Det går din støtte blandt andet til

Når du støtter Kræft er ikke for børn, går din støtte til vores arbejde med børn, unge i relation til kræft. Pengene går til Kræftens Bekæmpelses tre hovedformål: Forskning, forebyggelse og patient- og pårørendestøtte.

Her ser du eksempler på projekter, som har fået økonomisk støtte indenfor de seneste par år – eller som løbende får støtte

Forskning: Forebyggelse af senfølger efter akut lymfoblastær leukæmi (ALL)

På tværs af landets fire børnekræftafdelinger arbejder forskere med at undersøge senfølger hos børn, unge og voksne, der har overlevet akut lymfoblastær leukæmi (ALL) som barn eller ung voksen. Målet er at kunne forebygge og minimere de senfølger, som mange oplever efter sygdommen og behandlingen – og samtidig bevare den høje overlevelse.

Forskning: Hvad betyder børnekræft for børnene og deres familier

Kræftens Bekæmpelse arbejder på at forbedre vilkårene for de godt 200 børn og deres familier, der hvert år får en kræftdiagnose, går i gennem hårde behandlingsforløb og efterfølgende skal finde tilbage til hverdagen.

Forskning: Senfølger efter børnekræft

I dag overlever 4 ud af 5 børnekræftpatienter, men mange af dem lider desværre af senfølger efter deres kræftbehandling. I øjeblikket forskes der i fysiske senfølger efter børnekræft.

Forskning: Bedre behandling af børn med kræft

Det er heldigvis sjældent at børn får kræft. Men sygdommen er stadig årsag til hvert femte dødsfald blandt børn ældre end et år. Ny forskning skal kaste lys over de genetiske fejl, der er skyld i kræft hos børn.

Patient- og pårørendestøtte: Ung Kræft

Ung kræft arbejder for, at unge mellem 18 og 39 år, som har eller har haft kræft, får den rette og nødvendige hjælp og støtte. Der er 11 lokale grupper landet over, hvor unge kræftramte mødes og deler erfaringer.

Forebyggelse: HPV-vaccination kan forebygge kræft

HPV-vaccination er godkendt til at forebygge bl.a. livmoderhalskræft og analkræft. I Danmark er vaccinen gratis for piger og drenge, fra de fylder 12 år.

Patient- og pårørendestøtte: OmSorg

OmSorg arbejder for at hjælpe børn i sorg. Det gælder både børn, der selv har kræft, og børn, der oplever, at en i deres familie bliver alvorligt syge eller dør. Sorggrupper i skoler er et af indsatsområderne.

Forebyggelse: Røgfri skoletid

Røgfri skoletid arbejder for mindre røg i skoletiden - både ved at forebygge rygestart, hjælpe unge rygere til at ryge mindre samt skabe et fællesskab uden røg. Forskning har vist, at jo strammere rygereglerne er, jo færre elever er der, som ryger.

Kræft er ikke for børn Støt nu