Gå til sygdomsliste

Opfølgningsforløb for livmoderkræft

Når du har afsluttet din kræftbehandling, vil din læge på hospitalet udarbejde en personlig opfølgningsplan baseret på dine behov for hjælp og støtte og lægens viden om kræftsygdommen. Opfølgningsplanen bør rumme, hvad du har og kan få behov for, efter kræftbehandlingen er afsluttet.

Du får en opfølgningsplan, når du har afsluttet behandlingen for livmoderkræft.

Det er den hospitalsafdeling (gynækologisk afdeling eller kræftafdelingen), der har afsluttet din behandling, der har ansvaret for at give dig en opfølgningsplan.

Formålet med opfølgning efter behandling af livmoderkræft er at:
 • Holde øje med tegn på, at kræften er vendt tilbage
 • Behandle bivirkninger og senfølger af behandlingen
 • Forebygge komplikationer
 • Sikre at din livskvalitet bliver så god som mulig
 • Vurdere muligheder for forbedret behandling

Hvor møder man til opfølgning?

Opfølgningen foregår ambulant på hospitalet, dvs. uden at man bliver indlagt. Det videre forløb kan også foregå hos din egen læge eller en praktiserende speciallæge. 

Efter afsluttet behandling for livmoderkræft kan man blive fulgt i op til 3 år med lægeundersøgelse og gynækologisk undersøgelse, og i nogle tilfælde kan der være behov for billedundersøgelser.

Opfølgningen er individuel på basis af ens sygdom og vil afhænge af den aftale, man træffer med lægen i ambulatoriet. For mange vil der kun være behov for at møde til et enkelt opfølgningsbesøg ca. 3 måneder efter operationen.

Nogle kvinder kan have behov for opfølgning på den behandlede afdeling hver 3. til 6. måned i op til 5 år efter behandlingen. 

Hvis kræftsygdommen eller dens behandling medfører gener og forandringer, som gør det svært at få en hverdag til at fungere, kan man få hjælp i form af rehabilitering eller lindrende behandling (palliation) via sin kommune.

Start på opfølgningsforløb

Hospitalet udleverer et skema, som kan hjælpe dig med at finde frem til, hvilket behov du har for støtte. Her kan du tage stilling til, om du har udfordringer i hverdagen, som du har brug for hjælp og støtte til f.eks. arbejde, madlavning, transport, dit sociale liv og din fysiske og psykiske formåen. Skemaet bruges ved første samtale i ambulatoriet med lægen og sygeplejersken, som vurderer dit behov for støtte.

Typisk får man ved første opfølgningssamtale orientering om:

 • Den behandling man har modtaget
 • Hvordan det er gået efter behandlingen
 • Hvorvidt man kunne have gavn af yderligere behandling
 • Den anbefalede opfølgningsplan.

Man får den anbefalede opfølgningsplan med hjem på skrift.

Det er vigtigt, at du selv holder øje med symptomer

Som en vigtig del af opfølgningen vil lægen instruere dig i at holde øje med tegn på aktivitet i sygdommen. Spørg om der er særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvor du skal henvende dig, hvis symptomerne opstår.

Opdager du nye symptomer, eller bliver du bekymret mellem opfølgningsbesøgene, bør du altid henvende dig til afdelingen på hospitalet.

Kontakt hospitalet, hvis du får nye symptomer

Det er vigtigt, at du reagerer på nye symptomer, der varer ved. Henvend dig på den afdeling, hvor du sidst er behandlet, så du kan blive undersøgt nærmere. Kontaktoplysninger vil fremgå af den udleverede opfølgningspjece.

Symptomer på tilbagefald kan være:

 • Blødning/udflåd fra skeden
 • Nyopstået hævelse af det ene eller begge ben
 • Vedvarende smerter

Et eventuelt tilbagefald optræder hyppigst i toppen af skeden, der hvor livmoderen sad. Det vil som regel give udflåd og/eller blødning fra skeden.

Ved mere fremskreden sygdom, hvor kræften har spredt sig, kan man få symptomer fra bughulen, leveren eller lungerne:

 • Oppustet mave (en fornemmelse af at være fyldt op)
 • Øget mave omfang
 • Nyopståede ændringer i afføringsmønstret, ofte forstoppelse
 • Uforklarlig vægtændring
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Nyopstået træthed

Tilbagefald af livmoderkræft

Hvis man får tilbagefald af livmoderkræft, sker det i langt de fleste tilfælde (70-95 pct.) inden for 3 år efter endt behandling. Både tilbagefald og senfølger kan dog opstå mange år efter, at behandlingen er afsluttet.

Det er imidlertid sjældent, at sygdommen kommer igen, da livmoderkræft i langt de fleste tilfælde bliver opdaget i et tidligt stadie, hvor behandlingen er mest effektiv.

Tilbagefald af livmoderkræft

Kontakt også lægen ved gener efter behandlingen

Lægen vil desuden informere dig om, hvornår og hvor du skal henvende dig, hvis du får fysiske og psykiske senfølger. Senfølger er symptomer eller gener, som er opstået efter behandlingen – måske efter måneder eller år.

Det er vigtigt, at du ved, hvilken læge eller sygeplejerske du skal kontakte, hvis du får spørgsmål eller problemer.

Opfølgning af senfølger kan foregå hos ens egen læge.

Emner, man kan ønske at tale med lægen om efter behandling for livmoderkræft:

 • Mistanke om tilbagefald
 • Nye senfølger eller forværring af de eksisterende
 • Gener på grund af overgangsalder
Hvis man ikke skal gå til opfølgning

I nogle tilfælde beslutter læge og patient sammen, at det ikke er nødvendigt at gå til opfølgning. I stedet bliver man informeret om, hvilke symptomer man skal reagere på, og hvor man skal henvende sig til nærmere undersøgelse.

Tips til opfølgningsbesøg
 • Ved opfølgningsbesøgene kan man tage sine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det er en god idé at skrive spørgsmålene ned i forvejen
 • Overvej at tage en pårørende eller en ven med til samtalen – det er en god støtte for mange
 • Gør opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde behandling eller lindring
 • Man kan også få justeret sin medicin, hvis man har behov for det

Læs alt om livmoderkræft

Livmoderkræft – forsiden

Hospitalsgang

Opfølgningen foregår ambulant på hospitalet, dvs. uden at man bliver indlagt.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.