Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ny medicin kan forlænge livet for patienter med prostatakræft

01-08-2017
To nye forskningsresultater viser, at supplerende behandling med medicinen abirateron kan forlænge livet markant for nogle patienter med prostatakræft. Resultaterne vækker begejstring blandt kræftlæger og forventes at få betydning for behandlingen herhjemme.

Medicinen findes allerede på hylden og gives i dag til den gruppe af mænd med prostatakræft med spredning, som er blevet kastreret, men hvor kastrationen ikke længere har tilstrækkelig effekt. Men nu har to forskningsprojekter vist, at mænd med prostatakræft på et tidligere sygdomsstadie kan have gavn af at få medicinen abirateron.

Resultaterne blev præsenteret på en konference i USA i starten af juni, hvor de vakte stor begejstring blandt eksperterne. Herhjemme er overlæge på kræftafdelingen på Herlev Hospital, Henriette Lindberg, også optimistisk:

- Overlevelsestallene i forsøgene er meget imponerende. Det er rigtig dejligt, og konkret betyder det, at vi har fået endnu en behandlingsmulighed at vælge imellem, siger Henriette Lindberg.

Kan forlænge livet

I det ene studie (LATITUDE) blev behandlingen afprøvet på 1.200 mænd med nydiagnosticeret prostatakræft med spredning udenfor prostata. Der var tale om et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen fik abirateron sammen med hormonbehandlingen, og den anden halvdel fik hormonbehandling og placebo. Efter tre år var overlevelsen 66 pct. for patienter, der fik abirateron, imod 49 pct. for patienter, der ikke fik medicinen. Samtidig gik der 18 måneder længere, uden at sygdommen udviklede sig. 

I det andet studie, STAMPEDE, deltog 1.900 patienter, hvor kræften var aggressiv, men begrænset til prostata, samt patienter, hvor kræften havde spredt sig udenfor prostata. Også her blev der trukket lod, så halvdelen fik abirateron sammen med standardbehandlingen med hormonterapi, og den anden halvdel kun hormonterapi.

Efter tre års behandling viste forsøget, at patienter, der fik abirateron, havde en samlet overlevelse på 83 pct. mod 76 pct. blandt de patienter, der ikke fik medicinen. Derudover var der også færre patienter, der fik tilbagefald og spredning til knoglerne. 

Begge behandlinger kan være livsforlængende og symptomlindrende på et senere tidspunkt i sygdomsforløbet. Så det er mest et spørgsmål om hvilken rækkefølge, man skal give behandlingerne, så patienterne lever så længe og så godt som muligt.

Henriette Lindberg, overlæge, Herlev Hospital

Flere store fremskridt i behandlingen

Der er de seneste par år sket store fremskridt i behandlingen af prostatakræft. For to år siden viste STAMPEDE-studiet og et amerikansk studie, CHAARTED, at en kombination af hormonbehandling og kemoterapi til samme gruppe af patienter også havde en markant effekt på overlevelsen i forhold til hormonbehandling alene. Det er i dag standardbehandling til de patienter med ny-diagnosticeret prostatakræft, der har spredt sig, og som vurderes at kunne tåle behandlingen.

Man står derfor i en situation lige nu, hvor man faktisk har to behandlingsmuligheder at vælge imellem til disse patienter.  

Kemoterapi gives seks gange med tre ugers mellemrum, mens abirateron er en længerevarende behandling, der gives sammen med en daglig dosis prednisolon, og som patienterne i gennemsnit får i tre år. Forsøgene viste at bivirkningerne ved abirateron var begrænsede. Det drejede sig om forhøjet blodtryk og leverpåvirkning, men det var ikke mere end forskerne havde forventet.

- Det, vi ikke ved, er, hvilke af disse patienter der vil have mest gavn af at få kemoterapi, og hvilke der vil være bedre tjent med abirateron, siger Henriette Lindberg.

- Begge behandlinger kan være livsforlængende og symptomlindrende på et senere tidspunkt i sygdomsforløbet. Så det er mest et spørgsmål om hvilken rækkefølge, man skal give behandlingerne, så patienterne lever så længe og så godt som muligt.

Henriette Lindberg forventer, at de nye resultater vil blive diskuteret i Dansk Prostatacancer Gruppe (DAPROCA), der tager stilling til, hvilke former for behandlinger danske patienter skal tilbydes.

Læs mere om prostatakræft