Gå til sygdomsliste

Kost, gener og miljø

Enheden undersøger kræftrisikoen i miljø og livsstil, arbejdsmiljø og arvelige risikofaktorer. Den udvikler også nye diagnosemetoder, som kan opdage kræft tidligere.

Forskningsenhed: Kost, gener og miljø

Center for kræftforskning

Center for kræftforskning er i 2017 kåret til verdens stærkeste kræftforskningscenter. Læs mere om forskningscentret:

Kort om Center for kræftforskning

Celledød og metabolisme

Forskningsenheden undersøger, hvordan cellernes kommunikerer med hinanden gennem særlige signalsystemer, og hvordan cellerne reagerer på stress og andre påvirkninger udefra.

Forskningsenhed: Celledød og metabolisme


Cellestress og overlevelse

Forskningsenheden arbejder på at afsløre hemmelighederne bag kræftcellernes evne til at overleve. Forskerne undersøger livsprocesser i cellerne for at skaffe viden om de mekanismer, der styrer kræftcellernes udvikling.

Forskningsenhed: Cellestress og overlevelse

Statistik og farmakoepidemiologi

Statistiske analyser er en absolut nødvendig del af både den epidemiologiske og biologiske forskning.Enheden anvender statistiske metoder til at belyse sammenhænge mellem erfaringer og undersøgelser af kræftpatienter på klinikken og teoretiske modeller for, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Forskningsenhed: Statistik og farmakoepidemiologi

Livet efter kræft

Enhedens forskningsområde handler om hvordan kræft påvirker patienten og familien, børn og voksne. Hvad kan man gøre for at det bliver et bedre liv efter kræft.

Forskningsenhed: Livet efter kræft


Virus, livsstil og gener

Molekylærbiologisk epidemiologi. Enheden ser bl.a. på kræft i underlivet, og arbejder med at forebygge disse kræftsygdomme og forbedre overlevelsen.

Forskningsenhed: Virus, livsstil og gener

Genomintegritet

Forskerne i enheden leder bl.a. efter de mekanismer i cellerne, som er årsag til kræft. De forsker for at finde nye elementer i og mekanismer bag vedligeholdelsen af generne, og leder efter  nye mål og markører til brug i skræddersyet behandling

Forskningsenhed: Genomintegritet

Hjernetumorbiologi - forskningsgruppe

Forskerne i enheden arbejder på at skabe mere viden om hjernetumorer af typen glioblastom. Formålet er at udpege mål for nye behandlinger og kunne tilbyde de nye behandlinger i forsøg til patienterne.

Forskningsenhed: Hjernetumorbiologi - forskningsgruppe