Ung Kræft i

TEMA: FERTILITET

Ung Kræft sætter fokus på fertilitet. -Et emne der er så vigtigt at få talt om, men som ofte ikke bliver det. Unge deler deres erfaringer, og vi får gode råd fra professionelle.

Hvorfor skal vi tale om fertilitet?

At være ung og få en kræftdiagnose kan være en kæmpe omvæltning hvor hverdagen vendes på hovedet. Fokus vil ofte være på selve sygdommen og på hvordan behandlingen kan få én hurtigt tilbage til den hverdag man kender. I nogle tilfælde kan kræftsygdommen og behandlingen dog have konsekvenser for den hverdag man vender tilbage til efter at have afsluttet sin behandling. Derfor er det vigtigt også at have fokus på de emner der ligger udover sygdommen, og ikke mindst få talt om dem.

Kræft kan påvirke fertiliteten.

Et af de emner der er vigtige at få talt om både før, under og efter behandlingen, er fertilitet, altså muligheden for at få børn. Også selvom det måske ikke lige er børn man har i tankerne. Nogle kræftformer og de behandlinger man tilbydes kan påvirke fertiliteten. Det kan være midlertidigt imens man er i behandling ved at menstruationen stopper eller sædcelleproduktionen falder. For mange vil menstruationscyklus og sædcelleproduktion starte op igen efter noget tid når man har afsluttet behandlingen. Men i nogles tilfælde kan behandlingen desværre betyde at de bliver sterile. For unge der får kræft, kan det have en særlig stor betydning, da mange slet ikke er nået dertil i deres liv hvor de tænker på børn. Derfor er det så vigtigt at få talt om mulige fertilitetsbehandlinger tidligt i forløbet, så konsekvenserne af en manglende snak ikke kommer til at følge én længe efter kræften. For der er heldigvis flere muligheder for at få børn senere - enten naturligt eller med lidt hjælp. Derfor skal snakken mellem den unge og lægen tages. Selvom lægen skal fortælle hvis ens behandling påvirker chancerne for at få børn i fremtiden, er det vigtigt at den unge selv bringer emnet på banen hvis lægen ikke gør det. Vi skal turde tale om fertilitet.

 

 

Hvordan får vi åbnet for snakken?

Vi ved fra barometerundersøgelsen, udført blandt unge med kræft i 2015, at det ikke er alle unge der får konstateret kræft, der når at snakke fertilitet med læger og sygeplejersker inden de starter deres behandling. I dette tema deler de unge deres oplevelser og tanker om hvorfor snakken kan være svær at tage. Spørgsmål om fertilitet er også med på Ung Kræfts nye tjekliste til samtalen med lægen, for at minde om at fertilitet er et emne der skal på bordet under samtalen.

Vi håber at dette tema kan være med til at aftabuisere fertilitet og åbne for en ærlig snak om emnet. Det er vigtigt at unge med kræft ved at de ikke står alene, men at der er andre unge der står i samme situation.

På denne side vil vi samle alle historierne fra temaet.
Du kan også altid finde mere info om fertilitet og mange andre vigtige emner i ungeguiden ’Fuck. Jeg har kræft. Hvad nu?’.