Om Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er en sygdomsbekæmpende organisation. Man kan sige, at vi er en slags talsmand for kræftsagen, og alle de mennesker, der rammes af sygdommen.


Kræftens Bekæmpelses formål og visioner

Kræftens Bekæmpelses formål er, som vores navn også beskriver, at bekæmpe kræft. Vores store ønske og vision er, at alle kan leve et liv uden kræft.

For at få vores vision og formål opfyldt arbejder vi inden for tre forskellige hovedområder:

 • Vi forebygger, at kræftsygdomme opstår
 • Vi øger mulighederne for helbredelse
 • Vi hjælper de mennesker, der får kræft


Hvad laver Kræftens Bekæmpelse?

De tre områder vi arbejder mest med er forskning, forebyggelse og støtte til patienterne.

 • Forskning - for at få mere viden om kræft
  Vi forsker for at få mere viden om kræft. Vi vil gerne vide mere om, hvorfor vi får kræft, og hvordan vi kan forebygge og behandle kræft. Kræftens Bekæmpelses forskning foregår både på Kræftens Bekæmpelses egne institutter og ved at uddele penge til andre forskere. Kræftens Bekæmpelse har fingrene i rigtig meget af den forskning, der foregår i Danmark. Vi står for cirka halvdelen af al dansk kræftforskning.
  Læs mere om forskning

 • Forebyggelse - er forsøg på at undgå kræft
  Forebyggelse går ud på at gøre en aktiv indsats for at undgå at få kræft. Kræftens Bekæmpelse er med til at finde frem til og fortælle om alt det, vi kan gøre for at forebygge kræft. F.eks. kan man forebygge ved at undgå at ryge, spise masser af frugt og grønt, motionere og passe på med at være for meget i solen uden beskyttelse.
  Læs mere om, hvordan du kan forebygge kræft

 • Patientstøtte - er hjælp til at leve med kræft
  Patientstøtte er hjælp til kræftpatienter og deres pårørende. Det kan være svært at bevare livsmodet og finde ud af at leve med sygdommen kræft. Derfor kan patienter og pårørende få rådgivning og viden om sygdommen, og om hvordan man lever med den. Man kan desuden finde viden om kræft og behandling på hjemmesiden www.cancer.dk. Her kan man som patient også komme i kontakt med andre kræftpatienter.
  Læs mere om Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud

 

Kræftens Bekæmpelse er en interesseorganisation

Kræftens Bekæmpelse er en interesseorganisation, der arbejder for at bekæmpe sygdommen kræft. Kræftens Bekæmpelse prøver også at påvirke myndighederne til at gøre mere for patienterne og til at skabe et samfund, der gør det nemmere at leve sundt og forebygge kræft. Der bliver lyttet til Kræftens Bekæmpelse, bl.a. fordi foreningen har mere end 400.000 medlemmer og næsten 45.000 aktive frivillige.


Fakta om interesseorganisationer
 • En interesseorganisation er en forening, der varetager interesser for en bestemt gruppe mennesker, som eksempelvis studerende, miljøforkæmpere eller kræftsyge. Du kender sikkert Greenpeace, Amnesty International osv.

 • En interesseorganisation lever hovedsagligt af bidrag fra medlemmer og andre private sponsorer.

 • En interesseorganisation kan være med til at påvirke politikerne til at tage bestemte sager op eller give offentlige tilskud til bestemte områder. På den måde kan man sige, at interesseorganisationer kan have politisk indflydelse.


Vi har været her i over 100 år

I 1904-05 besluttede en flok fremtrædende danske læger, at det var på tide at gøre en ekstra indsats for at bekæmpe kræft.

Kæftens Bekæmpelses historie

Kræftens Bekæmpelses økonomi

Kræftens Bekæmpelse kan også kaldes en medlemsorganisation, da vi arbejder for indsamlede midler - altså de penge som medlemmer og/eller befolkningen giver til foreningen. Kun 3 pct. af pengene kommer fra offentlige midler.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses økonomi


Afhængig af medlemmers støtte
Kræftens Bekæmpelses medlemmer er det vigtigste grundlag for, at vi kan arbejde ud fra visionen om et liv uden kræft, og lige nu har vi mere end 400.000 medlemmer. Udover den indtægt vi får fra det årlige medlemskontingent, sender det store antal medlemmer et signal til omverden om, at mange mennesker tager vores arbejde alvorligt, og at det er vigtigt.


Frivillige er en kæmpe hjælp

Der er over 40.000, der hvert år arbejder frivilligt for Kræftens Bekæmpelse og som med deres gratis indsats bidrager til kræftsagen. Hvis du f.eks. har oplevet, at der er blevet ringet på din dør, og der udenfor stod en person med en indsamlingsbøtte fra Kræftens Bekæmpelse, så er der en stor chance for, at det var en frivillig. Det er også frivillige, der arbejder i Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutikker 'IGEN' og i sorggrupper for børn.

Indsatsen mod kræft nytter

Resultaterne af Kræftens Bekæmpelses arbejde nytter. Forskningen har f.eks. ført til at flere i dag bliver helbredt for kræft, og dem, der må leve med sygdommen trods alt lever bedre og længere med sygdommen.

Men der er stadig knap 38.000 nye kræfttilfælde i Danmark hvert år - det er 103 om dagen eller én hvert kvarter. Lige nu lever næsten 300.000 danskere med en kræftsygdom. Kræftens Bekæmpelses indsats har foreløbig bidraget til, at lidt over halvdelen overvinder sygdommen.

 
Knæk Cancer

Se hvad pengene indsamlet til Knæk Cancer går til.

Det går pengene til