Det går pengene til

Det, som bliver samlet ind til brystkræftsagen det ene år, bliver brugt det efterfølgende år. Støt Brysterne kampagnen gav et resultat på 17,6 mio. kr. i 2017.

Eksempler på forskningsprojekter, der fik støtte fra Kræftens Bekæmpelse i 2017

Ny viden om reparationsmekanismer, der hjælper fremskredne kræfttumorer med at tilpasse sig under kemoterapi - 2,1 mio. kr.

Mere viden om BRCA1 til identificering af nye diagnose-markører,  nye mål for behandling og mulige nye lægemiddelstoffer – 1.390.000 kr.

Undersøgelse af den biologiske sammenhæng mellem graviditet og mindsket risiko for brystkræft – 1.794.000 kr.

Forskning i mere individuel strålebehandling til kvinder med brystkræft og forstadier til brystkræft – 2.910.000 kr.
Læs mere om individuel strålebehandling

Udredning af BRCA2s rolle i kræftudvikling - 1,8 mio. kr.

Kortlægning af hvordan behandlingen af brystkræftpatienter kan gøres mere individuel baseret på behandlingsformer og resultater siden 1995 – 1,5 mio. kr.
Læs mere om kortlægning af behandling af brystkræftpatienter

Screening til at finde nye proteiner i cellerne samt deres rolle for cellernes reaktion på skader på DNA – 1.378.000 kr.

Forskning i hjertekarsygdomme samt kredsløbssygdomme hos brystkræftpatienter
– 670.000 kr.