Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Næste generation T-celleterapi til udbredt modermærkekræft

T-celler findes naturligt i patientens kræftvæv, og vi kan opdyrke dem til milliarder, og så give dem tilbage til patienten som T-celleterapi. Hos nogle hæmmer kræften T-cellerne via et protein kaldet PD1. Men med CRISPR-teknik er det i laboratoriet muligt at slukke for PD1 i T-cellerne, så de stadig kan modstå hæmningen og stadig dræbe kræftcellerne. Vi vil derfor teste CRISPR-ændrede T-celler i et forsøg, hvor vi giver dem til modermærkekræftpatienter med sygdomsspredning.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Flere skal overleve blod, lymfe- og knoglemarvskræft

CAR-T-behandling har vist lovende resultater mod blod-, lymfe- og knoglemarvskræft, men behandlingen skal forberedes ud fra patientens egne celler, hvilket tager tid. Vi vil undersøge en ny form for CAR-T, hvor man bruger donorceller til at fremstille behandlingen, så den allerede er klar, når patienten får diagnosen. På den måde kan patienterne komme hurtigere i gang med behandlingen, hvilket potentielt kan øge overlevelsen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Målrettet behandling af bugspytkirtelkræft

1/3 af patienterne med kræft i bugspytkirtlen er ikke i stand til at gennemføre et helbredende behandlingsforløb. Vi vil undersøge, om der findes målbare indikatorer hos patienterne, som kan forudsige, om en patient får et kompliceret behandlingsforløb, og som dermed kan bruges til at skræddersy behandlingen til den enkelte patient. Målet er, at flere patienter kan få et optimalt behandlingsforløb, så flere patienter kan helbredes.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Skånsom behandling til skrøbelige lungekræftpatienter

Skrøbelige patienter med ikke-småcellet lungekræft egner sig ofte ikke til standard kemo- og strålebehandling. Vi vil undersøge en ny metode, hvor patienterne får strålebehandling få gange med høj dosis, og hvor kræftknuden får en højere stråledosis end det raske væv rundt om knuden. Målet er bedre behandling med færre bivirkninger til skrøbelige patienter, og dermed et øget antal patienter, der kan få helbredende behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Screeningsværktøj skal sikre, at flere ældre kvinder med æggestokkræft får behandling

Det eneste, der kan helbrede æggestokkræft, er en operation sammen med kemoterapi. Alligevel får mere end 40%
af patienterne over 70 år ikke tilbudt behandlingen, da de bliver vurderet for skrøbelige. Vi vil derfor udvikle et screeningsværktøj, som kan identificere de skrøbelige patienter, som har brug for geriatrisk optimering og individuel fysisk træning. Vi forventer hermed at kunne øge andelen af patienter, som bliver opereret.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Vejen til bedre forebyggelse af tyk- og endetarmskræft

Forebyggelse af tyk- og endetarmskræft afhænger bl.a. af lægers og sygeplejerskers evne til at opdage og fjerne forstadier til kræften. Vi vil undersøge, om man kan forbedre opdagelsen af disse forstadier ved at anvende kunstig intelligens i forbindelse med screening for tyk- og endetarmskræft. Målet er at gøre kikkertundersøgelserne af tyktarmen bedre, og derved mere effektivt forebygge at tyk- og endetarmskræft opstår.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Kan immunterapi erstatte operation ved behandling af tyktarmskræft?

Patienter med tyktarmskræft behandles med operation, som kan give komplikationer og fortsat giver stor risiko for tilbagefald. Immunterapi har vist at have en positiv effekt på patienter med tyktarmskræft, og vi vil derfor undersøge om immunterapi på sigt kan erstatte operation. Vi vil også undersøge, om vi kan forudse, hvilke patienter, som vil have størst gavn af immunterapien frem for operation.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Bedre behandling til børn og unge med hjernekræft

Børn og unge med hjernetumorer af typen diffust midtlinje gliom har gavn af genbestråling, men der mangler guidelines for, hvordan behandlingen bør forløbe. Vi vil undersøge parametre som stråledosis, tid mellem behandlinger, bivirkninger og livskvalitet hos patienterne og sammenligne med almindelig strålebehandling. Målet er at finde frem til den mest optimale behandlingsplan for genbestråling, så flere kan få gavn af behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Vurdering af behandlingseffekt ved måling af kræft-DNA i blodet

Kræft-DNA cirkulerer i blodet hos patienter med kræftsygdomme og kan påvises i en simpel blodprøve. Vi vil undersøge, om kræft-DNA er bedre end scanninger til at fortælle, hvor godt en kræftbehandling virker. Vi forventer at kræft-DNA kan hjælpe os med at holde øje med hvor effektiv en behandling er og skifte til mere effektiv behandling tidligere i forløbet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Genbrug af ikke-kræftlægemidler i kampen mod kræft

Ældre og sårbare patienter med akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom har få behandlingsmuligheder med dårlige overlevelseschancer. Nye studier tyder på, at visse ikke-kræftlægemidler har en forstyrrende effekt på blodkræftcellerne hos disse patienter. Vi vil undersøge, om lægemidlerne derfor kan bruges i en ny sammenhæng som effektiv kræftbehandling uden alvorlige bivirkninger til de skrøbelige patienter.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Ny behandling til dødelig hjernetumor

Meget få, der får hjernetumoren Glioblastoma multiforme overlever. Tumoren fjernes med kirurgi, strålebehandling og kemoterapi, men mange patienter får desværre tilbagefald og får nye tumorer i andre dele af hjernen. Når kræftcellerne invaderer nye steder i hjernen får kræftcellerne huller i deres cellemembraner, hvilket bremser deres vækst. Som modsvar danner de nogle reparationsproteiner, der hjælper med at lukke hullerne. Vi vil undersøge, om vi kan stoppe kræftcellernes vækst med lægemidler, som hæmmer proteinerne og derved reparationen af deres membraner.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Kikkertoperation eller åben operation af kræft i leveren

Leverkræft og kræft med spredning til leveren kan behandles med såkaldt ablation. Her opvarmer man kræftknuden med radio- eller mikrobølger. Lægerne kan komme ind til kræftknuden på to måder. Enten bruger man en kombination af ultralyd og kikkertoperation for at kunne ramme kræftknuden. Eller også bruger man ultralyd ved en større åben operation. Det første er meget mere skånsomt for patienten. Vi vil derfor i et lodtrækningsforsøg undersøge, om kikkertoperationen kan erstatte den åbne operation.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Flere røgfri miljøer skal mindske social ulighed

Rygning øger risikoen for at udvikle de sygdomme, som flest mennesker dør af i Danmark. Der er stor social ulighed i rygning. Andelen af rygere er større hos personer med kortere uddannelser, personer på førtidspension og hos fraskilte. Vi vil etablere flere røgfri miljøer og halvere den sociale ulighed i rygningen i 2025 i forhold til 2019.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

En sundere alkoholkultur blandt voksne skal føre til færre kræfttilfælde

Cirka 3.000 danskere dør hvert år som følge af deres alkoholforbrug. Gennem oplysning og kommunikation vil vi ændre rammer og normer for alkoholforbrug, og indsamle viden til dokumentation. Vores mål er, at flere indtager mindre alkohol, mindske presset for at drikke alkohol, og at øge kendskab til sammenhæng mellem alkohol og kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Færre skal rammes af hudkræft

En ud af seks danskere får kræft i huden, før de fylder 75 år. UV-stråling fra solarier eller fra solen kan resultere i skoldning, som er en risikofaktor for hudkræft. Gennem en bred oplysningsindsats vil vi informere danskere om, hvordan de kan omgås solen på en fornuftig måde. Derudover vil vi lave målrettede, forebyggende indsatser henvendt til tidligere hudkræftpatienter, som har markant forhøjet risiko for at udvikle en ny hudkræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Flere røgfri liv

Tobak er den enkeltfaktor, som er årsag til mest sygdom og flest årlige dødsfald i Danmark. Vi vil etablere flere røgfri miljøer, gøre det unormalt at ryge og forhindre, at børn og unge eksperimenterer med rygning. Vores mål er, at i 2030 vil max 5% af voksne og ingen børn og unge ryge. Færre, som ryger, vil betyde færre, som får kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Generel forbedring af kræftforløb

Vi vil udføre en række projekter, som skal bidrage til at forbedre kvalitet og sammenhæng i det enkelte kræftforløb. Projekterne omfatter undersøgelse af kvalitet og omfang af hjemmebehandling, den kommunale håndtering af senfølger, hvordan nye lægemidler implementeres på kræftafdelingerne og patientens møde med det digitaliserede sundhedsvæsen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Færre senfølger efter behandling for prostatakræft

Der findes mange behandlingsmuligheder ved prostatakræft, men behandlingerne kan give senfølger. Vi vil undersøge hvilke faktorer, der øger risikoen for at udvikle senfølger ved de forskellige behandlinger. Målet er bedre forebyggelse og behandling af senfølgerne, og bedre at kunne udvælge den behandling, der giver den enkelte patient færrest senfølger

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Færre bivirkninger ved immunterapi

Immunterapi bruges til behandling af mange forskellige kræftformer, men behandlingen giver ofte bivirkninger, da immunterapien også rammer kroppens raske celler. Vi vil undersøge en ny teknologi, hvor immunterapistofferne først bliver aktive, når de ankommer til kræftknuden, så man skåner de raske celler, og patienterne får færre bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Forbedret behandling af patienter med overvægt

Flere og flere bliver overvægtige. Og overvægt øger risikoen for at få kræft, men viden om overvægts betydning for prognosen efter kræft er sparsom. Både overvægt og kræft er endvidere relateret til social ulighed. Vi vil derfor undersøge sammenhængen mellem social ulighed, overvægt og kræft for at finde de patienter, der har brug for støttende behandling, som kan forhindre tilbagefald og alvorlige bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart