Gå til sygdomsliste

Kræftmedicin, som er godkendt i USA, men ikke i Danmark

I USA godkender Food and Drug Administration (FDA) nye lægemidler. Der er et vist samarbejde mellem USA og Europa, og de fleste lægemidler, der bliver godkendt USA, bliver også godkendt i EU og omvendt.

Dog er der enkelte eksempler, hvor lægemidler kan blive godkendt det ene sted – enten i USA eller i EU - men ikke det andet. I andre tilfælde kan et lægemiddel være godkendt i USA, og være på vej til godkendelse i Europa og Danmark.

Nedenunder kan du se en liste over  kræftlægemidler, som er godkendt til brug i USA (FDA-godkendt), men som ikke er godkendt til brug i EU (herunder Danmark).

Andre steder på hjemmesiden kan du læse om mulighederne for at få adgang til kræftmedicin, der endnu ikke er godkendt til standardbehandling på danske sygehuse:

Behandling i udlandet
Behandling for egen regning

Tal med din læge

Hvis du vil vide mere om et bestemt lægemiddel, så tal med din læge på sygehuset. Lægen kan vurdere, om lægemidlet kan være en mulighed til behandling af din kræftsygdom

Listen herunder er inddelt alfabetisk efter kræftsygdommens navn:

Listen er under løbende opdatering.

Akut myeloid leukæmi (AML)

Indholdsstof: Ivosidenib

Handelsnavn: Tibsovo®

Bruges til: Kræft i blodet af typen akut myeloid leukæmi (AML) med forandring i IDH1 genet efter tidligere behandling.

Godkendt i USA: Juli 2018

Leverkræft

Indholdsstof: Nivolumab.

Handelsnavn: Opdivo®

Bruges til: Patienter med primær leverkræft (af typen hepatocellulært karcinim), der tidligere er behandlet med sorafenib.

Godkendt i USA: September 2017.

Ansøgningen om godkendelse i EU blev trukket tilbage. Der er ikke ansøgt om godkendelse i Danmark.


Indholdsstof: Lenvatinib,

Handelsnavn: Lenvima®

Bruges til: Fremskreden leverkræft.

Godkendt i USA: August 2017.

Der er ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark.

Livmoderhalskræft

Indholdsstof: Pembrolizumab.

Handelsnavn: Keytruda®

Bruges til: Livmoderhalskræft med spredning. Der skal være vækst af sygdommen efter mindst én slags kemoterapi. Der skal være udtryk af PD-L1 i væv fra tumor (en markør man kan se i mikroskop på overfladen af kræftcellerne).

Godkendt i USA: Juni 2018.

Lægemidlet er godkendt til anvendelse i EU og Danmark ved andre kræftdiagnoser. Der er ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark til livmoderhalskræft.

Lungekræft

Indholdsstof: Brigatinib

Handelsnavn: Alunbrig®

Bruges til: Spredt ikke-småcellet lungekræft med forandring i ALK genet og sygdomsforværring efter behandling med crizotinb.

Godkendt i USA: April 2017.

Der er ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark.


Indholdsstof: Ramucirumab

Handelsnavn: Cyramza®

Bruges til: Spredt ikke-småcellet lungekræft med sygdomsforværring efter kemoterapi med typen platin. Gives i kombination med kemoterapi med stoffet docetaxel.

Godkendt i USA: December 2014.

Er kun godkendt i EU og Danmark til behandling af fremskreden og/eller spredt ikke-småcellet lungekræft. Medicinen bruges i Danmark som standardbehandling af kræft i overgangen mellem spiserøret og mavesækken.


Indholdsstof: Dabrafenib og trametinib.

Handelsnavn:  Tafinlar® og Mekinist®

Bruges til: Spredt ikke-småcellet lungekræft med forandring i BRAF genet (V600E mutation).

Godkendt i USA: Juni 2017.

Kombinationen er godkendt til anvendelse ved modermærkekræft med samme forandring i BRAF genet. Ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark.


Indholdsstof: Nivolumab.

Handelsnavn: Opdivo®

Bruges til: Spredt småcellet lungekræft efter behandling med platinholdig kemoterapi.

Godkendt i USA: August 2018.

Der er ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark.


Indholdsstof: Pembrolizumab.

Handelsnavn: Keytruda®

Bruges til: I kombination med pemetrexed til spredt, ikke-småcellet lungekræft af undertypen ikke-planocellulær som første linje behandling.

Godkendt i USA: August 2017.

Der er ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark. Begge stoffer er godkendt og anvendes til behandling af lungecancer i Danmark. Dog ikke kombinationsbehandlingen.

Lymfeknudekræft

Indholdsstof: Pembrolizumab.

Handelsnavn: Keytruda®

Bruges til: Voksne med en særlig type lymfeknudekræft (diffust storcellet B-celle lymfom beliggende i mediastinum) efter to tidligere former for medicinsk behandling.

Godkendt i USA: Juni 2018.

Ikke godkendt i EU og Danmark.


Indholdsstof: Tisagenlecleucel

Handelsnavn: Kymriah®

Bruges til: Børn og unge op til 25 år med en særlig type lymfekræft (B-celle precursor ALL) efter mindst en tidligere former for medicinsk behandling.

Godkendt i USA: August 2017. Ikke godkendt i EU og Danmark


Indholdsstof: Copanlisib

Handelsnavn: Aliqopa®

Bruges til: Voksne med en særlig form for lymfeknudekræft (follikulært lymfom) efter 2 tidligere former for medicinsk behandling.

Godkendt i USA: September 2017. Ikke godkendt i EU og Danmark


Indholdsstof: Axicabtagene ciloleucel

Handelsnavn: Yescarta®

Bruges til: Voksne med en særlig type lymfeknudekræft (diffust storcellet B-celle lymfom) efter 2 tidligere former for medicinsk behandling.

Godkendt i USA: Oktober 2017. Ikke godkendt i EU og Danmark

Mavekræft

Indholdsstof: Pembrolizumab.

Handelsnavn: Keytruda®

Bruges til: Patienter med kræft i mavesækken eller overgangen mellem mavesæk og spiserør, der enten har spredt sig eller vokser ind i omkringliggende organer, så operation ikke er mulig. Der skal være udtryk af PD-L1 i væv fra tumor (en markør man kan se i mikroskop på overfladen af kræftcellerne).

Godkendt i USA: September 2017.

Der er ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark.

Modermærkekræft

Indholdsstof: Encorafenib og binimetinib

Handelsnavn: Braftovi® og Mektovi®

Bruges til: Modermærkekræft hvor operation ikke er mulig med forandring i BRAF genet (V600E eller V600K mutation).

Godkendt i USA: Juni 2018.

Der er ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark. Kombination med lignende lægemidler er godkendt i Danmark.

Prostatakræft

Indholdsstof: Apalutamide.

Handelsnavn: Erleada®

Bruges til: Kræft i blærehalskirtlen, der ikke har spredt sig, men er modstandsdygtig overfor kastrationsbehandling (Ikke metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer).

Godkendt i USA: Februar 2018.

Der er ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark.

Skjoldbruskkirtelkræft

Indholdsstof: Dabrafenib og trametinib.

Handelsnavn:  Tafinlar® og Mekinist®

Bruges til: Patienter med en særlig form for kræft der stammer fra skjoldbruskkirtlen (anaplastisk thyeoidea kræft) og har spredt sig.

Godkendt i USA: Maj 2018.

Kombinationen er godkendt til anvendelse ved modermærkekræft med samme forandring i BRAF genet. Ikke ansøgt om godkendelse i EU og Danmark.

Tyktarmskræft

Indholdsstof: Nivolumab.

Handelsnavn: Opdivo®

Bruges til: Voksne og børn over 12 år med fremskreden tyk- og endetarmskræftmed forværring der har en særlig genetisk defekt (dMMR eller MSI-H) efter behandling med kemoterapi (oxaliplatin, fluoropyrimidin og irinotecan).

Godkendt i USA: August 2017. Godkendt i EU og Danmark til flere andre former for kræft. Ansøgningen til EU om ovenstående indikation blev trukket tilbage.


Indholdsstof: Ramucirumab

Handelsnavn: Cyramza®

Bruges til: Fremskreden tyk- og endetarmskræftmed forværring efter behandling med kemoterapi (oxaliplatin/fluoropyrimidin/ bevacizumab). Gives i kombination med kemoterapi (FOLFIRI)

Godkendt i USA: April 2015. Godkendt i EU og Danmark til mave- og lungekræft


Indholdsstof: Pembrolizumab.

Handelsnavn: Keytruda®

Bruges til: Voksne og børn med fremskreden tyk- og endetarmskræftmed forværring der har en særlig genetisk defekt (dMMR eller MSI-H) efter behandling med kemoterapi (oxaliplatin, fluoropyrimidin og irinotecan).

Godkendt i USA: Maj 2017. Godkendt i EU og Danmark til flere andre former for kræft.


Indholdsstof: Ipilimumab og nivolumab.

Handelsnavn:  Yervoy® og Opdivo®

Bruges til: Voksne og børn over 12 år med fremskreden tyk- og endetarmskræftmed forværring der har en særlig genetisk defekt (dMMR eller MSI-H) efter behandling med kemoterapi (oxaliplatin, fluoropyrimidin og irinotecan).

Godkendt i USA: Juli 2018.

Godkendt i EU og Danmark til flere andre former for kræft.


Læs også:

Sådan indføres ny kræftmedicin i EU og Danmark
Om de godkendelsestrin et lægemiddel skal igennem, førend det kan tages i brug i Danmark.

Hvordan får jeg som patient adgang til ny kræftmedicin?
Om muligheder for at få behandling med ny kræftmedicin, som endnu ikke er taget i brug i Danmark.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning