Om brystkræft

Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder. Antallet af personer, der får stillet diagnosen, har været stigende gennem de seneste 60 år. Men overlevelsen efter brystkræft stiger også.

Fakta
 • Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder
 • Hver 9. danske kvinde rammes af brystkræft
 • I 2014 var der 4.686 danske kvinder, som fik konstateret sygdommen.
 • Hvert år dør ca. 1.160 kvinder af brystkræft. Flere end 62.000 kvinder lever med sygdommen (2014)
 • Brystkræft rammer sjældent personer under 30 år - og er mest almindeligt hos kvinder over 60 år.

Antallet af brystkræfttilfælde stiger

De seneste år er antallet af brystkræfttilfælde steget med flere hundrede om året. Stigningen gennem de sidste par år skyldes det landsdækkende tilbud om mammografiscreening. Man har med screeningerne fundet de fleste af de knuder, der findes i befolkningen i den aldersgruppe, som man screener (50-69 årige). Både dem, der ville være blevet opdaget uden screening og også dem, der ellers først ville være blevet opdaget nogle år senere. Derfor forventer Kræftens Bekæmpelse, at tallet inden for de kommende år dykker tilbage til omkring det gamle niveau fra før 2008; omkring 4.200 tilfælde af brystkræft årligt.

7-8 ud af 10 kvinder får diagnosen hormonfølsom brystkræft. Brystkræft er arvelig i ca. 5-10 procent af tilfældene. Hos en del af de arvelige tilfælde af brystkræft er det muligt at påvise en fejl (mutation) i et af de to gener, der kaldes BRCA1 og BRCA2.

Læs mere om brystkræft

Hvorfor får man brystkræft?

Det er svært at finde årsagen til, at sygdommen opstår, men man ved, at

 • Alder
 • Tidlig pubertet og sen overgangsalder
 • Kvinder, der får få børn – og får dem i en sen alder
 • Overvægt efter overgangsalderen
 • Hormontilskud efter overgangsalderen
 • Alkohol
 • Fysisk inaktivitet øger risikoen for, at man udvikler sygdommen.


Læs mere om årsager til brystkræft

Overlevelse efter brystkræft stiger

Chancen for at overleve brystkræft i Danmark er steget støt gennem de seneste 15-20 år. Ifølge de seneste offentliggjorte tal er flere end 8 ud af 10 kvinder i live fem år efter, at de har fået konstateret sygdommen. Fremskridt, der er et resultat af forskning. 

Selv om der sker store fremskridt inden for brystkræftbehandlingen, så klarer vi os stadig dårligere end de andre nordiske lande, og især Sverige. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse tyder på, at det ikke er selve behandlingen på de svenske sygehuse, der er bedre. Svenskerne er derimod bedre til at opdage sygdommen på et tidligere stadie. Det er, fordi de har en lang tradition for mammografiscreening. Det samme er ikke tilfældet i Danmark. Her har der kun været landsdækkende tilbud om mammografiscreening siden 2007-9.

Forskning og behandling

Der er fortsat et stort behov for opmærksomhed om sygdommen, for det er en sygdom, der rammer hver 9. danske kvinde. Derfor er det vigtigt, at der hele tiden forskes i bedre behandlingsformer, der giver færre bivirkninger, og at de kvinder, der rammes af sygdommen, hjælpes bedre.

Brystbevarende behandling er nu den mest dominerende operationsform. Brystkræftkirurgien er samlet på 13 offentlige hospitalsafdelinger, som hver foretager mindst 100 operationer om året, hvilket er i overensstemmelse med internationale retningslinjer.

Læs mere om brystkræft

Hvad kan man selv gøre for at undgå brystkræft?

Det er svært at finde årsagen til, at sygdommen opstår, men man ved, at

 • Undgå overvægt
 • Vær fysisk aktiv hver dag
 • Begræns dit alkoholforbrug
 • Gå til læge, hvis du mærker en knude eller mærker forandringer i brystet
 • Deltage i tilbud om mammografiscreening.
Om brystkræft

Kræftens Bekæmpelses brystkræftforskning

Kræftens Bekæmpelse driver hele tiden vigtig forskning inden for brystkræft og har opnået store flere store gennembrud.

Få et overblik over de største gennembrud siden 2003

Om brystkræft

Personlige historier

Vi har samlet en række kvinders helt personlige historier om deres møde med brystkræft. Fortalt med deres egne ord.

Læs deres historier

Om brystkræft

Har du brystkræft?

Som kræftpatient kan man føle sig ensom og alene. Det kan være en hjælp at møde andre kræftpatienter.

Find patientforeninger og netværk for brystkræftpatienter

 
Personlige historier

Mette: Uden hele min familie var det ikke gået


Læs Mettes og flere andres historie

Har du brystkræft?

Som kræftpatient kan man føle sig ensom og alene. Det kan være en hjælp at møde andre kræftpatienter.


Find patientforeninger og netværk, hvor du kan møde andre i samme situation