Opgaver om sygehusvæsenet

Her finder du eksempler på projektopgaver om sygehusvæsenet. Redaktionen har valgt at holde nallerne fra det, eleverne har skrevet, så du ser elevernes helt egne ord om deres projektforløb.

De uddrag fra f.eks. opgaver og PowerPoints, du finder her, er også elevernes egne. Derfor tager vi ikke ansvar for, hvis der måske er fejl eller en forældet statistik, der har sneget sig ind.

SamvittighedPernille, 9. klasse
Delemne Det danske sygehusvæsen
Problemstilling -Jeg vil undersøge, hvordan det danske sygehusvæsen fungerer, og om det lever op til det, vi er blevet lovet af regeringen.

-Jeg vil forholde mig til, hvordan man i et så rigt land som Danmark prioriterer sygehusvæsenet og behandling af syge.

-Jeg vil koncentrere mig om det samfundsmæssige ansvar over for det danske sygehusvæsen og patienterne samt samfundets samvittighed.

-Derudover vil jeg komme med forslag til ændringer af det danske sygehusvæsen.
Fremlæggelse Jeg fremlagde en planche og power point foran mine to lærere og min klasse.
Produkt En rapport.
Respons En udtalelse fra min lærer:
'Pernille har arbejdet godt og koncentreret, og har udvist et godt engagement i løbet af projektforløbet. Den skriftlige besvarelse har en meget klar linje i opfyldelsen af problemformuleringen. Dokumentationen er i orden. I fremlæggelsen viste Pernille overblik og hendes power point samt planche underbyggede fint hendes foredrag. Pernille har til det sidste inddraget aktuelt materiale.'
Det vigtigste vi lærte At der virkelig skal strammes op i det danske sygehusvæsen. Jeg vil gerne være læge, det var derfor jeg valgte at skrive om dette emne. Og jeg kan godt se, at der er en del at tage fat på, når jeg forhåbentlig når der til.
Gode råd til andre Koncentrer jer fra starten - det er et kæmpe emne. Og bliv ikke hylet ud af den, hvis dem I kontakter ikke svarer tilbage. Vær ude i god tid, og spørg en masse - for det er ikke alle, der svarer tilbage.
 

Se andres projektemner

Se hvad andre elever har arbejdet med i projektopgaven.

Se andres projektemner


Del dine erfaringer

Har du også lavet en spædende projektopgave, og har du lyst til at dele den med andre?

 

Så er du meget velkommen til at sende din opgave til:

skolemail@cancer.dk