Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Hillerød lokalforening

Velkommen til Hillerød Lokalforening

Lokalforeningen har en aktiv bestyrelse som bl.a. planlægger landsindsamling, arbejder med kræftpolitiske spørgsmål i kommunen, laver informationsmøder og foredrag. Hvis du er interesseret i at høre mere om lokalforeningen er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Marit Fox på mail: ffox@kabelmail.dk eller tlf. 22 39 44 97


Deltag i Kræftens Bekæmpelse Hillerød lokalforenings generalforsamling - hjemme fra sofaen

 Brug din stemme til at gøre kræftområdet stærkere i Hillerød

 Kære medlem

Vi vil gerne invitere dig til Kræftens Bekæmpelse Hillerød lokalforenings generalforsamling mandag d. 15. marts 2021 kl. 19-20. I år kan du deltage hjemmefra, da generalforsamlingen afholdes digitalt af hensyn til smitterisikoen omkring Covid-19.

 For at deltage skal du tilmelde dig via mail til formand Marit Fox på mail: ffox@kabelmail.dk senest d. 7. marts. Dagen før generalforsamlingen vil du modtage et link til mødet.

Du vil have mulighed for at logge på en halv time før og få hjælp af en medarbejder i Kræftens Bekæmpelse til at teste din mikrofon og dit webcam.

Dagsorden ifølge vedtægter

Til generalforsamlingen har du mulighed for at komme med forslag til dagsordenen. Af hensyn til mødets praktiske afholdelse, vil vi bede dig sende dine forslag i en mail senest 7. marts til Marit Fox på mail: ffox@kabelmail.dk

 Vi håber, du vil være med i år, selv om vi ikke kan mødes, som vi plejer.

Mange gode hilser

Bestyrelsen i Hillerød


Lokalforeningens opgaver er:

At medvirke ved gennemførelse af Kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål

At bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i i kræftrelaterede spørgsmål

At informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med henblik på at fremme kræftsagen

At forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings- og oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer

At arbejde for tilgang af medlemmer

At varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse

Generalforsamling 2021
Udgivet den 15-03-2021

Følg linket her til materiale fra generalforsamlingen den 15/3-2021


https://www.frivillig.dk/grupper/lokalforeninger/hilleroed-lokalforening/dokumenter/9030

Indkaldelse til generalforsamling
Udgivet den 28-02-2021

Kræftens Bekæmpelse Hillerød Lokalforening indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 15. marts kl 19.00

På grund af coronasituationen vil mødet blive afviklet som et Teams møde (virtuelt).

Man bedes tilmelde sig senest den 7. marts ved at skrive til formand Marit Fox på mailadr.: ffox@kabelmail.dk hvorefter man får tilsendt et link til deltagelse i mødet.

Vedlagt dagsorden til generalforsamlingen.

Generalforsamling 15. marts 2021 - Dagsorden (1).docx

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. okt 2020
Udgivet den 28-10-2020

Referatet er nu tilgængelig på frivillig.dk

Referat KB mandag den 26.10.docx

Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 26. okt. 2020
Udgivet den 16-10-2020

Mødeindkaldelse er nu tilgængelig på "frivillig.dk"

Indkaldelse best.møde 261020.dotx

Referat fra bestyrelsesmødet 20. juli 2020
Udgivet den 22-07-2020

Så er referatet fra det seneste bestyrelsesmøde lagt op på Frivillig.dk

Referat bestyrelsesmødet 200720.docx

Dagsorden/ Generalforsamling 2020
Udgivet den 15-06-2020

Kære Kolleger,

Så er dagsordenen lagt i mappen Generalforsamling 2020.

På gensyn på mandag

pv af Marit

Ole

Generalforsamling 22. juni 2020 - Dagsorden.docx

Bestyrelsesmøde den 19. august 2019
Udgivet den 05-08-2019

kære kolleger

Så skal vi snart ses. Marit og jeg har strikket en lidt lang dagsorden sammen. Ca. klokken 7 deltager Anne Grete i mødet med punkt 6. og 7. Vi starter som sædvanlig med hyggeligt traktement.

På gensyn Marit og Ole

41.1 KB bestyrelsesmøde.docx

Referat af bestyrelsesmøde, afholdt 8. aug. 2018
Udgivet den 10-08-2018

Kære alle.

Så er referatet fra vores sidste bestyrelsesmøde lagt på frivillig.dk

God læselyst og rigtig god weekend!

Marit

Ny dagsorden til bestyrelsesmødet 8.august 2018
Udgivet den 02-08-2018

Kære bestyrelsesmedlemmer.

Der er lagt en ny dagsorden til bestyrelsesmødet i næste uge på frivillig.dk, idet der er tilkommet et par ekstra punkter, så vær venligst opmærksomme på, at I får læst den seneste udgave inden mødet.

Jeg glædermig til at se jer igen med fornyede kræfter efter en fantastisk forår/sommer!


Marit