Røgfri skoletid

Røgfri skoletid kan forebygge rygestart, hjælpe unge, der ryger, til at ryge mindre og skabe et fællesskab uden røg. Forskning har vist, at jo strammere rygereglerne er, jo færre elever er der, som ryger. Med din støtte til Kræft er ikke for børn, støtter du bl.a. røgfri skoletid, der er et af vores forebyggelsesprojekter. Forebyggelse er ét af Kræftens Bekæmpelses tre hovedformål.

Børn og unge skal ikke lære at ryge i skoletiden

Mange børn og unge ryger, fordi de oplever kammerater og andre ryge. På nogle skoler er rygning en stor del af det sociale liv og kulturen, og de fleste elever forsøger at tilpasse sig, når de starter på skolen. Rygning kan være en adgangsbillet til fællesskabet. Med røgfri skoletid sættes der ind så pauserne og det sociale liv handler om andet end rygning, og eleverne ikke deler sig op i ryger- og ikke-rygergrupper. 

Røgfri skoletid er et lovkrav

Den 15. december 2020 vedtog et bredt flertal i Folketinget nye regler for rygning på skoler. Fra 1. januar 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle grundskoler, efterskoler og kostskoler. Lovkravet om røgfri skoletid gælder også alle ungdomsuddannelser med optag af elever under 18 år fra 31. juli 2021. 

Røgfri skoletid betyder, at elever hverken må ryge på eller uden for matriklen. Ifølge loven omfatter røgfri skoletid alle tobaksrelaterede produkter, som indeholder tobak og nikotin, og som ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin. Derudover er det ikke tilladt at ryge eller anvende andre tobaksrelaterede produkter på skolens område. 

Røgfri skoletid bør omfatte ansatte

Lovkravet om røgfri skoletid gælder kun eleverne, men skoleledelser kan beslutte, at røgfri skoletid også skal omfatte de ansatte, så reglerne er ens for alle. Flere grundskoler og ungdomsuddannelser har allerede erfaring med røgfri skoletid, hvor det også omfatter de ansatte. Det styrker en kultur uden rygning og viser, at de ansatte går forrest som gode rollemodeller. Samtidig ønsker langt de fleste elever også, at reglerne er ens for alle, og at ansatte bakker op om de regler, som eleverne skal overholde.

Røgfri skoletid virker

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at undgå, at børn og unge begynder at ryge, og kan også støtte unge, der allerede ryger til ikke at øge deres forbrug. Med røgfri skoletid tager skolerne ansvar for elevernes sundhed, og viser at børn og unge samt rygning ikke hører sammen, og er med til at skabe et fællesskab uden røg. 

Anbefalinger til røgfri skoletid i grundskolen

Kræftens Bekæmpelses skoleindsats, kaldet X:IT, til grundskoler består af tre elementer:   

  1. Røgfri skoletid for elever og ansatte, således at det røgfri arbejdsmiljø også kan være en støtte til ansatte, der gerne vil stoppe med at ryge.
  2. Kompetencegivende undervisning (www.opiroeg.dk) om rygning og tobak, der kan bruges inden for en række fag, bl.a. dansk, samfundsfag, geografi og matematik
  3. Forældreinddragelse – det er vigtigt at forældre taler med deres børn om rygning og tobak 

En flerstrenget indsats i grundskolen har effekt på antallet af børn og unge, der ryger. Hvis skolen implementerer alle tre elementer har forskning vist, at andelen af elever, der ryger, halveres. 

Læs mere på X-IT på www.xit-web.dk 

Anbefalinger til røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Når ungdomsuddannelser skal indføre røgfri skoletid, anbefaler vi, at skolerne arbejder med tre forskellige områder for at komme bedst i mål. Det vigtigste er at indføre røgfri skoletid for skolens elever og ansatte. Det giver et røgfrit og sundere ungdomsmiljø. Derudover er det en god idé at tilbyde sociale aktiviteter i pauserne, som eleverne kan mødes om samt tilbyde både elever og lærer støtte til at håndtere rygetrang i skoletiden med kurser og apps. Samtidig er det relevant at sikre faktuel oplysning om rygning fx ved at afholde events på skolen eller ved at tage rygning som et emne i undervisningen. 

Kræftens Bekæmpelse tilbyder kurset ”Korte samtale med unge” som giver skolens ansatte redskaber til at støtte elever i at håndtere en røgfri skoletid. Samtidig tilbydes der også et fællesmøde for alle ansatte, hvor I som skole får et fælles sprog og fælles fodslag i forhold til røgfri skoletid. 

Læs mere på www.cancer.dk/roegfriskoletid

Når du støtter Kræft er ikke for børn, støtter du bl.a. forebyggelsesprojektet Røgfri Fremtid.

Støt via betalingskort

Giv et bidrag og støt de 6.200 børn og unge som hvert år bliver berørt af kræft.

Støt via MobilePay

Støt med et valgfrit beløb til MobilePay 33 24 53.

Støt via SMS

SMS BARN til 1422 og støt med 50 kr.

Kræft er ikke for børn Støt nu