Cancer.dk/skole er lavet af Kræftens Bekæmpelse.

Besøg cancer.dk

Om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største sygdomsbekæmpende organisation. Man kan sige, at vi er en slags talsmand for kræftsagen og alle de mennesker, der rammes af sygdommen.


Kræftens Bekæmpelses formål og visioner

Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræft. Vi arbejder for:

 • At færre får kræft 
 • At flere overlever kræft
 • Et bedre liv efter kræft


Hvad laver Kræftens Bekæmpelse?

De tre områder vi arbejder mest med er forskning, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende.

 • Forskning 
  Kræftens Bekæmpelse forsker for at få mere viden om kræft. Vi vil gerne vide mere om, hvorfor man får kræft, og hvordan man kan forebygge og behandle kræft. Kræftens Bekæmpelses forskning foregår både på Kræftens Bekæmpelses egne institutter og ved at uddele penge til andre forskere. Kræftens Bekæmpelse har fingrene i rigtig meget af den forskning, der foregår i Danmark. 

 • Forebyggelse 
  Forebyggelse går ud på at gøre en aktiv indsats for at mindske risikoen for kræft. Kræftens Bekæmpelse er med til at finde frem til og fortælle om alt det, vi kan gøre for at forebygge kræft. F.eks. kan man forebygge ved at undgå at ryge, spise masser af frugt og grønt, motionere og passe på med at være for meget i solen uden beskyttelse.

 • Patientstøtte - er hjælp til at leve med kræft
  Patientstøtte er hjælp til kræftpatienter og deres pårørende. Det kan være svært at bevare livsmodet og finde ud af at leve med sygdommen kræft. Derfor kan patienter og pårørende få rådgivning og viden om sygdommen, og om hvordan man lever med den. 

Kræftens Bekæmpelse er en interesseorganisation

Kræftens Bekæmpelse er en interesseorganisation, der arbejder for at bekæmpe sygdommen kræft. Kræftens Bekæmpelse prøver også at påvirke myndighederne til at gøre mere for patienterne og til at skabe et samfund, der gør det nemmere at leve sundt og forebygge kræft. Der bliver lyttet til Kræftens Bekæmpelse, bl.a. fordi foreningen har mere end 400.000 medlemmer og 47.000 aktive frivillige.


Fakta om interesseorganisationer
 • En interesseorganisation er en forening, der varetager interesser for en bestemt gruppe mennesker, som eksempelvis studerende, miljøforkæmpere eller kræftsyge. Du kender sikkert Greenpeace, Amnesty International osv.

 • En interesseorganisation lever hovedsagligt af bidrag fra medlemmer og andre private sponsorer.

 • En interesseorganisation kan være med til at påvirke politikerne til at tage bestemte sager op eller give offentlige tilskud til bestemte områder. På den måde kan man sige, at interesseorganisationer kan have politisk indflydelse.


Afhængig af medlemmers støtte

Kræftens Bekæmpelses medlemmer er det vigtigste grundlag for, at vi kan arbejde ud fra visionen om et liv uden kræft, og lige nu har vi mere end 400.000 medlemmer. Udover den indtægt vi får fra det årlige medlemskontingent, sender det store antal medlemmer et signal til omverden om, at mange mennesker tager vores arbejde alvorligt, og at det er vigtigt.

Frivillige er en kæmpe hjælp
Der er næsten 45.000, der hvert år arbejder frivilligt for Kræftens Bekæmpelse og som med deres gratis indsats bidrager til kræftsagen. Hvis du f.eks. har oplevet, at der er blevet ringet på din dør, og der udenfor stod en person med en indsamlingsbøtte fra Kræftens Bekæmpelse, så er der en stor chance for, at det var en frivillig. Det er også frivillige, der arbejder i Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutikker 'IGEN' og i sorggrupper for børn.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelse:

Spørgsmål og svar om os

 
Knæk Cancer

Se hvad pengene indsamlet til Knæk Cancer går til.

Det går pengene til