Opgaver om børn med kræft

Her finder du eksempler på projektopgaver om børn med kræft. Det er elevernes helt egne ord om deres projektforløb.

Børn med kræft

Find viden om børn med kræft: Børn med kræft

De uddrag fra f.eks. opgaver og PowerPoints, du finder her, er også elevernes egne. Derfor tager vi ikke ansvar for, hvis der måske er fejl eller en forældet statistik, der har sneget sig ind.

Navn og klasse

Matine, Josephine, Denis og Jakob, 7. klasse

Emne

Kræftramte børn

Produkt

En film om kræftramte børn. 
Se deres film her

 

Navn og klasse Karen og Sofie 8.i
Overordnet emne Barndom
Delemne Børn med kræft
Problemstilling Vi vil gerne undersøge, hvordan det er for en familie at have et barn med kræft, og hvordan det går ud over barndommen. Vi ønsker at vide om de børn, der er under et kræftforløb, har et godt livsindhold og muligheder for at have det godt? Vi vil sætte fokus på det store tabu, der er omkring at have børn med kræft, fordi det er et emne, som er svært at forholde sig til.
Produkt En video, hvor vi interviewer en børnekræftsygeplejerske.
Fremlæggelse

Vi fremlagde vores opgave foran 2 klasser og 4 lærere. Vi havde brugt lang tid på et PowerPoint, som havde 20 dias. Vi fremlagde i stikord og formidlede derefter teksten ud til de andre.

Til sidst viste vi vores video. I gennem fremlæggelsen fik vi fortalt noget om børnenes hverdag, de forskellige kræftbehandlinger, pårørende og en vidneberetning.

Respons Vi fik få spørgsmål af vores lærer, og de var positivt overraskede. De syntes vi kom godt rundt om emnet. Vi sluttede af med et 12-tal og var meget glade!
Det vigtigste vi lærte Vi lærte at det er en meget hård tid for de kræftramte børn, men at de alligevel havde en god tid, da de var indlagt. Vi syntes, at vi kom mere "ind under huden" og lærte noget meget personligt også.
Gode råd til andre Brug meget tid på det. Start så snart man må og slut på sidste dag! Det tager megen tid, men vi syntes også, at man skal bruge den.
 

Se andres projektemner

Se hvad andre elever har arbejdet med i projektopgaven.

Se andres projektemner


Del dine erfaringer

Har du også lavet en spædende projektopgave, og har du lyst til at dele den med andre?

 

Så er du meget velkommen til at sende din opgave til:

skolemail@cancer.dk