpe os til at forbedre kvaliteten og sammenhængen i kræftforløbet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 17.500.000
Afsluttet

Bedre forståelse af bivirkninger efter strålebehandling

Vi vil udvikle en model til at forudsige, hvilke bivirkninger patienter med hoved-halskræft og lungekræft kan få efter strålebehandling. På den måde kan læger og patienter bedre vælge, hvilke behandlinger der er bedst for den enkelte, så patienten både sikres den bedst mulige overlevelse og færrest mulige alvorlige bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.080.000
Afsluttet

Ny behandling af kræft i spiserør og mave

Mange patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk får livsforlængende kemobehandling, men desværre mister behandlingen sin virkning efter ca. seks måneder. Vi vil tilbyde disse patienter en ny og effektiv behandling, der har vist lovende resultater i udlandet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 2.519.600
Afsluttet

Vurdering af HPV-tests skal forbedre screeningen for livmoderhalskræft

I et studie fra 2011 blev fire forskellige HPV-tests brugt til at analysere 5034 screeningsprøver for livmoderhalskræft. Vi vil, med udgangspunkt i studiet, undersøge, hvor gode de forskellige tests har været til at forudsige, hvilke kvinder der udviklede svære forstadier, og hvilke der ikke gjorde. Denne viden skal bruges til at forbedre screeningsmetoden, så flere kan undgå livmoderhalskræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 393.000
Afsluttet

Feedback fra sarkompatienter skal løfte kræftforløbet

Vi vil sikre, at sarkompatienter altid bliver spurgt om, hvordan sygdommen og behandlingen påvirker deres hverdag og livskvalitet. Patienternes feedback skal føres ind i den danske sarkomdatabase, så det kan bruges til at forbedre behandlings- og kontrolforløbet for sarkompatienter i hele landet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 900.000
Afsluttet

Mere viden om HPV-vaccination af danske drenge og piger

Målet med dette forsøg er at få mere viden om, hvorfor nogle vælger ikke at blive vaccineret med HPV-vaccinen, hvor effektiv vaccinen er, og hvilke potentielle bivirkninger og gener vaccinen har.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 4.820.000
Afsluttet

Kan vi øge sundheden i Danmark ved aktivt samarbejde med supermarkeder?

I undersøgelsen ser vi på, hvordan en dansk supermarkedskæde i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har arbejdet med at reducere salget af kalorieholdige fødevarer til gavn for sundheden.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 2.970.000
Afsluttet

Hjemme-screening for tarmkræft med kamerapille

I dag foregår screening for tarmkræft ved en afføringsprøve, og er der blod i den, bliver man henvist til en kikkertundersøgelse. Vi vil undersøge, om en kamerapille kan erstatte afføringstesten. Kamerapillen har den fordel, at den med det samme – og derhjemme – efterser tarmsystemet for polypper og kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 600.000
Afsluttet

Giver bugspytkirtelkræft spredt til bughinden og blodet dårligere overlevelse?

Vi vil undersøge, hvor ofte patienter med bugspytkirtelkræft har kræftceller i bughinden og i blodet, og hvad det betyder for deres overlevelse. Der findes nemlig nu nye behandlinger mod disse kræftceller, så patienterne på sigt kan få forebyggende behandling, hvis det kan forbedre deres overlevelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 342.900
Afsluttet

Patienter får indflydelse på egen behandling

Når det skal besluttes, hvilken behandling en kræftpatient skal have, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til patientens personlige ønsker og behov. Dette projekt skal bidrage til at sikre, at danske kræftpatienter bliver inddraget og hørt, så de kan få den behandling, der passer dem bedst.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 5.000.000
Afsluttet

Tidlig støtte til pårørende

Vi vil kvalitetssikre to redskaber, der skal bruges til at identificere pårørende, som har særligt behov for støtte, fordi en af deres nærmeste er syg af kræft. Projektet skal bidrage til at sikre tidlig og bedre støtte til pårørende i det danske sundhedsvæsen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 550.000
Afsluttet

Hjælp til at håndtere arvelig tarmkræft

Hvis ens mor eller far har arvelig tarmkræft, og man selv har en forhøjet risiko for at få den samme sygdom i en tidlig alder, er der to svære ting at forholde sig til samtidig. Vi vil sammen med unge fra familier med arvelig tarmkræft og deres forældre udvikle tiltag, der kan støtte dem i denne svære situation.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 850.000
Afsluttet

Patientens egne informationer skal forbedre kræftforløbet

Udenlandske studier har vist, at kræftpatienter, der systematisk sender informationer om deres symptomer til lægerne, har større chance for at overleve, fordi lægerne har bedre mulighed at opdage tilbagefald og forværring af kræften. Vi undersøger, om metoden også kan forbedre overlevelsen for danske lungekræftpatienter.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 3.500.000
Afsluttet