Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV kampagnen Knæk Cancer i 2014

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg har uddelt 3,6 mio. kr. for puljen "Skræddersyet kræftbehandling" til 2 projekter:


Initiativ til Molekylær Profilering og Adaptiv Colorektal cancer Terapi ( IMPACT).
Professor, cand.scient., ph.d. Claus Lindbjerg Andersen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2015: 2.000.000 kr.
 
Nationalt randomiseret studie af hypoksi gen-profil vejledt brug af nimorazol under strålebehandling af hoved- og halskræft (DAHANCA 30).
Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard
Danske onkologiske centre / DAHANCA, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2017: 1.600.000 kr.