Børn og unge med kræft

Hvert år får 450 danske børn og unge under 25 år konstateret kræft. Og der er i dag 3.400 børn og unge, der lever med en kræftsygdom. Desværre oplever 50 pct. af børnekræftoverleverne senfølger efter deres behandlingsforløb.

Børn med en kræftsyg forælder

6.000 danske børn og unge under 18 år oplever hvert år, at deres far eller mor får konstateret kræft. Lige nu har 24.000 børn og unge under 18 år en forælder med kræft.

Når en i familien er alvorligt syg, melder der sig mange svære tanker og spørgsmål. Og for børn og unge kan det være svært at navigere i den forandrede hverdag, når sygdom sætter dagsordenen i familien.

Kræft er ikke for børn, fordi de ikke er klar til at håndtere alvorlig sygdom og død