Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftpakker giver hurtigere behandling

29-02-2016
Danske kræftpatienter er kommet hurtigere i behandling siden introduktionen af kræftpakkerne. Det viser den seneste opgørelse over ventetiden på kræftbehandling i de såkaldte pakkeforløb. Selv om for mange stadig venter for længe, viser tallene en fremgang, og de regionale forskelle er løbende blevet mindre. Det glæder Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Da kræftpakkerne blev indført i 2009, var det med ønsket om, at kræftpatienterne skulle sikres hurtigere og effektiv behandling. Målet er ikke nået, men det går den rigtige vej. Foto: Tomas Bertelsen

Da kræftpakkerne blev indført i 2009, var det med ønsket om, at kræftpatienterne skulle sikres hurtigere og effektiv behandling. Målet er ikke nået, men det går den rigtige vej, viser opgørelsen over forløbstiderne i fjerde kvartal i 2015. Sådan lyder vurderingen fra Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

- Tallene viser, at der er sket en fremgang, og det er glædeligt. Vi kan se, at kræftpakkerne hjælper patienterne til hurtigere behandling. Det virker altså at holde fokus på forløbstiderne, siger han.

Mindst hver femte får ikke behandling til tiden

Leif Vestergaard Pedersen er dog forsigtig med at lægge mere end tendenser i tallene, da de ændrer sig efterhånden, som de bliver registreret. Mange af de patienter, som blev behandlet i fjerde kvartal i 2015, er slet ikke kommet med i opgørelsen. Det er typisk de patienter, som ikke kan komme i hurtigt behandling, og når deres behandlingsforløb endelig er registreret, bliver det samlede resultatet trukket ned.

Samlet set er det mindst hver femte kræftpatient, som ikke får behandling inden for den tidsfrist, der er anbefalet af lægerne. Det kan godt blive bedre. Det er for eksempel lykkedes rigtig godt i Region Syddanmark, så vi kan se, at det kan lade sig gøre, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Men trods den gode udvikling er der også områder i kræftbehandlingen, som halter bagefter. Og det kan ifølge Kræftens Bekæmpelse skyldes, at der måske ikke altid er den rette kapacitet tilknyttet på det sygehus, der har ansvaret for behandlingen. Derfor kan det være svært at nå at få patienterne frem til behandling i tide.

Regionale forskelle bliver mindre

Data for behandlingen af patienter i kræftpakker samles af Sundhedsdatastyrelsen og offentligøres hvert kvartal. Tallene viser, at de regionale forskelle løbende er blevet mindre. Det skyldes især, at der er sket markante forbedringer i Region Sjælland og Region Hovedstaden, som tidligere lå langt bagefter de andre regioner.

De kræftpatienter, der må vente længst tid på behandling, er patienter inden for urologien, det vil blandet sige patienter med blærekræft. Patienter med modermærke- og hovedhalskræft kommer hurtigst i behandling.

Omkring 35.000 danskere får hvert år konstateret kræft.

Læs Kræftens Bekæmpelses notat om forløbstider for kræftpakkeforløb, 4. kvartal 2015:

Monitorering af pakkeforløb for kræft - 4. kvartal 2015

Om kræftpakkerne

Tidsfristerne for kræftbehandling er fastsat i kræftpakkerne. De beskriver blandt andet, hvor lang tid der må gå, fra en patient bliver henvist fra den praktiserende læge med en begrundet mistanke om kræft, til patienten begynder sin behandling for sygdommen. En overskridelse af denne forløbstid kan forværre sygdommen og gøre det vanskeligere at behandle den.