Tusind tak til alle jer, der støtter kampen mod kræft - her arbejder jeres penge
Projekter
215

Her arbejder pengene:

 

Indsamlet beløb:

2016
 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Et jodkorn skal give bedre operationer

Mange af de kvinder, der får en brystbevarende operation, skal i dag tilbage på operationsbordet, fordi de ikke får fjernet alt deres kræftvæv ved den første operation. Vi afprøver en ny metode, hvor et lille jodkorn skal hjælpe lægen med at lægge det rigtige snit, så færre skal genopereres.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 1.027.011
Afsluttet

Registrering af bivirkninger skal forbedre patientsikkerheden

Vi vil udvikle, afprøve og om muligt implementere et elektronisk værktøj, som kræftpatienter kan bruge til at registrere deres bivirkninger ved kemoterapi. Det skal være med til at forbedre patientsikkerheden, og det skal hjælpe sundhedspersonale og patienter med bedre at tale sammen om bivirkninger til kemoterapi.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 974.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Forebyggelse af senfølger efter testikelkræft

Vi vil undersøge og kortlægge de varige mén, som mænd med testikelkræft får efter behandlingen. Den nye viden skal bruges til at sikre, at der fremover vil være færre, der får varige mén, og at de samtidig kan få et forbedret opfølgningsforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Mere viden om uhelbredeligt syge kræftpatienter

Uhelbredeligt syge kræftpatienter får ofte lindrende behandling i deres sidste tid. Vi vil kortlægge, hvilke symptomer og problemer patienter med forskellige kræftsygdomme og baggrunde har, når de starter med lindrende behandling fra et palliativt team eller på hospice, så vi i fremtiden kan gøre denne behandling endnu bedre.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 500.000
Forventes afsluttet midt i 2018

Børnecancerfonden

I Danmark får 200 børn under 18 år hvert år konstateret kræft. Man ved ikke hvorfor. Fire ud af fem overlever, men mange har varige skader efter den intensive behandling. Børnecancerfonden arbejder for at forbedre behandlingen af børn med kræft og støtte børnene og deres familier.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 6.000.000
Knæk Cancer 2015: 6.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2017

SOV-NU - Bedre søvn til kræftpatienter

Mange kræftpatienter sover dårligt. Vi vil sætte fokus på kræftpatienters søvnproblemer og udvikle et søvnprogram – baseret på kognitiv adfærdsterapi og motion – der kan give bedre søvn før, under og efter kræftbehandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 500.000
Forventes afsluttet midt i 2018

Kontrol af patienter med livmoderkræft: Vigtig praksis eller undværlig rutine?

Vi vil undersøge, om kontrolforløb for kvinder med livmoderkræft hjælper med at opdage tilbagefald. Det gør vi med data fra sygdomsregistre og patientjournaler.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 360.000
Afsluttet

Effekten af partikelterapi under lup

Vi vil undersøge effekten af partikelterapi. I laboratoriet undersøger vi bl.a., hvordan behandlingen påvirker kræftceller, og om den skader det omkringliggende raske væv.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.030.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Er det farligt at gå for lidt til læge?

Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem, hvor ofte man går til læge og chancen for at overleve en kræftsygdom. Vi vil prøve at finde ud af, hvem det er, der sjældent går til læge, og se om de har en særlig dårlig chance for at overleve, hvis de får kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 350.000
Afsluttet

Kvalitetssikring af databasen for kroniske myeloide sygdomme

Vi kvalitetssikrer indholdet i den landsdækkende database for kroniske myeloide sygdomme. Det gør vi, for at databasen kan bruges til videre forskning, der på sigt kan forbedre patienternes helbred og livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Afsluttet

Drøn på Skolegården

Op til 40 procent af børns daglige fysiske aktivitet i skolen foregår i frikvarteret. Vi undersøger derfor, hvordan ændringer i skolegårdens fysiske og organisatoriske rammer, kan få børnene til at være mere fysisk aktive i løbet af deres skoledag.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.475.000
Forventes afsluttet midt i 2018

Fri Start – moderne medier og rygestop

I projekt Fri Start vil vi sammenligne effekten af fire rygestopmetoder, der bruger forskellige medier: internettet, sms, telefonsamtaler og skriftligt materiale.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 7.500.000
Afsluttet

Kan hverdagslægemidler bremse udviklingen af prostatakræft?

Prostatakræft er den hyppigste kræftform blandt danske mænd. Vi vil se på, hvordan almindelige lægemidler som aspirin og statiner påvirker sygdommens udvikling. Studier viser nemlig, at nogle af de lægemidler, vi bruger til dagligt, muligvis kan bremse sygdommens udvikling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 1.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2017

Hvordan andre sygdomme påvirker kræftforløbet

Flere kræftpatienter lever, sideløbende med deres kræftsygdom, også med andre sygdomme som f.eks. KOL, sukkersyge eller en anden kronisk sygdom. Vi undersøger om en kræftpatients andre sygdomme kan skabe komplikationer i kræftbehandlingen og i værste fald forhøje dødeligheden blandt kræftpatienterne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 2.000.000
Afsluttet

Rehabilitering skal starte hos de praktiserende læger

Nationalt forskningscenter for kræftrehabilitering skal undersøge, hvordan de praktiserende læger kan bidrage til et mere samarbejdende sundhedsvæsen. Vi ser bl.a. på, hvordan lægerne systematisk kan vurdere kræftpatienternes behov for rehabilitering, og om rehabiliteringen bliver styrket af at være placeret hos den praktiserende læge.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 9.650.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Lydoptagelse af samtalen med lægen

Region Syddanmark har en app til patienter kaldet ’Mit forløb’. Vi vil udvikle en lydoptagefunktion til appen sammen med patienter og sundhedspersonale, så man kan optage læge-patientsamtaler.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 500.000
Forventes afsluttet først i 2018

En sund start på livet skal forebygge kræft

Vi udvikler og iværksætter en ny form for fødsels- og forældreforberedelse, der ikke kun forbereder de kommende forældre på fødslen, men også hjælper dem med at opretholde en livsstil med gode sundhedsvaner, som de kan give videre til deres barn. Det skal være med til at give barnet et liv uden kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 5.253.000
Afsluttet

Stamceller til kamp mod rejsningsproblemer

Mænd med prostatakræft mister ofte evnen til at få erektion, efter de er blevet opereret. Vi vil undersøge, om vi kan hjælpe patienterne med igen at kunne få erektion ved at tage stamceller fra mændenes eget fedtvæv og sprøjte dem ind i penis.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 450.000
Forventes afsluttet midt i 2017

Et forsknings-partnerskab for bedre livskvalitet

Vi vil interviewe både specialister og kræftpatienter og pårørende for at finde ud af, hvad man for fremtiden skal forske i for at højne livskvaliteten for patienter med livstruende kræftsygdomme.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 742.000
Afsluttet

Kan PET/CT scanning afsløre om prostatakræft har spredt sig?

Vi vil undersøge om en PET/CT-scanning kan bruges til at afsløre om prostatakræft har spredt sig til knogler eller lymfeknuder.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 500.000
Forventes afsluttet midt i 2018