Ingen børn skal stå alene med sorg

En del af din støtte til vores arbejde med børn, unge og kræft går til børn, der oplever, at et nært familiemedlem bliver livstruende syg eller dør.

”Jeg græder inden i mig selv. Det er der ingen, der kan se. Sådan kan de bedst lide mig. Min mor bliver så ked af det, hvis jeg græder, og lærerne roser mig for at følge så godt med i skolen så kort tid efter fars død. Men inden i er jeg helt sort.” 

Sådan fortæller en 9-årig pige om sin oplevelse i skolen og i hjemmet kort tid efter sin fars død. Hun er et af de 2.000 børn under 18 år, der hvert år mister en mor eller en far. Men hun er også et af de 39.000 børn, der hvert år oplever, at hverdagen - på et splitsekund - ændrer sig brat, som følge af alvorlig sygdom i familien. For før hendes far døde, var han alvorligt syg af kræft. 

Børn og unge, der oplever alvorlig sygdom og tab i nærmeste familie, rammes hårdt - uanset om de er pårørende eller efterladte. Alle børn har, i forbindelse med tab eller dybe forandringer i deres liv, brug for ekstra nærhed, ekstra opmærksomhed, ekstra omsorg og mulighed for at tale om sorgen og de tanker, de gør sig. 

Netop det arbejder Kræftens Bekæmpelses enhed OmSorg for – at ingen børn skal stå alene med sorg. Og et af indsatsområderne er etableringen af sorggrupper i skoler.

Læs mere på OmSorg.dk

Sorggrupper giver rum til at tale om sorgen

Når børn i skolealderen mister en forælder eller søskende eller oplever alvorlig sygdom i hjemmet, er det nærliggende, at der findes en sorggruppe på deres skole. Mange af børnene føler sig ensomme i deres sorg og anderledes end deres kammerater. For pludselig bærer de rundt på erfaringer, som deres kammerater ikke kan relatere til. 

I sorggruppen kan de dele deres erfaringer med ligesindede og møde forståelse for de mange tanker og oplevelser, de går rundt med.

”Sorggrupperne gør en kæmpe forskel. Udover at være et fællesskab, hvor børn og unge deler erfaringer og spejler sig i hinandens historier, er det også et sted, hvor de frit kan udfolde alt det, de holder tilbage derhjemme”, fortæller Per Bøge, Børne- og Ungechef i Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om sorggrupperne
Lyt til podcasten OMSORG for børn
Læs om Kræftens Bekæmpelses indsats ”Børn som pårørende”

”Jeg kan godt se, at mor er ked af det, så jeg siger ikke til hende, hvordan jeg har det. Det gør jeg kun her i sorggruppen”.

Pige, 9 år

Om OmSorg

OmSorg er en enhed i Kræftens Bekæmpelse, som arbejder ud fra den overbevisning, at børns sorg er et voksent ansvar. For hvordan børn lever med deres sorg er i høj grad afhængigt af, hvordan deres omgivelser – ikke mindst skole eller institution, eller den enkelte lærer eller pædagog – er rustet til at hjælpe. OmSorg arbejder for at sikre ansvarlig voksenhjælp til børn i sorg, primært via indsatser, der styrker relevante fagpersoners muligheder for at hjælpe børn i sorg.

Støt via betalingskort

Giv et bidrag og støt de 6.200 børn og unge som hvert år bliver berørt af kræft.

Støt via MobilePay

Støt med et valgfrit beløb til MobilePay 33 24 53.

Støt via SMS

SMS BARN til 1422 og støt med 50 kr.

Kræft er ikke for børn Støt nu