Gå til sygdomsliste

Det arbejder vi for - 2020 mål

Her kan du læse om Kræftens Bekæmpelses fem strategiske mål for kræftsagen og foreningens arbejde frem mod 2020.

Her kan du læse om vores fem strategiske mål og om det fundament, målene bygger på.

Kvindelig kræftpatient og læge sidder på hospitalsseng og taler sammen.

Patienter skal have den bedste kvalitet i deres kræftforløb

Vores fem strategiske mål:

ALLE

Alle skal have mindsket risikoen for kræft, og alle skal have del i de bedste behandlingsresultater - særligt de grupper og områder, som klarer sig dårligst, skal løftes.

Det vil sige

 • at indsatsen skal tilrettelægges individuelt, så alle opnår de bedst mulige resultater
 • at uanset, hvor man bor i landet, skal man have del i de bedste resultater
 • at kræftpatienter, der lider af andre sygdomme, skal behandles kvalificeret
HANDLING

Viden om forebyggelse og behandling af kræft skal omsættes til mærkbare forbedringer.

Det vil sige

 • at den tid, der går fra viden foreligger til handling iværksættes, skal mindskes
 • at viden om forebyggelse af kræft skal implementeres
SAMMENHÆNG

Kræftpatienter skal have sammenhæng og bedste kvalitet i kræftforløbet og opleve ansvarlighed i alle led af forløbet.

Det vil sige

 • at kræftpatienter ikke tabes undervejs i forløbet
 • at kræftpatienter skal opleve kvalitetsforbedringerne
 • at kræftpatienter og pårørende skal opleve, at der tages aktivt hånd om den enkelte
GODT LIV

Mennesker, der er ramt af kræft, skal opleve en god hverdag.

Det vil sige

 • at kræftpatienter og pårørende tilbydes de bedste rammer og betingelser for selv at skabe et godt og aktivt liv
 • at kræftpatienter og pårørende skal have støtte og hjælp, når de har behov for det
 • at kræftpatienter skal have professionel hjælp til at mindske senfølger
 • at nødvendig viden om det oplevede hverdagsliv skal frembringes
FORSKNING MED GENNEMSLAGSKRAFT

Kræftens Bekæmpelse skal bidrage til at fremme national kræftforskning og derigennem global kræftforskning til gavn for kampen mod kræft.

Det vil sige

 • at Kræftens Bekæmpelse hvert år yder støtte til de bedste dele af dansk kræftforskning og dokumenterer, at resultaterne anerkendes internationalt
 • at Kræftens Bekæmpelses eget forskningscenter skaber resultater, der anerkendes internationalt, og bidrager til et stærkt forskningsmiljø i Danmark
 • at Kræftens Bekæmpelse støtter og aktivt fremmer indsamling af forskningsbaseret viden på områder, hvor der er brug for en særlig indsats, herunder viden om hvordan den samlede indsats indrettes, så den fungerer bedst muligt

Pjece: Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Det arbejder vi for - 2020 mål

Kræftens Bekæmpelse bidrager til at fremme kræftforskning ved at yde støtte til kræftforskning og også gennem Kræftens Bekæmpelses eget forskningscenter.

Kræftens Bekæmpelses 2020 mål bygger på dette fundament:

Kræftens Bekæmpelse er en sygdomsbekæmpende forening. Kræftens Bekæmpelse kæmper for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte kæmper vi for, at færrest muligt får kræftsygdom, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft og pårørende har de rigtige betingelser for, at livet efter kræft bliver bedst muligt.

Hele foreningens virke hviler på det stærkest opnåelige vidensgrundlag, et fælles værdigrundlag, et fælles etisk grundlag og befolkningens opbakning. Frivilligt arbejde og økonomisk støtte fra danskerne er forudsætningen for Kræftens Bekæmpelses indsats.

Kræftens Bekæmpelses forskning er i verdensklasse og skal fastholdes og videreudvikles. Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesindsats og viden om forebyggelse er førende og skal fastholdes og videreudvikles. Det høje niveau i foreningens patientstøtte skal fastholdes og videreudvikles.

Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, der er baseret på medlemskab og frivilligt arbejde. Lokalforeninger og frivillige medvirker til, at foreningen når sine mål.

Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at sundhedsvæsenets tilbud i kræftforløbet fra forebyggelse over tidlig diagnostik og behandling til rådgivning, rehabilitering eller lindrende behandling til uhelbredeligt syge og døende er på højeste internationale niveau. Kræftens Bekæmpelse bidrager med innovation, viden og forskning til sundhedsvæsenet.

Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at kræftpatienter og pårørende medinddrages i eget forløb og generelt i tilrettelæggelsen af kræftforløb. Kræftens Bekæmpelse forventer og arbejder for, at sundhedsvæsenet udviser ansvarlighed overfor kræftpatienten og kræftpatientens behandling.

Indenfor Kræftens Bekæmpelses etiske og værdimæssige rammer samarbejdes med alle, der vil medvirke til, at foreningen når sine mål. Kræftens Bekæmpelse ønsker at påvirke det omkringliggende samfund for at mindske risikoen for at få kræft og til gavn for mennesker ramt af kræft.

Samarbejde med kræftforeninger og fagafdelinger

Kræftens Bekæmpelse deltager i internationalt samarbejde på nordisk (NCU), europæisk (ECL) og globalt (UICC) plan og samarbejder om patientstøtte, forebyggelse og forskning.

Internationalt samarbejde

Læs alt om Kræftens Bekæmpelses arbejde, formål, historie og organisation

Om os - forsiden

 

Nyheder

15-04-2019
Følg solrådene og få gavn af solen uden skader
Skygge, solhat og solcreme. Tre gode råd til at passe på solen og undgå solskoldninger, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne igennem en årrække har kommunikeret til danskerne. Og det er …
Læs flere nyheder