Gå til sygdomsliste

Drøn på skolegården

Kampagnen 'Drøn på skolegården' nytænker skolens udearealer, så de indbyder til mere leg og bevægelse for børn. I 2014 blev 7 skoler ud af 107 tilmeldte udvalgt til at realisere deres projekt. I dag står 7 skolegårde klar til glæde og gavn for børnene og inspiration til resten af Danmark.

Nu giver to publikationer mulighed for at dykke ned i den viden, som er skabt i kampagnen:

Inspirationspublikation: Fokus på fysisk planlægning og organisatoriske tiltag
Hent gode råd om fysisk planlægning og organisatoriske tiltag, der inspirerer til leg og bevægelse. Inspirationspublikationen bygger på oplevelser og erfaringer fra kampagnens syv demonstrationsprojekter. Hent publikationen i pdf her.

Erfaringsopsamling: Organisatoriske tiltag skaber drøn
Læs om demonstrationsprojekternes erfaringer med at implementere organisatoriske tiltag, som skaber øget brug af skolernes nye skolegårde – og dermed øget fysisk aktivitet. Hent publikationen i pdf her.

Se mere på droen.dk

Udsat for naborøg?

Udsat for naborøg?

Naborøg er tobaksrøg, der spreder sig fra lejlighed til lejlighed. I pjecen Naborøg kan du få råd og vejledning til, hvad du selv kan gøre, hvis du er udsat for naborøg.

Download pjecen Naborøg

E-kvit-app til rygestop

E-kvit er mobil og gratis hjælp til at kvitte cigaretterne. Programmet sender dig sms'er, videoer og inspiration, mens du bliver røgfri eller dropper nikotinen.

Hent e-kvit-app gratis fra App Store eller Google Play

Brug kroppen

Læs om den positive effekt fysisk aktivitet har på bl.a. kræft, og find inspiration til at få mere bevægelse ind i hverdagen.

Sund og god hverdag

Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges. Du kan selv gøre noget for at nedsætte din risiko for at få kræft.

Se hvad du selv kan gøre