Flerfamilieprojekt for familier med børn, der er ramt af kræft

Godt tilbage til hverdagen. Det skal være fokus, når familier med kræftramte børn er færdigbehandlede. Familiens liv er præget af en periode i krise, som er svær at slippe efter behandlingen. Hvordan kan vi hjælpe hele familien godt ud på den anden side? Det skal dette udviklingsprojekt besvare, så livet efter kræft bliver bedre. Med din støtte til Kræft er ikke for børn, støtter du bl.a. dette projekt, der har fokus på patienter og pårørende.

Det er hårdt psykisk at være en familie med et kræftramt barn, men det psykiske pres er langt fra det eneste, som kræftramte familier skal håndtere. Familierne bliver også udfordret på det sociale og praktiske omkring skole og institution, samarbejde med kommunen og tid og overskud til familie og venner. 

Hjælpen stopper så snart barnets behandling er slut. Derfor er det svært at få forståelse for og hjælp til de senfølger og særlige behov det kræftfri barn har. 

Søskende og samliv kan blive glemt

Det kræver al familiens energi at komme igennem kræftbehandlingen. Det betyder, at det kræftramte barns søskende får mindre opmærksom og støtte på trods af forældrenes bedste intentioner. Parforholdet lider også under krisen og det kan give problemer, når familien kommer ud på den anden side af kræftforløbet. 

Familierne skal have hjælp hele vejen. Derfor vil dette projekt fokusere på HELE familien og ikke alene på barnet, der har haft kræft.

Læs mere om søskende til børn med kræft

Familier og omverden skal klædes bedre på

Familierne skal klædes bedre på til at håndtere de udfordringer, de vil opleve efter kræftbehandling af et barn. 
Formålet er også at give familierne mulighed for at dele erfaringer med andre i samme situation, støtte og sparre med hinanden og aldrig stå alene.

Viden om de udfordringer familier med kræftramte børn møder, skal også bredes ud til skoler, kommuner og andre instanser, som familierne møder. På den måde kan vi sikre, at familierne får den hjælp og støtte, de har behov for. 

Projektet blev startet op med 8 familier i Aalborg i sommeren 2017, og i 2018 er det startet op i Århus. Hvis projektet bliver en succes, er målet, at det bliver et tilbud alle de steder, hvor der er børnekræftbehandling i Danmark.

Projektet er støttet af SparNordfonden og Kræftens Bekæmpelse.

Læs også: Ny forskning i sociale konsekvenser af børnekræft

Når du støtter Kræft er ikke for børn, støtter du bl.a. dette projekt, der har fokus på patienter og pårørende.

Støt via MobilePay

Støt med et valgfrit beløb til MobilePay 33 24 53.

Støt via SMS

SMS BARN til 1422 og støt med 50 kr.

Støt via betalingskort

Giv et bidrag og støt de 6.200 børn og unge som hvert år bliver berørt af kræft.

Kræft er ikke for børn Støt nu