Indsatsområder:

 

Indsamlet beløb og regnskab:

 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Hvor godt reagerer den enkelte patient på kemoterapi?

Patienter reagerer forskelligt på kemoterapi. Vi vil afprøve metoder, der kan forudsige, hvordan den enkelte patient med tilbagefald af B-cellesygdomme vil reagere på kemoterapi, så hver patient i fremtiden kan få den behandling, der passer bedst.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2014: 1.200.000
Forventes afsluttet midt i 2020

Bedre forebyggende behandling af modermærkekræft

Når patienter er blevet opereret for modermærkekræft, kan behandling med såkaldte anti-PD1 checkpoint-hæmmere nedsætte risikoen for, at sygdommen vender tilbage. Vi vil følge 1.000 patienter med modermærkekræft for at få mere viden om effekten og bivirkningerne ved behandlingen.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2018: 1.500.000
Forventes afsluttet midt i 2023

Flere kvinder skal overleve brystkræft med spredning

Vi vil lave en systematisk undersøgelse af brystkræft med spredning, så vi kan få mere viden på området og behandlingerne kan blive bedre.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2018: 1.500.000
Forventes afsluttet midt i 2026

Mindre rygning på uddannelser

Vi vil udvikle, indføre og evaluere en todelt indsats, der både skal minimere antallet af nye rygere, og reducere antallet af nuværende rygere blandt elever på erhvervsuddannelser og den forberedende grunduddannelse.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2016: 7.800.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Dansk Forskningscenter for Lungekræft

Lungekræft er den kræftsygdom i Danmark, flest dør af. Vi vil oprette Dansk Forskningscenter for Lungekræft, så vi kan få mere viden på området og fordoble antallet at patienter, der overlever sygdommen.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2016: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Hjemme-screening for tarmkræft med kamerapille

I dag foregår screening for tarmkræft ved en afføringsprøve, og er der blod i den, bliver man henvist til en kikkertundersøgelse. Vi vil undersøge, om en kamerapille kan erstatte afføringstesten. Kamerapillen har den fordel, at den med det samme – og derhjemme – efterser tarmsystemet for polypper og kræft.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 600.000
Forventes afsluttet først i 2022

Patientens vurdering skal bruges til at skabe forbedringer

Når man arbejder med at forbedre behandlingen på de danske sygehuse, er det vigtigt at bruge patienternes vurdering af deres eget helbred (kaldet PROM) til at bedømme kvaliteten af den behandling, de har fået. Vi vil danne et bredt partnerskab med en række af sundhedsvæsenets vigtigste interessenter for at udvikle, anvende og forankre PROM i den danske kræftbehandling, så den bedre kan imødekomme patienternes behov.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 7.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Kan viden om arvemassen forbedre behandlingen af spredt tarmkræft?

Vi vil udvikle en test, der kan forudsige hvilke patienter med spredt tarmkræft, der har gavn af lægemidlet bevacizumab. Det er nemlig vigtigt, at man kun behandler patienter, hvor lægemidlet faktisk har en positiv effekt, da stoffet kan give alvorlige bivirkninger.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2013: 3.550.000
Forventes afsluttet midt i 2020

Patient-coaching til socialt sårbare lungekræftpatienter i behandling

Kortuddannede og enlige lungekræftpatienter har brug for støtte for at klare sig igennem deres behandlingsforløb. Vores projekt vil tilbyde dem at få hjælp af uddannede frivillige, der skal coache dem. Vi undersøger om denne støtte kan ændre på den sociale ulighed i behandling og overlevelse af lungekræft i Danmark.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2012: 2.500.000
Forventes afsluttet midt i 2020

Hvad betyder multisygdom for effekten af brystkræftscreening?

Vi vil undersøge om det, at have flere sygdomme på samme tid, har nogen betydning for effekten af brystkræftscreening. Vi vil også se på, hvor ofte kvinder, der er for gamle til at deltage i screeningsprogrammet, får konstateret brystkræft. Det gør vi for at kunne svare på, om det giver mening at hæve aldersgrænsen.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 600.000
Forventes afsluttet midt i 2020

Forebyggelse af senfølger efter testikelkræft

Vi vil undersøge og kortlægge de varige mén, som mænd med testikelkræft får efter behandlingen. Den nye viden skal bruges til at sikre, at der fremover vil være færre, der får varige mén, og at de samtidig kan få et forbedret opfølgningsforløb.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2013: 2.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Fordele og ulemper ved mammografi-screening efter brystkræft

Vi vil undersøge, hvilke fordele og ulemper der er ved at tilbyde mammografiscreening som en del af opfølgningsforløbet til tidligere brystkræftpatienter i alderen 50-79 år.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 480.000
Forventes afsluttet først i 2020

Kan en blodprøve afsløre risikoen for tilbagefald?

I blodet kan man finde kræftceller og dna fra kræftsvulster. Vi vil undersøge, om cellerne og dna’et kan udpege kræftpatienter, som har stor risiko for, at sygdommen kommer tilbage, og som derfor skal følges særligt nøje. På sigt vil vi udvikle en blodprøve, der kan erstatte de forskellige kontroller, der lige nu foregår på hospitalet og hos lægen.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 900.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft

Vi ønsker at forbedre behandlingen af patienter med kræft i blodet ved at teste og udvikle lægemidler, der rammer den helt ’specifikke udgave’ af sygdommen hos hver enkelt patient.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2018: 20.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

På jagt efter nye lovende anti-cancer proteiner

Vi vil finde flest mulige af de proteiner, som er vigtige for en kræftcelle, når den skal reparere skader på sig selv og holde gang i sin vækst. Vi tester, om man ved at angribe disse proteiner kan slå kræftcellen ihjel, og om de kan bruges til at udvikle ny målrettet kræftbehandling.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2018: 2.020.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Cellernes ribosomer og deres betydning for kræft

Der er forskellige mekanismer i cellerne, der fører til udviklingen af kræft. Dette projekt fokuserer på en nedbrydningsproces i cellerne kaldet autofagi og undersøger, hvad fejl i autofagien hos såkaldte ribosomer betyder for udviklingen af kræft.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2018: 2.680.000
Forventes afsluttet først i 2023

Bedre behandling af lungekræft tilpasset den enkelte patient

Når man tilrettelægger behandlingen til lungekræftpatienter, ser man på patienterne som én samlet gruppe uden at tage hensyn til den enkeltes generelle helbred og modtagelighed for behandlingen. Vi vil udvikle metoder, som gør det muligt at tilpasse behandlingen til den enkelte patient, så flere kan overleve sygdommen uden alvorlige bivirkninger.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2018: 2.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Støtteprogram til familier med et uhelbredeligt sygt barn

Vi vil sammen med en af verdens førende eksperter fra USA udvikle et helt nyt støtteprogram til familier med uhelbredeligt syge børn og afprøve det på danske familier. Projektet skal bidrage til at mindske den psykiske belastning af familiens medlemmer og forebygge kompliceret sorg og psykiske lidelser.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2018: 1.700.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Hjælp til at spise til unge i kemobehandling

Kemobehandling kan, særligt for unge, medføre appetitløshed, kvalme og opkastninger, så man bliver svækket og afkræftet. Dette projekt vil forbedre den måde mad indgår i behandlingsforløbet for unge kræftramte, så de kan få den næring, de har brug for til at klare sig bedst muligt igennem forløbet.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2018: 1.600.000
Forventes afsluttet først i 2023

Ny behandling af kræft i spiserør og mave

Mange patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk får livsforlængende kemobehandling, men desværre mister behandlingen sin virkning efter ca. seks måneder. Vi vil tilbyde disse patienter en ny og effektiv behandling, der har vist lovende resultater i udlandet.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2018: 2.519.600
Forventes afsluttet midt i 2022