Har du en elev med kræft tæt på?

Udstillingen kan måske påvirke eleven

Mange unge har kræft inde på livet, oftest som pårørende. At blive konfronteret med en udstilling om kræft kan påvirke eleven og udløse en reaktion. Det er derfor en god idé, at du som lærer ved, om der er nogen i din klasse, som er berørt, inden du booker et besøg.

Hvis en elev er berørt, kan du:

  1. skrive ud til forældrene om besøget
  2. tage en snak med eleven - tal gerne om, hvad I skal under besøget, så eleven ved, hvad der venter
  3. vurdere, om eleven måske ikke skal med, hvis sygdommen er meget tæt på i livet?
  4. give mulighed for, at eleven på alle tidspunkter kan trække sig fra udstillingen
  5. bruge tid efter besøget på at snakke med klassen om følelser og tanker, som er opstået efter et besøg

Få hjælp til at håndtere en berørt elev

Find viden og undervisningsmateriale om sorg:
Lær om sorg

Find viden om børn og unge, der har kræft tæt inde på livet: 
Læs om børn og unge somrørerende

Læs om, hvordan du som lærer eller pædagog kan støtte en elev i sorg: 
For lærere og pædagoger

Endelig kan både du, familien eller eleven altid tage kontakt til vores telefoniske rådgivning Kræftlinjen 8030 1030 før eller efter et besøg.
Læs om Kræftlinjen