Ingen børn skal stå alene med sorg

Når du støtter vores arbejde med børn, unge og kræft går noget af din støtte til børn, der enten oplever at et nært familiemedlem bliver livstruende syg eller dør, men også børn som selv bliver ramt af kræft.

Voksenhjælp til børn i sorg

OmSorg er en enhed i Kræftens Bekæmpelse, som arbejder ud fra den overbevisning, at børns sorg er et voksent ansvar. For hvordan børn lever med deres sorg er i høj grad afhængigt af, hvordan deres omgivelser – ikke mindst skole eller institution, eller den enkelte lærer eller pædagog – er rustet til at hjælpe. OmSorg arbejder for at sikre ansvarlig voksenhjælp til børn i sorg, primært via indsatser, der styrker relevante fagpersoners muligheder for at hjælpe børn i sorg.

”For at hjælpe et barn i sorg, kræves ikke, at du er overmenneske – blot medmenneske”

Læs mere på OmSorg.dk

Omfangsrige projekter med stor bredde

Projekterne, der hører ind under OmSorg, handler om, at alle børn i sorg skal sikres optimale vilkår og hjælpeforanstaltninger, uanset social eller kulturel baggrund, fysisk og psykisk formåen. Det gør vi blandt andet gennem:

  • Sorggrupper i skoler: Vi arbejder på at integrere sorggrupper i skole-regi for derigennem at sikre tilgængelig hjælp til alle børn i sorg. Otte kommuner er i dag med i indsatsen og mange flere kommuner har tilkendegivet interesse for at oprette sorggrupper på deres skoler. Derudover har en del skoler rundt om i landet, på eget initiativ, startet grupper inspireret af Kræftens Bekæmpelses indsats.
  • Uddannelse af nye sorggruppeledere
  • Materiale til sorggruppelederne. Sorggruppeledere i skoler, skal klædes på med baggrundsviden og anvisninger til deres arbejde i sorggruppen.
  • Evaluering og opdatering af Sorghandleplan. Siden 1998 har OmSorg arbejdet for at skoler og daginstitutioner etablerer en plan for deres arbejde med børn i sorg. Det har resulteret i at 98 pct. af alle grundskoler og 92 pct. af alle daginstitutioner i dag har en sorgplan. I samarbejde med Egmont Fonden har vi evalueret skolernes brug af disse planer, og på baggrund af dette, ny forskning samt et ph.d.-projekt om børnenes vurdering af den støtte, de fik i skolen, har vi opdateret og udsendt ”Sorghandleplan 2.0” til landets skoler.

OmSorg stiller sin viden om børn og unge i sorg til rådighed for forældre og pårørende, samt alle ansatte på daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Alle med kræft inde på livet kan få gratis rådgivning og støtte i Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om vores rådgivningstilbud

”Jeg græder inden i mig selv. Det er der ingen, der kan se. Sådan kan de bedst lide mig. Min mor bliver så ked af det, hvis jeg græder, og lærerne roser mig for at følge så godt med i skolen så kort tid efter fars død. Men inden i er jeg helt sort.”

Pige, 9 år

Når du støtter Kræft er ikke for børn, støtter du bl.a. OmSorgs arbejde med at hjælpe patienter- og pårørende.

Støt via betalingskort

Giv et bidrag og støt de 6.200 børn og unge som hvert år bliver berørt af kræft.

Støt via MobilePay

Støt med et valgfrit beløb til MobilePay 27 60 29 39.

Støt via SMS

SMS BARN til 1422 og støt med 50 kr.

Kræft er ikke for børn, fordi de ikke er klar til at håndtere alvorlig sygdom og død.

Kræft er ikke for børn Støt nu