Gå til sygdomsliste

Sygdom Analkræft
Fase Fase 2
Stadie Recidiverende sygdom
Kort titel ReRadIII
Forsøgets lange titel Pencil beam protonterapi for recidiv af analkræft hos patienter tidligere behandlet med stråleterapi (DACG5)
Overordnede formål

At undersøge toksicitet og effekt af strålebehandling i form af dosiseskaleret pencil beam protonterapi givet præoperativt eller som definitiv behandling for ikke-resektabel recidiv til patienter med recidiv af analkræft 

Undersøgelsesdesign

Et prospektivt, ikke-randomiseret fase 2 observationsforsøg

Primære endpoints

1-års lokal sygdomskontrolrate evalueret ved MR af bækken

Sekundære endpoints
 • Lokal re-recidiv ved skanning 6, 12 og 24 måneder efter behandling
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Patologisk evaluering af R0, R1 og R2 resektion
 • Toksicitet
 • Livskvalitet 
 • Translationel forskning; korrelation mellem biomarkøranalyser og tumorregression, R0 resektion, lokal recidivfri overlevelse, progressionsfri overlevelse, absolut overlevelse og toksicitet
 • Summeret stråledosis-volumen til risiko organer og korrelation til toksicitet
 • 30-dages kirurgisk morbiditet
 • 6 måneders kirurgisk morbiditet
 • 30 dages mortalitetsraten
Inklusionskriterier
 • Recidiv af analkræft
 • Histologisk verificeret pladecellekarcinom
 • Tilgængelig dosisplan fra primær strålebehandling
 • Tidligere strålebehandling > 30 Gy EQD2
 • Vurderet ved multidisciplinær teams konference (MDT-konference, Herlev, Århus) 
 • Performance status 0-2
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Fjernmetastaser som vurderes til ikke at kunne behandles med kurativt sigte
 • Ikke i stand til at gennemføre MR eller PET-CT skanning
 • Ikke i stand til at gennemføre strålebehandling og ambulant follow-up
Behandling

Protonstrålebehandling med 55 GY/44 fraktioner -65 Gy/52 fraktioner (1.25 Gy per fraktion), 2 fraktioner per dag.

Kemoterapien er ikke forsøgsbehandling og patienterne kan modtage standard kemoterapi iht Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) retningslinjer

Planlagt antal patienter

55 patienter

Deltagende afdelinger
  Protokolnr

  ClinicalTrials.gov nr.:  NCT05055635

  VEK: M-2021-200-21

  Primær investigator Aarhus Universitetshospital
  Dato for sidste revision 2021-11-01