Hjælp og støtte til unge mellem 15 og 39 år

Siden 2012 har Ung kræft arbejdet for, at unge mellem 15 og 39 år, som har eller har haft kræft, kan få den rette og nødvendige hjælp og støtte. For ingen skal stå alene med kræft. Og slet ikke på et så kritisk tidspunkt i livet, hvor ens energi helst bare skulle bruges på at forme sig selv og sin tilværelse. Med din støtte til Kræft er ikke for børn, støtter du bl.a. dette projekt.

Lokale netværk blandt kræftramte unge

Der er ikke tale om en forening, som man melder sig ind i. I stedet findes der 11 lokale grupper landet over, hvor unge kræftramte mødes og deler erfaringer. De mødes altid om en aktivitet, fordi det er lettere at tale sammen, når man laver noget sammen fx madlavning, spil, bowling, foredrag og kajak. Alle grupper har en lukket Facebookgruppe, hvor de deler erfaringer og planlægger aktiviteter. Grupperne byder på et helt unikt netværk for de unge. Her kan de dele erfaringer om alt det svære eller bare finde et kærkomment pusterum til at grine og glemme sammen med ligesindede. 

Taler de unges sag

Udover at være et sted, hvor de unge kræftramte kan møde hinanden og danne netværk, taler Ung kræft også de unges sag. De sætter de unge patienters vilkår i det danske sundhedsvæsen på den politiske dagsorden. De oplyser unge med kræft om deres rettigheder og samarbejder med sundhedsprofessionelle for at øge kendskabet til unge kræftramtes særlige situation og behov. 

Ung kræft nedbryder tabuer

Ung kræft arbejder desuden for at sætte fokus på livet som ung kræftpatient - både så omverden bliver opmærksom på den unikke og svære situation det er, og så flere unge patienter bliver opmærksomme på deres egne ressourcer og handlemuligheder. Det gør de blandt andet på deres Instagramprofil, hvor Ung kræft giver de unge en stemme ved at dele deres historier #ungkræft. At give ordet til de unge er en stor del af Ung kræfts arbejde. Det gør de også via deres ”Fortællerkorpset,” hvor de har uddannet unge kræftramte til at fortælle deres historie og nedbryde tabuer.

Læs mere om Ung kræft på www.ungkraeft.dk  - og følg dem på de sociale medier #ungkræft

Når du støtter Kræft er ikke for børn, støtter du bl.a. dette forskningsprojekt.

Støt via betalingskort

Giv et bidrag og støt de 6.200 børn og unge som hvert år bliver berørt af kræft.

Støt via MobilePay

Støt med et valgfrit beløb til MobilePay 33 24 53.

Støt via SMS

SMS BARN til 1422 og støt med 50 kr.

Kræft er ikke for børn Støt nu