Forskning: Forebyggelse af senfølger efter akut lymfoblastær leukæmi (ALL)

På tværs af landets fire børnekræftafdelinger arbejder forskere med at undersøge senfølger hos børn, unge og voksne, der har overlevet akut lymfoblastær leukæmi (ALL) som barn eller ung voksen. Målet er at kunne forebygge og minimere de senfølger, som mange oplever efter sygdommen og behandlingen – og samtidig bevare den høje overlevelse.

Akut lymfoblastisk leukæmi (ALL), kræft i blodets hvide celler, er den hyppigste kræftform blandt børn. Årligt rammer sygdommen 50 børn og unge voksne. Sygdommen opstår typisk i alderen 1-5 år, men også spædbørn og større børn og unge voksne rammes.  9 ud af 10 overlever deres leukæmi, men mange rammes af kroniske senfølger efter behandlingen. 

Det vil projektet ALL-STAR lave om på og på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital er forskerne i fuld gang med at undersøge senfølgerne hos over 300 børn og unge voksne, som er blevet behandlet for ALL siden 2008.

Håbet er at reducere de mange senfølger

- Vi ønsker at øge vores viden om, hvordan sygdom, behandling og bivirkninger spiller sammen og fører til de senfølger som rammer omkring 60 procent af patienterne. Målet er, at vi skal blive bedre til at forudse risikoen for senfølger hos den enkelte, så både behandling og efterforløb kan tilpasses. På den måde vil vi gerne reducere senfølger blandt nuværende og fremtidige overlevere af ALL, siger projektkoordinerende læge, Ph.d. Liv Andrés-Jensen, Rigshospitalet. 

De 300 deltagere i projektet inviteres til at deltage i systematiske opfølgninger og undersøgelser af både fysiske, psykosociale og funktionsmæssige senfølger. Denne viden kobles med viden om deltagernes sygdomstype, genetik, behandling og bivirkninger. Det kan hjælpe med at svare på, hvem der er i størst risiko for at få hvilke senfølger. Forskerne forventer at være færdige med undersøgelserne i løbet af 2023, hvorefter de mange data skal bearbejdes og analyseres.

Viden kan betyde ændret kræftbehandling eller skærpet indsats mod senfølger

- Den viden, som vi opnår med projektet, skal gerne føre til, at en stor andel af de af kroniske senfølger kan undgås. Enten fordi de helt kan forebygges ved at modificere leukæmibehandlingen, eller fordi vi bliver bedre til at diagnosticere og dermed behandle senfølgerne på et tidligt tidspunkt. Tidlig diagnose og behandling af senfølger hos disse patienter kan være med til at mindske senfølgernes omfang og alvorsgrad og dermed sikre, at børnekræftoverleveren får et langt liv med samme muligheder som alle andre børn og unge, forklarer Liv Andrés-Jensen. 

Projektet, der har været i gang siden 2019, er meget omkostningstungt på grund af de mange undersøgelser og de mange data, der skal indsamles. Samtidig er gennemførelsen af projektet afhængigt af, at en lang række læger, sygeplejersker og forskere samarbejder og koordinerer under de mange undersøgelser. 

Vigtig viden allerede sikret

Inden for medicinens verden skelner man også mellem børn og voksne, når de unge fylder 18 år. Derefter hører de unge kræftpatienter ikke længere til pædiatrien, men i stedet hæmatologien – og her kan der være forskel på, hvordan man behandler ALL. Samarbejdet i ALL-STAR projektet, på tværs af landets fire børnekræftafdelinger, har allerede resulteret i nye hypoteser for behandlingen af børn og unge voksne med ALL. 

- I de senere år er det blevet tydeligt, at denne aldersopdeling ikke afspejler ALL sygdommen. Det har vist sig, at man ved at behandle de unge voksne med behandlingsprotokollerne for børn, har man kunne øge overlevelsen markant. Tidligere forskning har desuden peget på, at unge i kræftbehandling, f.eks. dem i alderen 10 til 17 år, minder mere om de unge voksne i deres risikoprofiler for senfølger, end de yngre børn. Vi ser nogle af de samme mønstre i ALL-STAR projektet. Samarbejdet på tværs af pædiatrien og hæmatologien er derfor helt essentielt og forhåbentligt kommet for at blive, fortæller Liv Andrés-Jensen.

Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen

Kræftens Bekæmpelse har bevilget 2,5 millioner kroner til projektet, og er med til at muliggøre det omfattende samarbejde og dataindsamling. 

  • ALL-STAR står for Acute Lymphoblastic Leukemia Survivor Toxicity And Rehabilitation.
  • Projektet er støttet af flere fonde, legater og organisationer – heriblandt Kræftens Bekæmpelse

Når du støtter ’Kræft er ikke for børn’, er du bl.a. med til at støtte projekter som dette.

Støt via MobilePay

Støt med et valgfrit beløb til MobilePay 33 24 53.

Støt via SMS

SMS BARN til 1422 og støt med 50 kr.

Støt via betalingskort

Giv et bidrag og støt de 6.200 børn og unge som hvert år bliver berørt af kræft.

Kræft er ikke for børn Støt nu