Gå til sygdomsliste

Når fagfolk samarbejder, gavner det patienterne

03-09-2018
Det nationale samarbejde er i fokus i de fem nye nationale forskningscentre, som Kræftens Bekæmpelse har etableret med penge fra Knæk Cancer-indsamlingerne. Forskningscentrene skal drive kræftforskning og –behandling fremad til gavn for kræftpatienterne.

Kræftens Bekæmpelses direktør Jesper Fisker styrede en paneldebat om samarbejdet i kræftforskning. Foto: Hung Tien Vu

De fem nationale forskningscentre blev præsenteret på Danske Kræftforskningsdage i Odense i sidste uge. Her havde 450 aktører inden for kræftområdet sat hinanden stævne for at dele viden og diskutere vilkårene for kræftforskning og -behandling i Danmark.

Et af de fem centre er Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Stråleterapi.

Det skal samle alle de fagfolk, der arbejder med stråleterapi, herunder de syv hospitaler, hvor kræftpatienterne i Danmark kan få strålebehandling.

Selv om mange kræftpatienter har god effekt af strålebehandling, er der stadig mange problemer, der skal løses, ikke mindst i forhold til de stråleskader, som kan være en bivirkning af strålebehandling.

Læs også: Knæk Cancer-penge skal bringe dansk strålebehandling i verdensklasse

Derfor skal der forskes, og en af visionerne i Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Stråleterapi er, at patienter altid skal kunne tilbydes at være med i relevante forskningsprojekter – uanset hvor de bor, fortalte Cai Grau, der er leder af forskningscentret.

- Faktisk har vi et mål om, at halvdelen af de kræftpatienter, der får strålebehandling, skal have tilbudt at være med i forsøgsprotokoller. På den måde er der flere patienter, der får gavn af de nyeste behandlingsmetoder, forklarer Cai Grau.

Han understreger, at det nationale samarbejde ikke kun handler om forskning.

- Det handler i høj grad også om at kvalitetssikre standardbehandlingen og bidrage til, at alle afdelinger hele tiden er ’up to date’, siger han.

Senfølgecentre

Hele tre af de nye nationale forskningscentre har fokus på senfølger efter kræft, som er et stort og stigende problem. Sideløbende med at flere og flere kræftpatienter overlever deres kræftsygdom, er der også flere, der lever med senfølger og bivirkninger efter kræftsygdommen og -behandlingen.

Læs også: 36 mio. kr. fra Knæk Cancer går til at behandle senfølger

Undersøgelser viser, at over halvdelen oplever senfølger efter at have fået kræft som voksne, og at det går hårdt ud over livskvaliteten.

Senfølgerne kan være mange og forskelligartede, og det afspejler sig i de tre nye senfølgecentre, der har fokus på henholdsvis senfølger efter brystkræft, senfølger efter kræft i bækkenorganerne og senfølger på tværs af kræftdiagnoser. De tre centre ligger på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet.

Formålet med senfølgecentrene er at igangsætte forskning, der kan hjælpe alle disse patienter: at identificere senfølgerne, at forebygge og tilbyde patienterne relevant behandling. Og det er i høj grad et område, hvor der mangler viden.

- Der findes i dag ikke nogen særlig god evidens for behandlingen af senfølger, så den vil vi opbygge og udbrede på landsplan, forklarede professor Peter Christensen, der er tilknyttet Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne.

Adspurgt om succeskriterierne for bl.a. senfølgecentrene svarede Christoffer Johansen, leder af Kræftens Bekæmpelses Nationale Center for Senfølger hos Kræftoverlevere – CASTLE, at han gerne vil udvikle ’den medicinske model’:

- I dag er det sådan, at vi først stiller en diagnose, så behandler vi, og så venter vi på, at senfølgerne kommer. Det vil vi gerne vende om, så vi i stedet forebygger, at senfølger overhovedet opstår, sagde han.

Et fantastisk skridt fremad

Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, glædede sig over de nationale forskningscentre og det samarbejde, der er i fuld gang.

- Det er fornøjelse at høre konkrete eksempler på nationale samarbejder, og at det ser ud som om, at det virker i praksis i form af bedre forskning og bedre behandling til kræftpatienterne, sagde Jesper Fisker

- Den samarbejdskultur, som I er i gang med at etablere, er et fantastisk skridt fremad, og den vil vi meget gerne understøtte. Når I kan gøre det, så kan andre også, sagde Jesper Fisker.

Læs også: Kræftens Bekæmpelse bag Nationalt Center for Immunterapi

Jesper Fisker sluttede af med at spørge deltagerne, om de havde gode ideer til temaer for nye nationale forskningscentre, og dem var der flere af, blandt andet kræftkirurgi, forebyggelse af ulighed i sundhed og kræftmedicin med sparsom evidens, som bør afprøves på større patientgrupper.

Kræftens Bekæmpelses nationale forskningscentre

Alle fem centre er etableret med store bevillinger fra Knæk Cancer indsamlingerne i 2016 og 2017:

  • Nationalt Forskningscenter for Immunterapi: 8 mio. kr.
  • Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Stråleterapi: 25 mio. kr.
  • Kræftens Bekæmpelses Nationale Center for Senfølger hos Kræftoverlevere – CASTLE:10 mio. kr.
  • Kræftens Bekæmpelse: Nationalt Center for Brystkræftsenfølger: 10. mio. kr.
  • Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne: 10. mio. kr.

I forbindelse med de tre senfølgecentre blev der desuden bevilget seks mio. kr. til at etablere et partnerskab mellem senfølgecentrene og andre relevante aktører, som koordinerer og formidler enhedernes resultater og bidrager til at få dem implementeret i sundhedssystemet.

Danish Comprehensive Cancer Centre

De nationale forskningscentre hører under et helt nyt initiativ, Danish Comprehensive Cancer Centre (DCCC), der er en af de største faglige satsninger inden for kræftforskning i Danmark nogensinde. Det er et landsdækkende kræftcenter, som skal samle alle fagfolk og al forskning inden for kræft i Danmark.

DCCC arbejder for at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og -behandling. DCCC understøtter, at kræftlæger og forskere på tværs af landsdele og institutioner deler ny viden og nye behandlingsmetoder hurtigere og mere systematisk, så vejen fra forskning til klinik forkortes. Alt sammen for at bidrage til en bedre kræftbehandling i Danmark.

DCCC drives i et samarbejde mellem regionerne, de sundhedsvidenskabelige fakulteter på universiteterne og Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om DCCC