Røgfri skoletid

Røgfri skoletid kan forebygge rygestart, hjælpe unge, der ryger, til at ryge mindre og skabe et fællesskab uden røg. Forskning har vist, at jo strammere rygereglerne er, jo færre elever er der, som ryger. Med din støtte til Kræft er ikke for børn, støtter du bl.a. Røgfri skoletid, der er et af vores forebyggelsesprojekter. Forebyggelse er ét af Kræftens Bekæmpelses tre hovedformål.

Børn og unge skal ikke lære at ryge i skoletiden

Mange børn og unge ryger, fordi de oplever kammerater og andre ryge. På nogle skoler er rygning en stor del af det sociale liv og kulturen, og de fleste elever forsøger at tilpasse sig, når de starter på skolen. Rygning kan være en adgangsbillet til fællesskabet. Med røgfri skoletid kommer pauserne og det sociale liv til at handle om andet end rygning, og eleverne deler sig ikke op i ryger- og ikke-rygergrupper. 

Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Dette gælder både for elever, ansatte og gæster på skolen. Røgfri skoletid går et skridt videre end lovgivningen på området. 

På de fleste skoler og ungdomsuddannelser er rygning på matriklen forbudt. Men elever og ansatte kan ryge uden for skolens område. Unge under 18 år må ifølge loven ikke købe tobak. Men de fleste steder må de gerne ryge i skoletiden. Det hænger ikke sammen. Unge skal ikke lære at ryge i skolen. 

Røgfri skoletid virker

Røgfri skoletid er et effektivt redskab til at undgå, at børn og unge begynder at ryge, og at de unge, der allerede ryger, eskalerer deres forbrug. Skolen går forrest og viser, at børn, unge og rygning ikke hører sammen, og den tager ansvar for elevernes sundhed og trivsel. Med røgfri skoletid skabes der et fælleskab uden røg. 

En dansk undersøgelse viser, at der på efterskoler med røgfri skoletid er markant færre unge, som begynder at ryge. Omvendt er risikoen for, at elever begynder at ryge 2-4 gange større, hvis skolen ikke har restriktive regler.  

Læs også: HPV-vaccination - en unik mulighed for at forebygge kræft

Sådan får grundskolen røgfri skoletid

Røgfri skoletid i grundskolen kan overordnet implementeres på to måder. Skolen indfører reglen om, at eleverne ikke må forlade skolens område i skoletiden. Det betyder i praksis, at eleverne ikke kan ryge i skoletiden, da rygning på matriklen er forbudt. Eller skolen indfører reglen om, at elever ikke må ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolen. De store elever kan stadig forlade skolens matrikel, men de må ikke ryge.

Anbefalinger til røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Når ungdomsuddannelser vil indføre røgfri skoletid, anbefaler vi, at skolerne arbejder med tre områder for at komme bedst i mål. Det vigtigste er at indføre røgfri skoletid for skolens elever og ansatte, fordi det giver et røgfrit og sundere ungdomsmiljø. Det er en god idé at tilbyde sociale aktiviteter i pauserne, som eleverne kan mødes om. I kombination med røgfri skoletid skal elever og ansatte tilbydes hjælp til at håndtere rygetrang i skoletiden med kurser og apps. Herudover kan der oplyses om rygning fx ved at afholde events på skolen, hænge plakater op eller ved at bruge rygning som emne i undervisningen.  

Læs også: Forskningsprojekt sætter fokus på sociale konsekvenser af børnekræft

Når du støtter Kræft er ikke for børn, støtter du bl.a. forebyggelsesprojektet Røgfri Fremtid.

Støt via betalingskort

Giv et bidrag og støt de 6.200 børn og unge som hvert år bliver berørt af kræft.

Støt via MobilePay

Støt med et valgfrit beløb til MobilePay 27 60 29 39.

Støt via SMS

SMS BARN til 1422 og støt med 50 kr.

Kræft er ikke for børn Støt nu