26-03-2020

Kræftens Bekæmpelse udbyder op til 5 millioner kroner til forskning, der reducerer social ulighed i kræft

Kræftens Bekæmpelse øremærker nu 5 millioner kroner fra Knæk Cancer 2020 til kampen mod social ulighed i kræft. Pengene skal sikre, at alle uanset social baggrund sikres god kræftbehandling i sundhedsvæsenet

Afdelingschef Una Jensen, Politik & Jura er ansvarlig for Kræftens Bekæmpelses indsats for mindre ulighed i kræft, og hun glæder sig over det øgede fokus og den nye uddeling.   

- For den enkelte patient kan det være vanskeligt og hårdt at finde rundt i de komplekse behandlingsforløb. Sundhedsvæsenet skal være indrettet på en måde, hvor alle får lige gode forløb og behandling. Vi håber, at vi med denne uddeling sammen med sundhedsvæsenet kan være med til at finde nye veje til gavn for de dårligere stillede kræftpatienter og med tiden for alle patienter.

Fremgang, men stadig udfordringer på kræftområdet

Danmark har sakket bagud i overlevelsesstatistikkerne, når vi sammenlignede med de øvrige nordiske lande. Grundet en stærk indsats på flere områder, har der i de seneste år været en markant positiv udvikling i overlevelsesraten for kræftpatienter. I dag står vi i en situation, hvor 6 ud af 10 danskere med en kræftdiagnose overlever deres sygdom i 5 år eller mere.

Desværre er den sociale ulighed i overlevelsesraten i denne periode ikke faldet. De 20 procent i befolkningen med laveste indkomster, kort uddannelse og de, der bor alene, klarer sig stadig dårligere i kræftforløbene end dem med højere indkomster og de, der bor med en partner.

Projekter søges, der kan løfte kvaliteten og sammenhængen

 Pengene udbydes til projekter, der kan imødegå den ulighed, der eksisterer på kræftområdet. Der er efterhånden en del viden omden sociale ulighed i kræft, og nu håber Kræftens Bekæmpelse, at uddelingen kan medvirke til at skabe konkret handling.

 Et af de store problemer i sundhedsvæsenet i dag er i overgangene fra fra en sundhedsprofessionel til en anden eller fra den ene udbyder til den næste. De borgere, der ikke har tilstrækkelige ressourcerne til at følge op og stille spørgsmål, risikerer at blive tabt mellem to stole.

- Mange oplever, at der næsten eksisterer en mur mellem de forskellige sektorer. Viden bliver ikke delt, og den ene hånd ved ikke, hvad den anden gør. De sundhedsprofessionelle er lige så frustrerede − de ønsker at give alle patienter den bedste behandling. Vi mangler viden om, hvordan sundhedsvæsenet kan organiseres bedre og hvilke interventioner, der ville være effektfulde i forhold til denne patientgruppe, siger Una Jensen.

Det er allerede muligt at søge om de nye midler i dag. Fristen for ansøgning er 3. september 2020.

Der er mulighed for at læse det fulde opslag her: Opslag Knæk Cancer - Mindre Ulighed i Kræft

Af Jeff Zimmert Foged Sidst ændret: 26.03.2020