LEKTIONER

Lektion 1: KLAR PIRAT

I starter med at se en kort film om sol og skygge, og så er der ellers dømt skyggeskattejagt.

Lektion 2: SOLMONSTER

Når I har lavet perlearmbånd med uv-perler, er det tid til at lege solmonster.

Lektion 3: SOLVEN

Tid til at solbeskytte solvennerne og til at finde din helt egen solven.

SÅDAN KOMMER I IGANG

Mest til dig som er lærer eller pædagog

Inden I kan starte undervisningen, skal du bestille de materialer, der hører til øvelserne. 

Når du har modtaget materialerne, åbner du www.solsmart.dk på jeres smartboard, tablets eller computere, trykker START ved første lektion og gennemgår øvelserne i kronologisk rækkefølge. 

Ud for alle opgaver står der, hvilke redskaber du skal finde frem, og hvilke materialer der hører til opgaven. 

Husk, at alle opgaver og quizzer kan tages i plenum, hvis der er elever, som endnu ikke kan læse.

God fornøjelse. 

BAG OM KLAR. PARAT. SOLSMART!

Om materialet

KLAR. PARAT. SOLSMART! Skal gøre elever i 0.-3. klasse i stand til at solbeskytte sig. Når I har gennemgået alle tre lektioner, kender alle elever i klassen de tre solråd Skygge, solhat, solcreme og er desuden klar over, hvorfor det er vigtigt at passe på solens stråler. 

Lektionerne er udviklet i samarbejde med pædagoger og lærere, som i det daglige arbejder med børn i indskolingen. Desuden tager KLAR. PARAT. SOLSMART! udgangspunkt i de behov, krav og muligheder, der er i indskolingen. Derfor kan indskolingsmaterialet bruges af dig, som er lærer eller pædagog i indskolingen. Det kræver et minimum af forberedelse, og forløbet kan placeres, når det passer ind i planlægningen.

Materialet er helt gratis og udviklet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne for at forebygge solskoldninger hos samfundets yngste – fordi solskader i en tidlig alder øger risikoen for kræft i huden senere i livet. 

Fællesmål

For at give undervisningsmaterialet om sol til indskolingsklasserne de bedste forudsætninger er forløbet udarbejdet med afsæt i folkeskolens fælles mål.

Understøttende Undervisning
Undervisningsmaterialet kan benyttes både af lærere og pædagoger og kan derfor også indgå som understøttende undervisning.

Obligatoriske emner
Materialet er tiltænkt til forløb under det obligatoriske forløb Sundhed og Trivsel, hvor kompetenceområderne Sundhedsfremme, Livsstil og levevilkår bliver berørt.

Lektionerne er desuden udarbejdet således, at de løfter kravet om 45 minutters fysisk aktivitet dagligt.

Tværgående temaer
It og medier – For at sikre en varieret og differentieret undervisning er materialet skruet sådan sammen, at elevernes evner inden for it og digitale medier kommer i spil.

Yderligere er materialet opbygget omkring elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Opgaverne lægger op til, at eleverne skal tænke kreativt og løse opgaver selvstændigt eller i fællesskab. På den vis er temaet innovation og entreprenørskab indtænkt som del af undervisningen.