Gå til sygdomsliste

Kræftmedicin, som er godkendt i USA, men ikke i Danmark

I USA godkender Food and Drug Administration (FDA) nye lægemidler. Der er et vist samarbejde mellem USA og Europa, og de fleste lægemidler, der bliver godkendt USA, bliver også godkendt i EU og omvendt.

Dog er der enkelte eksempler, hvor lægemidler kan blive godkendt det ene sted – enten i USA eller i EU - men ikke det andet. I andre tilfælde kan et lægemiddel være godkendt i USA, og være på vej til godkendelse i Europa og Danmark.

Nedenunder kan du se en liste over  kræftlægemidler, som er godkendt til brug i USA (FDA-godkendt), men som ikke er godkendt til brug i EU (herunder Danmark).

Andre steder på hjemmesiden kan du læse om mulighederne for at få adgang til kræftmedicin, der endnu ikke er godkendt til standardbehandling på danske sygehuse:

Behandling i udlandet
Behandling for egen regning

Tal med din læge

Hvis du vil vide mere om et bestemt lægemiddel, så tal med din læge på sygehuset. Lægen kan vurdere, om lægemidlet kan være en mulighed til behandling af din kræftsygdom

Listen herunder er inddelt alfabetisk efter kræftsygdommens navn:

Listen er under løbende opdatering.

Lungekræft

Indholdsstof: Ramucirumab

Handelsnavn: Cyramza®

Bruges til: Spredt ikke-småcellet lungekræft med sygdomsforværring efter kemoterapi med typen platin. Gives i kombination med kemoterapi med stoffet docetaxel.

Godkendt i USA: December 2014.

Er kun godkendt i EU og Danmark til behandling af fremskreden og/eller spredt ikke-småcellet lungekræft. Medicinen bruges i Danmark som standardbehandling af kræft i mavesækken.

Lymfeknudekræft

Indholdsstof: Belinostat

Handelsnavn: Beleodaq®

Bruges til: Særlig type lymfeknudekræft (perifer T-celle lymfom), som har fået tilbagefald eller ved sygdom, der ikke reagerer på behandling

Godkendt i USA: Juli 2014. Ikke godkendt i EU og Danmark

Nyrebækken- og urinlederkræft

Indholdsstof: Atezolizumab

Handelsnavn: Tecentriq® 

Bruges til: Kræft i urinvejene, der har spredt sig lokalt og har forværring under eller efter kemoterapi med typen platin. Atezolizumab er immunterapi (et PD-L1 blokerende antistof)

Godkendt i USA: Maj 2016. Ikke godkendt i EU og Danmark

Tyktarmskræft

Indholdsstof: Ramucirumab

Handelsnavn: Cyramza®

Bruges til: Fremskreden tyk- og endetarmskræftmed forværring efter behandling med kemoterapi (oxaliplatin/fluoropyrimidin/ bevacizumab). Gives i kombination med kemoterapi (FOLFIRI)

Godkendt i USA: April 2015. Godkendt i EU og Danmark til mave- og lungekræft


Læs også:

Sådan indføres ny kræftmedicin i EU og Danmark
Om de godkendelsestrin et lægemiddel skal igennem, førend det kan tages i brug i Danmark.

Hvordan får jeg som patient adgang til ny kræftmedicin?
Om muligheder for at få behandling med ny kræftmedicin, som endnu ikke er taget i brug i Danmark.

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling


Til kræftpatienter, der ryger

Hjælp til rygestop

Hæfte og pjece til rygere, der har fået kræft

Hjælp til rygestop