Opgaver om kræft

Her finder du eksempler på projektopgaver om kræft. Redaktionen har valgt at holde nallerne fra det, eleverne har skrevet, så du ser elevernes helt egne ord om deres projektforløb.

De uddrag fra f.eks. opgaver og PowerPoints, du finder her, er også elevernes egne. Derfor tager vi ikke ansvar for, hvis der måske er fejl eller en forældet statistik, der har sneget sig ind.

Glæde/sorg Michelle, Julie, Annika og Marinus, 9. Klasse
Delemne Kræft
Problemstilling Hvorfor kan man ikke behandle kræft effektivt nok?
Produkt Vi har udarbejdet en pjece, som har overskriften ” Klar til kræft.” Ideen og formålet med pjecen, er at den skal hjælpe folk til at forstå et kræftforløb, forskningen og hvordan man bedst forebygger sig imod kræft. Pjecen er skrevet i et nemt læseligt sprog, og den kan læses af alle.
Fremlæggelse

Vi fremlagde om lidt af det hele. Men det vi startede med var at sige, hvad vores problemformulering var, så de andre kunne se, hvor vi ville hen med dette projekt. Vi fremlagde også om, hvad kræft er. Altså, hvordan det opstår. Men så snakkede vi også om nogen af de forskellige typer for kræft, men dog kun dem der var bedst at vide om efter vores mening, det var:

1. Brystkræft
2. Hudkræft
3. Modermærkekræft
4. Lungekræft
5. Livmoderhalskræft

Vi snakkede ikke helt vildt meget omkring disse typer for kræft, da kræft emnet er så stort. Men vi kom ind på det ALLER vigtigste, inden for kræfttyperne.
Ud over det snakkede vi også omkring, hvordan kræft spreder sig og hvad de forskellige symptomer kan være. Vi lagde også meget vægt på hvordan man forbyggede kræft, men også hvordan rygning påvirker til kræft.

Vi kom også kort ind på, hvordan strålebehandling, kemoterapi, og UV-stråler påvirker. Vi kom også lidt ind på om kræft smitter, men også omkring de pårørende. Og så til sidst vores handleplan, vurdering og konklusion.

Respons

Vi fik af vide det var et RIGTIG god fremlæggelse. Da vi kunne vores stof, og vi fik de andre til at få øjne op for, hvor slemt kræft egentlig kan være. Vi havde også en god og kreativt PowerPoint, som fik de andre til at følge med. Men også en fantastisk god kortfilm, da det kunne begyndes til kampage film for kræftens bekæmpelse. Da denne film var meget følsomt, som det er nødt til at være, når man snakker om dette emne.

Vi sluttede af med et STORT flot 10-tal, men dog meget tæt på et 12-tal :-)

Det vigtigste vi lærte Det er nok at vi har lært, så meget forskelligt og godt omkring kræft. Hvordan de påvirker kræftpatienten og de pårørende.
Gode råd til andre

Start i god tid! Så start med aftale de interview og skriv mailene til dem I skal i kontakt med osv. inden projektugen starter!

Husk at fremlægge med egne ord, det får andre til at forstå meget mere! Men også pas virkelig meget på at det ikke bliver et emneopgave i stedet for et projektopgave!

Verden omkring os Toré og Rasmus, 9. Klasse
Delemne Kræft – forebyggelse, forløb og forskning
Problemstilling Vi mener ikke, at der er nok som tager kræft så alvorligt, som det skal tages. Vi vil finde ud af, hvordan livsstil og kræft hænger sammen. Vi ser nemlig, at der er flere og flere kræfttilfælde, som opstår pga. forkert kost, for meget sol og rygning. Alt dette er noget vi kan forebygge, hvis vi vil.
Produkt Vi har udarbejdet en pjece, som har overskriften ” Klar til kræft.” Ideen og formålet med pjecen, er at den skal hjælpe folk til at forstå et kræftforløb, forskningen og hvordan man bedst forebygger sig imod kræft. Pjecen er skrevet i et nemt læseligt sprog, og den kan læses af alle.
Fremlæggelse Vi fremlagde for hele klassen og mange lærere. Vi gjorde, det med hjælp fra vores power point præsentation og få stikord.
Respons
Vi fik meget ros for i spørgerunden at kunne svare på alle spørgsmål. Læreren sagde: "I har disponeret ugen godt og fornuftigt" og "I viser på meget fornem vis, hvor meget I er inde i jeres emne, samtidig med at I holder fokus på overemnet, Verden omkring os".

Vi fik 12!

Det vigtigste vi lærte Det vigtigste vi lærte, var forståelsen af et kræftforløb. Vi ved nu også, hvad man helt præcis kan gøre, for at forebygge kræft.
Gode råd til andre Arbejd seriøst og koncentreret igennem hele projektugen. Derudover er det vigtigt at være i gruppe med nogen, som man fungerer godt med.
Med et blev verden anderledes Tine, Kristoffer, Nicklas og Vero, 9. klasse
Delemne
Kræft
Fremlæggelse Vi startede med at skrive/sige noget om, hvad kræft er og hvilke behandlinger, der findes.
Produkt En kortfilm om en kvinde, som får kræft.
Respons God fremlæggelse, god kortfilm og godt med en power point. Godt fundet på med en brochure om kræft.
Det vigtigste vi lærte
Vi lærte en masse om kræft. Både psykisk og fysisk, og også noget om religion og kræft, osv.
Gode råd til andre Start i god tid med at finde materialer og interviews. Og hvis der skal skrives en mail til en eller flere personer, så gør det inden selve projektugen starter. Husk at gemme opgaven flere steder!
Liv og død Mette og Nadiya, 7. klasse
Delemne Kræft
Problemstilling Tror nok, det var noget med: Hvor mange dør af kræft hvert år? Hvad gør kræft ved samfundet?
Produkt
Vi lavede en rapport og en folder om kræft.
Respons Det var godt, og vi kom rundt om emnet, og at man lærte meget, ved at høre os snakke.
Det vigtigste vi lærte
Det ved jeg ikke - det hele var vigtigt, synes jeg.
Gode råd til andre Brug bøgerne mere end nettet. Jeg oplevede nemlig, at bøger kunne give mig mere information, end det jeg fandt på nettet. Og når man skal fremlægge, skal du vide, hvad alt det du fortæller handler om og bruge dine egne ord. Så lærer du meget mere selv.
Kræft Anna og Frederik, 6. klasse
Delemne Familien og bivirkningerne både før og efter operationen.
Problemstilling Hvordan påvirker kræft patienten både fysisk og psykisk? Og hvilke omkostninger kan det have for en familie?
Produkt En hjemmeside.
Fremlæggelse Vi viste billeder samtidig med, at vi snakkede til de billeder, vi viste.
Respons At det var rigtig godt, og at det virkede godt, når man snakkede til billederne. Det eneste negative var, at det var lidt for kort, for de ville gerne have hørt mere om det.
Det vigtigste vi lærte Det var, at vi lærte en masse om kræft og om bivirkningerne.
Gode råd til andre Hvis man skal snakke, virker det mest spændende, hvis man ikke læser højt. Så husk teksten udenad eller forklar med egne ord.
 

Se andres projektemner

Se hvad andre elever har arbejdet med i projektopgaven.

Se andres projektemner


Del dine erfaringer

Har du også lavet en spædende projektopgave, og har du lyst til at dele den med andre?

 

Så er du meget velkommen til at sende din opgave til:

skolemail@cancer.dk