Det går pengene til

Det, som bliver samlet ind til brystkræftsagen det ene år, bliver brugt det efterfølgende år. Støt Brysterne kampagnen gav et resultat på 17,6 mio. kr. i 2017.

Forskning – Vores forskere arbejder for at forbedre mulighederne for at opdage sygdommen i tide, gøre behandlingerne mere skånsomme og effektive samt at sikre, at flere kvinder har et godt liv på den anden side af deres kræftdiagnose. 

Patientstøtte - Kræftramte kvinder og deres familier kan få gratis rådgivning og støtte via bl.a. Kræftlinjen og i vores kræftrådgivninger landet over. 

Oplysning - Flere end 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Derfor arbejder vi fortsat med at oplyse danskerne om, hvad den enkelte og samfundet kan gøre for at mindske risikoen for kræft.

Kun 3 pct. af budgettet går til driften af Kræftens Bekæmpelses mange funktioner, opgaver, it, ejendoms- og personaleforvaltning.

Patient- og pårørendestøtte

19 pct. går til patienter og pårørende

Heldigvis overlever flere og flere en brystkræftdiagnose. Derfor er det vigtigt, at patienterne og deres pårørende får støtte til et godt liv efter kræft, om det er at afhjælpe og takle de svære oplevelser og følelser eller de fysiske senfølger, som kan komme efter endt behandling. Den hjælp kan brystkræftpatienter og deres familier finde hos vores kræftrådgivninger landet over Kræftlinjen, som er åben alle ugens dage.

Forebyggelse og oplysning

16 pct. af din støtte går til forebyggelse

Kræft rammer over 36.000 danskere om året, men vi ved, baseret på vores forskning, at vi kan undgå fire ud af ti kræfttilfælde – ca. 13.600. Derfor er der behov for, at vi bliver mere bevidste om nogle af de valg, vi foretager i hverdagen.

Derfor arbejder vi fortsat med at oplyse danskerne om, hvad den enkelte og samfundet kan gøre for at mindske risikoen for kræft.

Forskning

62 pct. af din støtte går til forskning

I Kræftens Bekæmpelse arbejder over 200 forskere og teknikere med at forbedre mulighederne for at opdage kræft i tide, gøre behandlingerne mere skånsomme og effektive samt at sikre, at flere kræftpatienter har et godt liv efter deres kræftdiagnose. I 2017 blev vores forskningscenter kåret til verdens stærkeste kræftforskningscenter. Derudover støtter vi også dansk kræftforskning på universiteter og hospitaler landet over.

"Behandlingen af brystkræft er over de sidste 40 år væsentligt forbedret. Over 60 pct. kan i dag bevare brystet. Den forbedrede diagnostik og efterbehandling med stråler og medicin har medført, at ca. 75 pct. af de kvinder, der behandles i dag, aldrig oplever tilbagefald af sygdommen.

De kvinder der får tilbagefald, får det længere tid efter operationen, og de lever et længere liv med god livskvalitet på trods af sygdom og behandling".

Niels Kroman, Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkirurgi

Hvordan ser fremtiden ud

Antallet af brystkræfttilfælde vil stige. Det anslås, at man vil se en stigning på ca. 277 flere nye kræfttilfælde i 2021-2025. Det skyldes primært, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre og befolkningstallet stiger. 

Screening og behandlingen bliver bedre og bedre takket være den vigtige kræftforskning. Derfor regner man med at dødeligheden vil fortsætte med at falde. I 2021-2025 regner man derfor med, at der vil være 135 færre personer der dør af brystkræft årligt.

Der er flere fremskridt inden for behandlingen, som cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, Niels Kroman, ser som værende de største.