Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om medicin med cannabis

Kræftens Bekæmpelse mener, at patienter i Danmark skal have mulighed for at få lægeordineret medicin, som indeholder cannabis til at lindre f.eks. smerter eller kvalme efter kemo. Nogle patienter har ikke nok effekt af den medicin, som lægen ellers ordinerer, i disse tilfælde giver medicin med cannabis endnu en mulighed for lindrende behandling.

Kræftens Bekæmpelses mener, at medicin med cannabis skal være tilgængeligt i Danmark under strengt kontrollerede forhold. Det betyder, at medicin med cannabis skal være lægeordineret og at brug af cannabis skal ske under lægeligt opsyn, hvor den enkelte patient vejledes og følges af en læge ift. dosis og eventuelle bivirkninger. 

Kræftens Bekæmpelse mener også, at andre lindrende behandlingsmuligheder bør være afprøvet uden tilfredsstillende resultat, inden medicin med cannabis bliver taget i brug.

Der er behov for mere viden om virkning og effekter af medicin med cannabis. En række forskningsprojekter er sat i gang med det formål at øge eksisterende viden blandt andet i regi af forsøgsordningen.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler:
  • At cannabis skal være lægeordineret og at ordination af medicin med cannabis skal følges tæt af en læge.
  • At vi gennem forskning får mere viden om effekten af cannabis som medicin.
Det gør Kræftens Bekæmpelse:
  • Kræftens Bekæmpelse bidrager med høringssvar om cannabis som medicin til Folketinget i samarbejde med Danske Patienter og andre patientorganisationer
  • Sammen med 6 andre patientorganisationer har Kræftens Bekæmpelse lavet en undersøgelse om cannabis som medicin Læs den her.
  • Kræftens Bekæmpelse holder foredrag om cannabis som medicin for patienter og pårørende.
  • Kræftens Bekæmpelse støtter forskningsprojekter om cannabis som medicin. Ansøgninger om støtte til forskning i cannabis og kræft vil blive vægtet på lige fod med andre projektforslag og få støtte, hvis kvaliteten er høj nok.
  • Kræftens Bekæmpelse oplyser patienter og pårørende om cannabis som medicin via temaet 'Cannabis og kræft', læs det her.
To typer medicin med cannabis

Medicinsk cannabis
Betegnelsen ’medicinsk cannabis’ dækker over godkendte lægemidler, som eksempelvis mundsprayen Sativex®, eller magistrelle lægemidler, der er specialfremstillet på et apotek, f.eks. dråber eller kapsler. Lægemidlerne er receptpligtige og indeholder cannabinoiderne THC og/eller CBD. Cannabinoiderne kan enten være udvundet direkte fra hampplanten eller være syntetisk fremstillede. Patienter i Danmark har siden 2011 lovligt kunnet få udskrevet medicinsk cannabis på recept fra lægen. 


Cannabis til medicinsk brug
Betegnelsen ’cannabis til medicinsk brug’ er medicin, som indeholder forarbejdede dele af cannabisplanten, f.eks. olie, der er presset ud af planten, eller tørrede topskud. Denne type cannabismedicin består derfor af alle stoffer, som cannabisplanten indeholder, og kan indtages f.eks. som te. Cannabis til medicinsk brug er dyrket og fremstillet af firmaer med særlig tilladelse. Produkterne er receptpligtige, har kontrollerede indholdsstoffer og er fremstillet uden brug af pesticider og uden indhold af tungmetaller. Med den 4-årige forsøgsordning, som blev igangsat den 1. januar 2018 og derefter er blevet forlænget i yderligere 4 år, er det blevet muligt for læger at udskrive recept på denne form for medicin med cannabis.

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med medicin med cannabis eller ønsker udtalelser til pressen kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00

Læs mere:

På Sundhed.dk kan du læse mere om muligheder for ordination af medicinsk cannabis i Danmark:

Ordination af medicinsk cannabis

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om medicinsk cannabis:

Medicinsk cannabis

Styrelsen for Patientsikkerhed overvåger lægernes ordination af medicinsk cannabis. Det kan du læse mere om på deres hjemmeside:

Tilsyn med forsøgsordning for medicinsk cannabis

Læs om Kræftens Bekæmpelses holdning til forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der blev igangsat 1. januar 2018:

En sikker model for forsøgsordning med medicinsk cannabis


Forsøgsordningen med medicinsk cannabis er blevet evalueret af Sundheds- og Ældreministeriet i 2020. Du kan du læse om i rapporten:

Evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener: 

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

20-09-2023
Debat: Her er otte forslag til et nyt sygedagpengesystem
Alt for ofte kommer almindelige mennesker i klemme i sygedagpengesystemet. Det skal ændres. Et styrket samarbejde med læger er blandt i alt otte forslag til en forbedring af sygedagpengesystemet, skri…
Læs flere nyheder