Det går pengene til

Det, som bliver samlet ind til brystkræftsagen det ene år, bliver brugt det efterfølgende år. Støt Brysterne kampagnen gav et resultat på 17,6 mio. kr. i 2017.

I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi hver dag for at:

  • Finde årsagerne til kræft
  • Forbedre opdagelsesmulighederne
  • Styrke forebyggelsen
  • Forbedre behandlingen
  • Øge overlevelsen
  • Fremme et godt liv efter kræft.

Det kan du hjælpe os med!

Patient- og pårørendestøtte

19 pct. går til patienter og pårørende

For heldigvis overlever flere og flere en brystkræftdiagnose. Derfor er det vigtigt, at patienterne og deres pårørende får støtte til et godt liv efter kræft, om det er at afhjælpe og takle de svære oplevelser og følelser eller de fysiske senfølger, som kan komme efter endt behandling. Den hjælp kan brystkræftpatienter og deres familier finde hos vores kræftrådgivninger landet over Kræftlinjen, som er åben alle ugens dage.

Forebyggelse og oplysning

16 pct. af din støtte går til forebyggelse

Kræft rammer over 36.000 danskere om året, men vi ved, baseret på vores forskning, at vi kan undgå fire ud af ti kræfttilfælde – ca. 13.600. Derfor er der behov for, at vi bliver mere bevidste om nogle af de valg, vi foretager i hverdagen.

Derfor arbejder vi fortsat med at oplyse danskerne om, hvad den enkelte og samfundet kan gøre for at mindske risikoen for kræft.

Forskning

62 pct. af din støtte går til forskning

I Kræftens Bekæmpelse arbejder over 200 forskere og teknikere med at forbedre mulighederne for at opdage kræft i tide, gøre behandlingerne mere skånsomme og effektive samt at sikre, at flere kræftpatienter har et godt liv efter deres kræftdiagnose. I 2017 blev vores forskningscenter kåret til verdens stærkeste kræftforskningscenter. Derudover støtter vi også dansk kræftforskning på universiteter og hospitaler landet over.

"Behandlingen af brystkræft er over de sidste 40 år væsentligt forbedret. Over 60 pct. kan i dag bevare brystet. Den forbedrede diagnostik og efterbehandling med stråler og medicin har medført, at ca. 75 pct. af de kvinder, der behandles i dag, aldrig oplever tilbagefald af sygdommen.

De kvinder der får tilbagefald, får det længere tid efter operationen, og de lever et længere liv med god livskvalitet på trods af sygdom og behandling".

Niels Kroman, Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkirurgi

Eksempler på forskningsprojekter, der fik støtte fra Kræftens Bekæmpelse i 2017

Ny viden om reparationsmekanismer, der hjælper fremskredne kræfttumorer med at tilpasse sig under kemoterapi - 2,1 mio. kr.

Mere viden om BRCA1 til identificering af nye diagnose-markører,  nye mål for behandling og mulige nye lægemiddelstoffer – 1.390.000 kr.

Undersøgelse af den biologiske sammenhæng mellem graviditet og mindsket risiko for brystkræft – 1.794.000 kr.

Forskning i mere individuel strålebehandling til kvinder med brystkræft og forstadier til brystkræft – 2.910.000 kr.
Læs mere om individuel strålebehandling

Udredning af BRCA2s rolle i kræftudvikling - 1,8 mio. kr.

Kortlægning af hvordan behandlingen af brystkræftpatienter kan gøres mere individuel baseret på behandlingsformer og resultater siden 1995 – 1,5 mio. kr.
Læs mere om kortlægning af behandling af brystkræftpatienter

Screening til at finde nye proteiner i cellerne samt deres rolle for cellernes reaktion på skader på DNA – 1.378.000 kr.

Forskning i hjertekarsygdomme samt kredsløbssygdomme hos brystkræftpatienter
– 670.000 kr.