Snak om kræft i klassen

Det kræver en snak om kræft i klassen, når en elev får kræft tæt ind på livet – enten ved selv at være blevet syg eller en forælder, søskende eller andre nære familiemedlemmer er det.

Til lærere: Snak om kræft i klassen

Klassen udgør et af de vigtigste sociale fællesskaber i barndommen, så inddragelsen af den berørte elevs klassekammerater er særlig vigtig. Klassekammeraterne får derved mulighed for at stille spørgsmål og få svar, og på den måde kan det undgås, at den berørte elev mødes med tavshed og usande vandrehistorier, som gør skoledagen vanskelig.

Nogle gange vil den berørte elev eller dennes forældre gerne selv fortælle om sygdommen. Andre gange foretrækker eleven, at læreren fortæller det. Hvis du som lærer skal fortælle det, kan du søge gode råd i nedenstående:

Gode råd til samtale, når klassen skal orienteres:

• Hvad skal de andre elever vide om den berørte elevs konkrete situation?
• Hvad skal eleverne vide om almindelige reaktioner i krisesituationer? (Man kan blive mere stille, have kortere lunte, være mere sårbar og nærtagende, have mere brug for omsorg og opmærksomhed)
• Information om, hvad den berørte elev kan have brug for i skolen: Mulighed for at forlade klasseværelset, høre musik, et knus eller andre særregler.
• Aftale om, at den berørte elev gerne må melde pas eller sige ”Det har jeg ikke lyst til at snakke om lige nu”.

Følgende spørgsmål kan også hjælpe dig som lærer til at blive forberedt på at give information til klassen:

• Hvad kan du forvente af kommentarer og reaktioner fra klassen?
• Hvilke relationer er der i kammeratskabsgruppen?
• Hvad er passende omsorg fra klassekammeraterne?
• Hvordan kan man lave regler, så den berørte elev hverken overses eller oversvømmes af omsorg?

Læs mere om, hvordan du kan tale om kræft i klassen i bogen "Når far eller mor får kræft":

Til lærere: Snak om kræft i klassen

Bogen er gratis for skoler og familier berørt af kræft - den fås ved at sende en mail til eland@cancer.dk og kan dertil købes via vores webshop.

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.