Det går pengene til

De midler som indsamles til brystkræftsagen det ene år, bliver uddelt det efterfølgende år.
Resultatet af Støt Brysternes kampagne 2018 gav et resultat på 16,4 mio. kr. Og det banede vejen for hele otte forskningsprojekter.

Læs om de otte forskningsprojekter

Forskning redder liv. Derfor arbejder vores forskere hver dag for at sikre, at brystkræft opdages tidligere, at behandlingerne gøres mere skånsomme og at flere brystkræftoverlevere har et godt liv på den anden side af en diagnose.

Patientstøtte er et tilbud, hvor kræftramte kvinder og deres familier kan få gratis rådgivning og støtte via bl.a. Kræftlinjen og i vores kræftrådgivninger landet over.

Oplysning kan forebygge kræft. Og flere end fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges. Vi arbejder derfor fortsat på at fortælle, hvordan de gode råd kan omsættes til konkret adfærd, der mindsker risikoen for kræft.

"Det var en imponerende indsats, der blev ydet i 2018. Alle bidrag gør en stor forskel. Vi håber på stor opbakning igen i 2019”.

Lotte Rask, Kampagneansvarlig for Støt Brysterne

Patient- og pårørendestøtte

17 pct. går til patienter og pårørende

Heldigvis overlever flere og flere en brystkræftdiagnose i dag. Derfor er det vigtigt, at patienterne og deres pårørende får støtte til et godt liv både under og efter brystkræft. Det er nemlig helt almindeligt at have en masse nye tanker og spørgsmål. Og det kan kræve hjælp – både de svære tanker og følelser og de fysiske senfølger, som også kan vise sig. Den hjælp kan brystkræftpatienter og deres familier finde hos vores kræftrådgivninger landet over og hos Kræftlinjen, som er åben alle ugens dage.

Forebyggelse og oplysning

18 pct. af din støtte går til forebyggelse

Kræft rammer 37.200 danskere om året. Og ud af dem er der ca. 4.700 kvinder får brystkræft. Med den viden vi har, baseret på vores forskning, ved vi, at fire ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Derfor er der behov for, at vi bliver mere bevidste om nogle af de valg, vi foretager i hverdagen. Vi ved nemlig, at kost, motion og alkohol har en væsentlig rolle i forebyggelsen af brystkræft.

Vi arbejder derfor fortsat med at oplyse danskerne om, hvad den enkelte og samfundet kan gøre for at mindske risikoen for kræft.

Forskning

62 pct. af din støtte går til forskning

I Kræftens Bekæmpelse arbejder 200 forskere hver dag målrettet for at blive klogere på hvad kræft er, hvordan kræftsygdomme forebygges og helbredes samt, hvordan helbredte patienter lever et godt liv efter kræft. I 2017 blev vores forskningscenter kåret til verdens stærkeste kræftforskningscenter. Derudover støtter vi også dansk kræftforskning på universiteter og hospitaler landet over.

"Behandlingen af brystkræft er over de sidste 40 år væsentligt forbedret. Over 60 pct. kan i dag bevare brystet. Den forbedrede diagnostik og efterbehandling med stråler og medicin har medført, at ca. 75 pct. af de kvinder, der behandles i dag, aldrig oplever tilbagefald af sygdommen.

De kvinder der får tilbagefald, får det længere tid efter operationen, og de lever et længere liv med god livskvalitet på trods af sygdom og behandling".

Niels Kroman, Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkirurgi

Hvordan ser fremtiden ud

I takt med at befolkningen bliver ældre og befolkningstallet stiger, vil antallet af brystkræfttilfælde også stige. Det skønnes, at knap 5.000 kvinder årligt vil få brystkræft i 2025 mod ca. 4.700 i dag. 

Heldigvis er der store fremskridt inden for brystkræft. Ét af dem er, at vi i dag opdager brystkræft tidligere. De første danske screeningsprogrammer i 90’erne har sikret 20 pct. bedre overlevelse til screenede kvinder. 

Med forbedrede screeningsmuligheder og behandlinger kan vi i dag sikre lavere dødelighed, skånsom behandling og færre senfølger. I 2021-2025 regner man derfor med, at der vil være 135 færre personer der dør af brystkræft årligt. Det er stort og en milepæl mod målet: En fremtid uden kræft. 

Der er flere fremskridt inden for behandlingen, som cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, Niels Kroman, ser som værende de største.