Ung Kræft i

UNG I TALE

Hvordan kan du som sundhedsprofessionel forbedre samarbejdet med unge kræftpatienter? På denne side kan du se korte animationsvideoer med gode råd - finde redskaber, tjekliste og konkrete sætningsforslag i vores guide - eller fordybe dig i anbefalinger og baggrundsviden i videns- og inspirationsmaterialet.

FILM: SÅDAN OPBYGGER DU SAMTALER MED UNGE KRÆFTPATIENTER

Hvordan kan du bygge samtaler i behandlingsforløbet op, så de bliver mere inddragende for den unge med kræft?

Denne video giver dig en række konkrete råd til hvordan du som sundhedsprofessionel kan skabe en genkendelig struktur for den unge og give den unge indflydelse på samtalen, samtidig med at du når omkring din faglige dagsorden.  

FILM: PROFESSIONEL KOMMUNIKATION MED UNGE KRÆFTPATIENTER

Hvad siger man, og hvordan siger man det, når man skal tale med en ung med kræft?

Denne video giver dig en række konkrete råd til, hvordan du som sundhedsprofessionel kan sikre en mere ungevenlig kommunikation i mødet med de unge med kræft, så de føler sig set og forstået.

UNG I TALE - EN GUIDE

Hvilke konkrete greb kan bidrage til samarbejdet, samtalerne og inddragelsen af unge med kræft?

Denne guide giver dig råd, redskaber, øvelser og sætningsforslag til brug i mødet med den unge med kræft. Du får ligeledes en tjekliste til den gode samtale med en ung med kræft, som du kan printe til kittellommen og lade dig inspirere af inden du møder den unge.

Link til guiden

Link til tjeklisten

UNG I TALE - ET VIDENS- OG INSPIRATIONSMATERIALE

Hvordan er det at være ung og få kræft, og hvilke udfordringer kan der opstå i samarbejdet med de sundhedsprofessionelle?

Dette videns- og inspirationsmateriale giver dig en dybdegående viden om, hvordan det er at være ung med kræft, set fra henholdsvis de unge hjemmeboende, udeboende og forældres synspunkt. Du får ligeledes indblik i, hvad der er på spil i samarbejdet mellem de unge med kræft og de sundhedsprofessionelle, hvad der kan være udfordrende og hvor der er potentiale for forbedringer.

Link til materialet

Link til undersøgelsesdesign