Om brystkræft

Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder. Antallet af personer, der får stillet diagnosen, har været stigende gennem de seneste 60 år. Men overlevelsen efter brystkræft stiger også.

Antallet af brystkræfttilfælde stiger

Antallet af brystkræft tilfælde vil stige. Det anslås, at man vil se en stigning på ca. 277 flere nye kræfttilfælde årligt, fra 4.686 tilfælde til 4.963 nye tilfælde årligt i 2020-2024. Det skyldes dog væsentligst, at befolkningen i gennemsnit bliver ældre og befolkningstallet stiger. 

Dødeligheden regner man med vil fortsætte med at falde, bl.a. på grund af screening, og fordi behandlingen bliver bedre og bedre. I 2020 regner man derfor med, at der vil være 106 færre personer der dør af brystkræft årligt.

7-8 ud af 10 kvinder med brystkræft får diagnosen hormonfølsom brystkræft. Det vil sige, at antihormonbehandling kan bruges til at hæmme de hormonfølsomme brystkræftceller, og at man derved har endnu en behandlingsmulighed ud over operation og kemoterapi.

Brystkræft er arvelig i ca. 5-10 procent af tilfældene. Hos en del af de arvelige tilfælde af brystkræft er det muligt at påvise en fejl (mutation) i et af de to gener, der kaldes BRCA1 og BRCA2.

Fakta om brystkræft

 • Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder
 • Hver 9. danske kvinde rammes af brystkræft
 • I 2015 var der 4.668 danske kvinder, som fik konstateret sygdommen.
 • Hvert år dør ca. 1.135 kvinder af brystkræft. Flere end 64.405 kvinder lever med sygdommen (2015)
 • Brystkræft rammer sjældent personer under 30 år - og er mest almindeligt hos kvinder over 60 år.

Hvorfor får man brystkræft?

Det er svært at finde årsagen til, at sygdommen opstår, men man ved, at

 • Alder
 • Tidlig pubertet og sen overgangsalder
 • Kvinder, der får få børn – og får dem i en sen alder
 • Overvægt efter overgangsalderen
 • Hormontilskud efter overgangsalderen
 • Alkohol
 • Fysisk inaktivitet øger risikoen for, at man udvikler sygdommen.

Overlevelse efter brystkræft stiger

Chancen for at overleve brystkræft i Danmark er steget støt gennem de seneste 15-20 år. Ifølge de seneste offentliggjorte tal er flere end 8 ud af 10 kvinder i live fem år efter, at de har fået konstateret sygdommen. Fremskridt, der er et resultat af forskning. 

Selv om der sker store fremskridt inden for brystkræftbehandlingen, så klarer vi os stadig dårligere end de andre nordiske lande, og især Sverige. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse tyder på, at det ikke er selve behandlingen på de svenske sygehuse, der er bedre. Svenskerne er derimod bedre til at opdage sygdommen på et tidligere stadie. Det er, fordi de har en lang tradition for mammografiscreening. Det samme er ikke tilfældet i Danmark. Her har der kun været landsdækkende tilbud om mammografiscreening siden 2007-9.

Forskning og behandling

Der er fortsat et stort behov for opmærksomhed om sygdommen, for det er en sygdom, der rammer hver 9. danske kvinde. Derfor er det vigtigt, at der hele tiden forskes i bedre behandlingsformer, der giver færre bivirkninger, og at de kvinder, der rammes af sygdommen, hjælpes bedre.

Brystbevarende behandling er nu den mest dominerende operationsform. Brystkræftkirurgien er samlet på 13 offentlige hospitalsafdelinger, som hver foretager mindst 100 operationer om året, hvilket er i overensstemmelse med internationale retningslinjer.

Hvad kan man selv gøre for at undgå brystkræft?

Det er svært at finde årsagen til, at sygdommen opstår, men man ved, at

 • Undgå overvægt
 • Vær fysisk aktiv hver dag
 • Begræns dit alkoholforbrug
 • Gå til læge, hvis du mærker en knude eller mærker forandringer i brystet
 • Deltage i tilbud om mammografiscreening.

Kræftens Bekæmpelses brystkræftforskning

Kræftens Bekæmpelse driver hele tiden vigtig forskning inden for brystkræft og har opnået store flere store gennembrud.

Har du brystkræft?

Som kræftpatient kan man føle sig ensom og alene. Det kan være en hjælp at møde andre kræftpatienter.

Status på forskning i brystkræft

Niels Kroman, Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse fortæller, hvor langt vi er nået inden for forskningen og behandlingen af brystkræft.